Sarbak Kayra Ve Eğitim Vakfı Burs Başvurusu

1- SARBAK ÇALIŞAN BURSU

Sarbak Metal A.Ş. veya Sarbak Kayra Egitim vakfında Çalışan Personelerin 1. Derece Akrabaları için verilen burslar için

Sarbak Metal İnsan Kaynakaları Departmanına Başvurmaları Gerekmektedir.

2- LİSANS BURSLARI

Vakıf bursları, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve takip eden sınıflardaki öğrencilere verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda da ara sınıf fark gözetilmez. Başarılı ve maddi imkanlardan daha mahrum olan adaya öncelik tanınır.

Burs başvurular mutabakat imzalamış olunduğumuz üniversiteler ve üniversitelerin vakıfları aracılığı ile yapılır.

Protokol imzalanan üniversiteler ve üniversitelerin vakıfları aşağıdadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı

Burs için gerekli başarı şartları :

Ara sınıf öğrencileri için burs Tıp Fakültelerinde 1+6 yıl, Mühendislik ve Hukuk fakültelerinde 1+4 yıl veya yarıyıl normal eğitim öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve eklemeli başarı not ortalaması (4) üzerinden en az 2,5/4, (100) üzerinden yapılan değerlendirmede en az 60 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların “Lisans” eğitim düzeyinde (25) yaşından büyük olmamaları şarttır.

3- LİSANÜSTÜ BURSLAR

Üniversitelere bağlı enstitülerde Lisansüstü öğrenim (tezli yüksek lisans ) yapan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir.

Burs başvurular mutabakat imzalamış olunduğumuz üniversiteler ve üniversitelerin vakıfları aracılığı ile yapılır.

Protokol imzalanan üniversiteler ve üniversitelerin vakıfları aşağıdadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı

Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisan mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 75/100 olması şarttır.

Diğer şart ve özellikler :

Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların “Tezli Yüksek Lisans” düzeyinde (27) yaşından büyük olmamaları şarttır.

1 Comments

  • Acaba kyk bursu da dahil mi başka bir kurumdan burs almayı onaylamıyor çünkü

Comments are closed.