Sakarya Üniversitesi Bursları

sakarya-universitesi-burs

 

 

 

 

 

 

 

Burslar

KURUM: TÜBİTAK
2241-A- Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı  

Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarının ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları,  sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezleri için destek verilmektedir. 2014 yılı için destek tür ve miktarları:
– Tez desteği: En çok 4.000 TL/proje
– Danışmanlık desteği: Akademik ve Sanayi danışmanı için 1.000TL/proje  
Link: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2241-a-sanayi-odakli-lisans-bitirme-tezi-destekleme-programi    

KURUM: 
TÜBİTAK
2209-A- Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı
    
Lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için lisans öğreniminde yapacakları araştırma projelerine kısmi destek verilmektedir.  
Link: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/2209-a/icerik-destek-kapsami    

KURUM: 
TÜBİTAK
2209-B- Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Proje Yarışması Destek Programı  

Yurt içinde üniversite öğrencileri arası bilimsel proje yarışması düzenlemeyi planlayan üniversiteler/bölümler destek için başvurabilirler. Destek verilmesi uygun görülen yurt içi proje yarışmasına katılacak yarışmacı üniversite öğrencilerinin yol, konaklama, iaşe ve yarışmanın organizasyon, sarf malzemesi ve kırtasiye giderlerine kısmi destek sağlanabilir. 2013 yılı için öngörülen destek miktarı yarışma başına en çok 20.000 TL’dir. Destek avans olarak yarışmanın başlangıcından bir ay önce verilebilir.  
Link: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-b-universite-ogrencileri-yurt-ici-proje-yarismasi-destek-p

 
  
KURUM: TÜBİTAK
 2209-C- Üniversite Öğrencileri Yurt Dışı Proje Yarışması Destek Programı  

Yurt dışında yapılacak proje yarışmalarına katılmak isteyen takımların ekip başkanları  yarışma ekibinde yer alan yarışmacı öğrencilerin, TÜBİTAK’ın uygun göreceği proje yarışmalarına katılım giderleri için destek istemek üzere başvurabilirler.
Link: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-c-universite-ogrencileri-yurt-disi-proje-yarismasi-destek-p  


KURUM: 
TÜBİTAK
2211 Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

Tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak isteyen son sınıf lisans öğrencilerine; lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde mezun olmak şartıyla burs verilir.  
Link: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2211_2014_ilan_yl.pdf http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2211_programlar_tablo_2014_yl.pdf    


KURUM:
 Kredi ve Yurtlar Kurumu  

Burstan yararlanacak öğrenciler,

• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,    burstan yararlanabilmektedir.
Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.  

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
• Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
• Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
• Yabancı uyruklu öğrenciler,
• Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
• Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
• Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci
• Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
• Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.  

LİNK: 
http://www.kyk.gov.tr/kyk/html/index.html


KURUM: 
SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI  
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası,  milli ve manevi duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan  Üniversite öğrencilerine yüksek öğrenim bursu verecektir

Adaylık Şartları: 

– SATSO Üye veya Üyelerinin Referansının Olması
– Sakaryalı Olmak / Ailesinin Sakarya’da ikamet ediyor olması
– En az 4 Yıllık Lisans Öğrencisi Olmak (Açıköğretim fakültesi hariç)
– Maddi İmkanı Yetersiz Olmak
– Ücretli Olarak Bir Yerde Çalışmıyor Olmak.  
BAŞVURU : SATSO Burs Başvuru Formu www.satso.org.tr adresimizden doldurularak müracaat edilecektir.

SEÇİM : Başvuranların adaylık şartlarını tam olarak karşılamasının yanında; Öğrencinin Başarı Durumu, Yetim – Öksüz veya Yetim ya da Öksüz Olması, Kardeş sayısı, Ailenin sosyal güvence durumu, Başka bir kurumdan burs alıp almadığı gibi kriterlere de bakılarak bursiyerlerin seçimi yapılacak ve elemeyi geçen bursiyerlerden gerekli evraklar istenecektir.

EKLENECEK BELGELER : Burs Komisyonunca uygun görülen adaylar, SATSO’nun web sayfasında dolduracakları “SATSO Burs Başvuru Formu”na;
I- Yükseköğrenime   yeni   kayıt   yaptıranlar;  ÖSS   Sonuç    Belgesinin    örneğini,
II- Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan not dökümü belgesini (transkript).
III-Tüm Öğrenciler; TC Kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi, vukuatlı nüfuz örneği, öğretim kurumundan alınmış öğrenci belgesi ile ailenin mali durumunu gösteren belgeleri (Maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisini ekleyerek SATSO’ya verirler.

BURS SÜRESİ: Bir öğretim döneminde 9 ay burs ödenmektedir.

BURSUN KESİLMESİ: Aranan başarı kriterlerinin yitirilmesi durumunda burs alma hakkı kesilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir.  
LİNK: http://www.satso.org.tr/ 


KURUM: 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURSU  

Aşağıdaki öğrencilere VGM tarafından burs verilmez:

 a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
b) Yabancı uyruklu öğrenciler.
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.  

BURS SÜRE VE MİKTARI: 
Okulun normal öğrenim süresince burs verilir.  

