Şahinler Vakfı Lise Burs Başvurusu

Lise Bursiyer Kriterleri

Şahinler Vakfı, tarafından başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilir ve geri ödeme yükümlülüğü beklenmez.

1. Burs Çeşitleri :
1.1. Sınavla giriş yapılan Özel, Fen ve Anadolu Liseleri ile Anadolu Mesleki ve  Teknik Liseleri’ne,

1.2. Sınavsız giriş yapılan düz meslek liseleri’ne verilen burslar.

2. Başvuru Koşulları :
2.1. T.C. vatandaşı olmak,

2.2. Liseye yeni girmiş olmak,(Ara sınıflarda okuyan öğrenciler değerlendirmeye   alınmayacaktır.)

2.3. İstanbul da öğrenim görüyor olmak,(İstanbul dışında okuyan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

2.4. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

2.5. Sabıka kaydı olmaması,

2.6. Aileden başka birinin Şahinler Vakfı’ndan burs almıyor olması.

2.7. Özel Lise öğrencilerine ancak %100 burslu olmaları durumunda (ihtiyaç sahibi olmaları dikkate alınarak “Başarı Bursu” verilebilir.)

3. Burs Süresi ve Devam Koşulları :
3.1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden itibaren öğrenim görülen lise programın normal süresi kadardır.

3.2. Bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanan öğrencilerin bursu ödenir.

4. Bursun İptal Edilmesi :
4.1. Disiplin cezası alan,

4.2. Sınıf  tekrarı yapan,

4.3. Yanlış beyanda bulunan,

4.4. Kayıt silme & mezuniyet gibi nedenlerle lise ile ilişkisi kesilen,

4.5. Bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak iletmeyen,

4.6. MEB Bursu hariç olmak üzere diğer kurum, kuruluş ve vakıflardan burs alanlar (MEB den burs alanların burs başvuruları değerlendirmeye alınır.) Durumları  söz konusu olduğunda verilen burs kesilecektir.

5. Bursiyer Adayı Olamayacaklar :
5.1. Özel lise (burssuz) okuyan öğrenciler,

5.2. Açık Lise öğrencileri,

5.3. Uzaktan eğitim öğrencileri,

5.4. 18 yaşından büyük olanlar,

5.5. Aileden birinin Şahinler Vakfı’ndan burs alıyor olması,

5.6. Ara sınıflarda okuyan öğrenciler

5.7. İstanbul dışında okuyan öğrenciler

6. Burs Ücreti ve Ödenmesi :

Burs ücretleri her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Ödeme bir öğrenim yılı içinde Kasım ve Haziran ayları arasında ( 8 Ay) gerçekleştirilir.

 1. Şahinler Vakfı Burs Başvuru Formu,
 2. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında açık rıza beyan formu(18 Yaşından küçük öğrencilerin velileri dolduracaktır.)
 3. LGS Sonuç Belgelerinin Örneği,
 4. Onaylı Öğrenci Belgesi,
 5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 7. Ara Sınıfta Öğrenim Görenler İçin, Not Ortalamasını gösteren belge,
 8. Gelir Belgeleri;
  1. Çalışanlar için maaş bordrosu,
  2. Emekliler için emekli maaşı gösterir belge,
  3. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesi,
  4. Geliri olmayan anne & baba için, SGK kurumundan kayıtları olmadığına dair belge, (4A, 4B, 4C)
 9. İkametgah Belgesi,
 10. Aileye ait tapu bilgilerini gösterir belge, (e-devlet)
 11. Öğrenci adına Vakıflar Bankası hesap numarası.
  (Sadece Burs Almaya Hak Kazanan Öğrenciler  Hesap Açacaktır.)

NOT: Vakfın verdiği form önlü-arkalı eksiksiz doğru olarak doldurulup imzalanacaktır. Açık Rıza Beyan Formu doldurulacaktır. Burs başvuru belgeleri tam olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular  4 Eylül – 22 Eylül arasında sadece kargo ile alınacaktır. Sonuçlar sadece burs almaya hak  kazananan öğrencilere bildirilecektir. Ara sınıfta okuyan öğrencilerin ve İstanbul dışında okuyan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mail ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.