Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Burs Başvuruları

Sağlık ve Eğitim Vakfı ve liselerimizde 150 yıldır başarılı gençler yetiştirmek için çalışıyoruz. Bizler, eğitimde fırsat eşitliğine inanıyor ve maddi kaygılar taşımadan en iyi eğitimi sağlamayı toplumsal bir hizmet olarak görüyoruz. Bu nedenle başarılı çocuklarımızı burslarla destekliyoruz. Okullarımızda okuyan her 5 çocuktan 1’i bursludur. Bu sene öğrencilerimize toplam 47,4 milyon TL burs verdik. Böylece başarılı çocuklarımızın hak ettiği şekilde, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz.

SEV olarak Türkiye’de eğitime en büyük yatırımı yapan kurumlardan biriyiz.

SEV çatısı altındaki Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji akademik, spor, sanat, bilim alanlarında başarılı öğrencilere burs olanakları sağlıyor. Bu bursları kendi kurumlarımızın faaliyetlerinden ve bağışçılarından sağladığımız kaynakla yaratıyoruz.

Burslarımız okula ve öğrencilerin ihtiyacına göre Akademik Başarı Bursu, Mali Destek Bursu ve Spor, Sanat ve Bilim Bursu olarak değişiklik gösteriyor ve her bir bursun kendine has özel koşulları var. Bu koşullara göre burs oranları değişiklik gösteriyor ve okul ücretinin %100’ünü aşan oranlara varabiliyor.

Burs broşürümüzü incelemek için tıklayın.

Akademik başarı bursu

Akademik başarı bursu, liseye giriş sınavında en yüksek puan almış öğrenciler ile ara sınıflarımızda en yüksek yılsonu not ortalamasını sağlamış öğrencilerimize verilen başarı bursudur.

Akademik Başarı bursu iki şekilde verilmektedir:

Giriş Başarı Bursu:

Okullarımıza yeni kayıt olacak öğrencilere verilen başarı bursudur. Özel Okullar Başvuru Kılavuzu’nda belirlenen takvimdeki 1. kayıt döneminde kayıt yaptıran en yüksek puanlı öğrencilere sağlanır.

İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji’nde kesin kayıt yaptıran en yüksek puanlı öğrencilere Giriş Başarı Bursu verilecektir. Bu bursun süresi beş yıldır.

Öğrencinin lise ara sınıflarına devamı sırasında elde edeceği puan ortalamasının belirlenen sınırın altında olmaması ve disiplin cezası almaması gerekmektedir.

Ara Sınıf Başarı Bursu:

Okullarımızda okumakta olan öğrencilere verilen başarı bursudur. Ara sınıflarda okuyup bir önceki ders yılın sonunda kendi sınıf seviyelerinde en yüksek yılsonu not ortalamasını sağlamış öğrencilere sağlanır. Her okul için belirlenmiş sayıda öğrenciye verilir. Süresi bir yıldır.

Başarı bursu alan öğrencinin mali destek bursu için başvuru hakkı saklıdır.

Öğrencinin ders yılı sonu itibarıyla, yılsonu not ortalamasının belirlenen ortalamanın üzerinde olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

Mali destek bursu

Liselerimize kayıt yaptırma koşullarını sağlayan ancak yeterli maddi olanakları olmayan öğrenciler için verilen burslardır.

Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji’ne kayıt yaptıracak öğrenciler Mali Destek Bursu’ndan faydalanabilir. Bu burs ihtiyaca göre farklı oranlarda sunulmaktadır.

İlk kayıt döneminde okulların kendi siteleri üzerinde açılan özel bağlantıdan başvuru yapılması gerekir. Mali Destek Bursu’na her yıl yeniden başvuru yapılır. Öğrencinin sınıfını geçmiş olması ve disiplin cezası almamış olması bursun devamı için gerekli koşullardandır.

SEV Spor, Sanat ve Bilim Bursu

Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak amacımız akademik alanda başarılı olduğu kadar çok yönlü ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle öğrencilerimizin sportif ve sanatsal faaliyetlere katılmasını ve bilimsel yarışmalarda yer almasını önemsiyoruz. Bu alanlarda başarılı olmuş öğrencileri desteklemek için Spor, Sanat ve Bilim Bursu veriyoruz.

