Salih Karagöz Vakfı Burs Başvurusu

Burs Başvurusu İçin Şartlar

Lisans eğitimi veren devlet okullarının Mühendislik bölümü veya Mimarlık öğrencisi olmak
Mali desteğe ihtiyacı olmak
Başka kurumdan burs almamak (Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez-Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç)
Yeni yerleşenler için ön sıralarda yerleşmiş olmak
Ara sınıftakiler için Genel Not Ortalamasının en az 2.5/4 veya 60/100 olması (Ancak Genel Not Ortalaması uygun olduğu halde 3 dersten fazla başarısız olanlar burs için başvuru yapamazlar)

Burs Miktarı

2023-2024 yılında ödenecek aylık burs miktarı 1500 TL olup her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 aylık için ödenmekte ve normal öğrenim süresince devam etmektedir.

Burs Başvuru Dönemi

Başvurular her ders yılı başında Ekim ayı sonuna kadar yapılabilmektedir.
Başvurular, elden, posta veya e-mail yoluyla kabul edilmektedir.

Burs Başvuru Formu

Başvuru Formu EK-1 ve EK-2 ) doldurulduktan sonra gerekli yetkili imzalar alınmasını takiben elden, posta veya e-mail yoluyla Vakfımıza teslim edilmelidir. Ara sınıftaki öğrencilerin başvuru formu’nu, tüm ders notlarını gösterir Transkript ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu, bilgisayar ortamında düzenlenmeli veya okunabilir el yazısı ile doldurulmalıdır.