Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bursları

Türkiye Burslusu

Türkiye Bursları, finansal destek sağlamasına ek olarak öğrencilerin üniversitelerde istedikleri programlara yerleştirilmesini de kapsamaktadır ve bu özelliğiyle dünyadaki diğer burs programlarından ayrışmaktadır. Üniversite eğitimi dışında, Türkiye’de geçirmiş oldukları süre boyunca müfredat dışı sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerden faydalanma olanağı da sağlanmaktadır.

Uluslararası Öğrencilerle yakın iletişim sadece eğitim sürelerince değil, mezuniyetlerinin sonrasında da devam etmektedir. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan öğrenciler ülkeleri ve Türkiye arasında köprüler kuran gönüllü ülke elçiliği görevini de üstleniyorlar. Bu doğrultuda, dünya çapındaki mezunlarımızla bağlarımızın korunması amacıyla Türkiye Mezunları Ağı oluşturulmuştur.

Burs Olanakları

I. Aylık burs ödemesi

Düzeylere göre öğrencilere ödenen aylık miktar şu şekildedir:

  • Lisans; 700 TL
  • Yüksek lisans; 950 TL
  • Doktora; 1400 TL
  • Araştırma; 3000 TL

II. Barınma

Yurtlar çoğunlukla devlet tarafından yönetilmektedir. Aynı zamanda özel yurtlar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların yurtları da mevcuttur. Buna ek olarak bazı üniversitelerin kendi konutları da bulunmaktadır.


III. Üniversite öğrenim harcı

Öğrencilerin Üniversite ve Türkçe Hazırlık eğitimi ücretleri Başkanlık tarafından ödenir.

IV. Sağlık giderleri

Türkiye’de Türkiye Bursları himayesinde öğrenim görecek olan uluslararası öğrenciler, eşit, nitelikli ve kapsamlı sağlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla Türkiye tarafından sağlanan “Genel Sağlık Sigortası” kapsamı altındadır.

V. Türkçe dil eğitimi (1 yıl)

Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde yükseköğrenime hak kazanan öğrencilerden Türkçe bilmeyenlere 1 yıl boyunca ücretsiz Türkçe hazırlık eğitimi verilmektedir. Öğrenciler Türkçe eğitimi aldıkları süre boyunca tüm burs imkânlarından faydalanmaya devam ederler.

VI. Geliş-gidiş ulaşım katkısı

Türkiye Burslusu öğrencilere, ilk geliş ve mezuniyet sonrası gidiş sırasında ulaşım desteği Başkanlık tarafından sağlanır. Ulaşım desteği, biletlerin Başkanlık tarafından temini veya belirlenmiş tutarda nakdi ödeme şeklinde olabilir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için www.turkiyeburslari.gov.tr adresini ziyaret ediniz.