SEV çatısı altındaki Amerikan Liselerine yeni kayıt yaptıracak veya halen eğitimine devam eden sporcu, sanatçı ve araştırmacı öğrencilerimiz lise eğitimlerini kapsayan 5 yıl süresince okul ücretinin %50’si oranında burs alabilmektedir. Aynı öğrenci spor, sanat ve bilim alanlarından bir tanesinden burs alabilir. Bu burslar, başarı bursu statüsünde değerlendirildiğinden, okulun mevcut Mali Destek Bursu’ndan da yararlanma olanağı devam eder. Mali Destek Bursu’ndan yararlanan öğrencinin bursu, spor veya sanat bursu üzerine eklenerek %100’e ulaşabilir.

SPOR BURSU

Sporcu bursundan yararlanabilmek için adayın olimpik spor dallarından birinde ya da satrançta Milli sporcu olması ve aktif sporculuğunun devam ediyor olması gerekmektedir; Bayrak yarışları takım sporu kategorisine girmemektedir.

Hem hazırlık sınıfına kayıt yaptıracak öğrenciler hem de ara sınıf öğrencileri bu bursa başvurabilirler:

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin şu koşulları sağlamaları gerekir;

  • Liseye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden milli sporcu olanlar,
  • Milli Takım veya olimpiyat kamplarına çağrılmış olanlar,
  • Takım sporu yapanlardan Birinci Lig Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda ya da Türkiye Okullar Şampiyonası’nda ilk 4 dereceye giren takımlarda oynamış olanlar,
  • Bireysel spor dallarında ise Türkiye Şampiyonaları’nda (en az 20 yarışmacının katıldığı) ilk üç dereceye girmiş olanlar.
  • Olimpik branşlarda Türkiye rekoru kırmış öğrenciler bu burstan yararlanmak için başvurabilir.

Ara sınıflardaki mevcut öğrenciler de eğer Milli sporcuysalar veya Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda ilk 4 dereceye giren takımlarda oynamışlarsa spor bursundan yararlanabilmektedir. Burs alacak öğrencilerin varsa okul takımlarında da oynamaları gerekir.

SANAT BURSU

Sanat bursundan yararlanmak için öğrencilerimizin aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekir;

  • Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı öğrenci olarak okuyan veya konservatuvardan mezun olmuş,
  • Birleşmiş Milletlerce düzenlenen(Unicef, Unesco gibi) uluslararası yarışmalarda ilk 3 dereceye girmiş olanlar.

Bu koşulları sağladıkları tarihten sonraki dönemler için başvurabilirler.

Hem hazırlık sınıfına kayıt yaptıracak öğrenciler hem de ara sınıf öğrencileri bu bursa başvurabilirler.

BİLİM BURSU

Liselerimize kayıt yaptıracak öğrencilerden ortaokul döneminde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatı’nda, altın, gümüş ya da bronz madalya alan öğrencilere Bilim Bursu verilmektedir. Halen okuyan öğrencilerden de aynı şekilde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda ya da Ulusal Proje Yarışması’nda, altın, gümüş ya da bronz madalya alan öğrencilere, okulumuzdaki eğitim hayatı boyunca Bilim Bursu verilir.

Burslar Nasıl Çalışır?

Akademik Başarı Bursu, liseye giriş sınavında en yüksek puan almış öğrenciler ile ara sınıflarımızda en yüksek yılsonu not ortalamasını sağlamış öğrencilerimize verilen başarı bursudur.

Burs başvuruları her eğitim öğretim yılının kayıt dönemlerinde Burs Yönetmelikleri çerçevesinde değerlendirilir ve velilere kayıt öncesinde bilgi verilir:

  • Giriş Başarı Bursu’na hazırlık öğrencileri ön kayıtlarını yaptırdıktan sonra bursa başvurabilirler. Bursun sonraki yıllarda devam etmesi için gerekli koşulları sağlaması gerekir.
  • Ara sınıftaki öğrenciler için Ara Sınıf Başarı Bursu başvuruları ise kendi sınıf seviyesinde bir önceki ders yılının en yüksek yılsonu ortalamasını sağlamış öğrenciler tarafından her kayıt döneminde alınır.

Burs Başvuru Formları