LİNK: 
http://www.vgm.gov.tr/icerikdetay.aspx?Id=278


KURUM: SABANCI VAKFI  

Sabancı Vakfı bursları, T.C. uyruklu ve her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerlidir.
Üniversiteye Giriş Bursu için öğrencilerin Sabancı Vakfı tarafından belirlenen en az taban puanlar ile belirlenen üniversitelere yerleştirilmesi ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir.
Sabancı Vakfı-Vista Bursu 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına yöneliktir.
Sabancı Vakfı-Vista Bursu için maddi desteğe ihtiyacın yanı sıra yerleştirmeye esas ortaöğretim başarı puanının en az 65 olması ve sınavsız geçiş ile Yüksek Öğretim Programına yeni yerleştirilmiş olma şartı aranmaktadır.
Taban puanlar, üniversiteler ve ödemeler için;
Üniversiteye Giriş Bursu   
Sabancı Vakfı-Vista Bursu
Burs başvurusu için istenen taban puanlar ve üniversiteler her yıl Ağustos ayının son haftasında web sitelerinde ilan edilir.  

BURS SÜRESİ: 
Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince  

LİNK: 
http://www.sabancivakfi.org/sayfa/genel-bilgi-2    


KURUM: 
ANADOLU VAKFI  

Anadolu Vakfı Burslarından faydalanacak tüm öğrencilerin öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması gereklidir.
Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
Burslardan faydalanmak için T.C. vatandaşı olmak gereklidir.
Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Genel Müdür tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
Kişi ve kuruluşlardan gelen burs istekleri Burs Komitesi’nde değerlendirilir ve yanıtlanır.
Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır. Disiplin cezası alma ve yanlış beyan bursun sona erdirilmesine neden olur.
Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
“Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki burslar için burs bağışı yapan gerçek ya da tüzel kişi tarafından talep edilen bağış şartları Anadolu Vakfı Senedi’ne ve Vakfın amaç ve hedeflerine uygunluk açısından Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Bursiyerler ile ilgili özel şartlar talep edilmemişse, bu Yönetmelik’teki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.  

BURS SÜRESİ VE MİKTARI: 
Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsayacaktır  

LİNK: 
www.anadoluvakfi.com.tr    


KURUM:
 TOG GENÇLİK BURSU

a) Toplum Gönüllüsü olup ara sınıfta okuyan gençler için: Ara sınıf burslarında sadece TOG gönüllüsü gençler başvurabilir. Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde yer almamış iseniz başvuru yapamazsınız.
b) Yeni kayıt yaptıranlar için: Başvuru tarihinden önce TOG’da gönüllülük yapmış olma şartı yoktur. 
Bursiyere, eğitimine başarıyla devam ettiği sürece ve gönüllülük faaliyetlerine katıldığı sürece, aylık ödemeler halinde yıllık 10 ay süreyle burs ödenir. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır.  Bursiyerlerden her yıl dönem arası ve sonunda akademik durumlarını gösteren not çizelgesi talep edilir. Akademik başarı not ortalamasının Burs Komitesi tarafından belirlenen notun üzerinde olması beklenir. Ayrıca bursiyerlerin gönüllü olarak vakıf projelerine katkı sunması talep edilir. Bursiyerlerin, bu iki sorumluluğu yerine getirmediği takdirde bursu kesilir. Yerine getiriyorsa, lisans veya önlisans öğrenimi boyunca bursu devam eder.
 Burs alan öğrenci Burs Komitesi tarafından hazırlanan “Burs Taahütnamesi”ni imzalamak ve sözleşmedeki hükümlere uymakla yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine uymayan, başvuru -mülakat aşamasında veya burs alırken, yanlış beyanda bulunan bursiyerlerin bursu kesilir.  

BURS SÜRESİ VE MİKTARI:
 10 AY-175 TL  

LİNK: 
http://tog.org.tr/genclik-bursu+icerik214    


KURUM: 
TEKFEN VAKFI  

Başvurularda üniversitelere yeni yerleşenlere öncelik veriliyor. Sadece lisans programlarını kapsayan burslar, öğrencilerin sınav sonuçları ve başarı ortalamaları esas alınarak tahsis ediliyor. Burs için adayın ailesinin aylık toplam gelirinin en fazla brüt 4 bin 500 TL olması şartı aranıyor. Maddi kritere uyan adayların değerlendirilmesinde üniversite sınavlarındaki Türkiye sıralaması baz alınıyor. Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mimarlık Fakülteleri dışında başvuru kabul edilmiyor. Bu bölümler dışında istisnai olarak konservatuvar müzik öğrencilerine de kısıtlı bir kontenjan ayrılıyor.  

BURS SÜRE VE MİKTARI:
 1’inci sınıftan itibaren mezuniyete kadar devam ediyor. Burslar kasım-mayıs ayı döneminde 7 ay boyunca ödeniyor.  

LİNK: 
www.tekfenburs.org      


KURUM:
 TÜRK EĞİTİM VAKFI YÜKSEK LİSANS BURSU  

Şartlar:
I- Maddi İmkandan Mahrum Olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, başka yerden maaş, ücret, burs almamak,
II-Başarı Koşulları:
a) Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,

BURS SÜRE VE MİKTARI: 
Bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir.

LİNK: 
http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yuksek-Lisans-Doktora-Burslari/46/42/0   

Sakarya Üniversitesi Burs Duyuru Sayfası