Şavşat Derneği Burs Başvurusu

‘’Eğitim gelecektir ‘’ sloganıyla yüksek öğretim kurumlarında okuyan Şavşat’lı  çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için  ilk olarak  2017 -2018   yılında otuz üç öğrenciye  burs vererek başladığımız eğitim faaliyetimize ikinci  yıl ise yine sizlerin katkılarıyla otuz beş öğrenciye çıkardık.Bu yılda  2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında da kaldığımız yerden  yani  Şavşatlı öğrencimize siz değerli hemşerilerimizin katkılarıyla   Burs vermeye devam ediyoruz. Bizleri bu konuda yalnız bırakmayarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için siz değerli üyelerimizin ve dostlarımızın katkılarını beklemekteyiz.

ŞAVŞAT KÜLTÜR TURİZM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

YARDIMLARINIZ İÇİN BANKA HESAP NUMARAMIZ:

Ziraat Bankası , Kartaltepe-Küçükçekmece Şb,

İban  no:  TR 50 0001 0027 1884 0662 7850 01

Öğrenci bursları hakkında  Başkan  Ertan KaragözGsm 0533 5106164  bilgi alabilirsiniz:

AMAÇ:
Bu Yönergenin amacı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği tarafından Yüksek Öğretim Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine verilecek karşılıksız bursun esas ve şartlarını düzenlemektir.

KAPSAM:

Bu Yönerge Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma  Derneği tarafından verilecek bursların ödenmesi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

 

BURS TÜRLERİ   VE BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER : 
Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma  Derneği tarafından verilen burs türleri şunlardır:

a. Yükseköğrenim lisans (dört yıllık fakülte)

b. Yüksek Lisans (mezuniyet sonrası ihtisas)

c. Doktora öğrencisi

Dikkat: Açık öğretim başvuruları kabul edilmez.

ADAYLIK ŞARTLARI:

a. Şavşatlı olmak,

b. Maddi desteğe ihtiyacı olmak,

c. Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak,

d. Çalışkan ve başarılı olmak,

 

BURS SAYISI VE MİKTARI:

Burs verilecek öğrencilerin sayısı, seçimi ve burs miktarları ile bursun ödeme şekli, Burs Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde  Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

DUYURU:

Burslara ilişkin duyuru, Derneğin web sitesi http://http://www.savsatdernegi.com/ vasıtasıyla yapılır.

BAŞVURU TARİHİ:

İlanı takiben burs isteğinde bulunanlar, 01.Ekim- 15.Ekim tarihlerine kadar evraklarını derneğimize ulaştırması gerekiyor

TEBLİĞAT:

Burs Komitesi’nin önerisi Yönetim Kurulu’nun kararı ile burs almaya hak kazanan öğrencilere durum, Dernek web sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur

ÖDEME:

Burslar öğrenciye aylık ve nakit olarak banka hesaplarına ödenir. Burs ödeme süresi yıllık öğrenim süresi olan sekiz aydır.

BURSUN KESİLMESİ:

Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir.

a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,

b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,

c) Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi,

d) Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,

e) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,

f) Öğrencinin durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun anlaşılması,

 

İZLEME:

Dernek’ten burs alan öğrencinin öğrenim durumu görevli personel tarafından takip ve kontrol edilir. İlgili Şube’ce her bursiyer için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler bursiyerin başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler yer alır. Bursiyerlerin her seviyede izlenebilmesi için bütün burslu öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Derneğe göndermeleri zorunludur.

YÜRÜTME:

Bu Yönerge esaslarına göre Burs Komitesi’nce alınacak kararlar, Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

 

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Formu (Web sitemizin alt tarafında Dosya indirme Panosundan temin edilir.

2- Nüfus Cüzdanı Örneği

3- Adli Sicil Belgesi

4- 2 adet fotoğraf

5- Çalışan anne babanın maaş bordrosu

6- Öğrenci belgesi, ara sınıftan müracaat edenler için bir önceki ders yılına ait not çizelgesi

 

BURS BAŞVURU FORMU

https://resmim.net/f/XzEk8F.jpg

https://resmim.net/f/PkEalZ.jpg