Sinop Üniversitesi Bursları

sinop-universitesi-burslariSinop Üniversitesi öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumunun kredi ve burs olanaklarından yararlanabileceği gibi çeşitli kurum ve özel kuruluşların burs imkânlarından da faydalanabilmektedir.

Kredi Yurtlar Kurumunun burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple burs veya kredi başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi PTT şubelerinden kimlik ile alınabilmektedir.

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi),Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi),Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, KYK’ nın öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kapsamındadır.

  • Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) burs başvurusu için kyk.gov.tr burs başvuruları adresinden,
  • Türkiye Eğitim Vakfı(TEV) burs başvurusu için tev.org.tr burslar adresinden,
  • Vehbi Koç Vakfı burs başvurusu için vkv.org.tr burslar adresinden,
  • Sabancı Vakfı burs başvurusu için sabancivakfi.org adresinden,
  • TÜBİTAK yurt içi bursları tubitak.gov.tr adresinden,

Burs ve kredi başvuruları yapılabilmektedir.

Uluslararası öğrenciler için Türkiye Bursları, lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma düzeyindeki başarılı uluslararası öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde eğitim alması için geliştirilen karşılıksız burs programlarından oluşmaktadır. Türkiye bursları her yıl dünya genelinde 100 binden fazla başvuru almakta ve her yıl yaklaşık 5 bin yeni uluslararası öğrenciye burs tahsis etmektedir.

Lisans Bursları

Türk Dili Konuşan Ülkeler Burs Programı

Balkanlar Burs Programı

Karadeniz Burs Programı

Harran Burs Programı

Türkiye-Afrika Burs Programı

Boğaziçi Burs Programı

Lisansüstü Bursları

Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs Programı

İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs Programı

Kısa Dönemli Bursları

Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP)

Araştırma Bursları

Başarı Burs Programı

Türkiye Burslusu öğrenciler, devlet yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilmektedir. Bu imkândan faydalanmak istemeyen öğrenciler ise ücretini kendileri karşılamak üzere farklı konaklama imkânlarını kullanabilirler. Öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelerde eğitim ücreti ödemezler. Aynı zamanda sağlık güvencesi altındadırlar. Türkçe bilmeyen Türkiye Burslusu öğrencilere, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi verilir. Öğrenciler Türkçe eğitimi aldıkları süre boyunca tüm burs imkânlarından faydalanmaya devam ederler. Türkiye Burslusu öğrencilere, Türkiye’ye ilk gelişlerinde ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönüşlerinde, tek seferlik bilet temin edilmektedir. Biletin öğrenci tarafından alınması durumunda ise bilet masrafı sonradan karşılanmaktadır.

Yemek Bursu

Sinop Üniversitesi öğrencileri için, her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, SKS Daire Başkanlığının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yemek bursuna başvuru şekli, başvuru formu ve şartları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından her akademik yılın başında Üniversitenin web sitesinde yayımlanır. Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, belirlenen sürede Başvuru Formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte öğrenim gördükleri birime başvuru yapar. Yemek Burs Değerlendirme Komisyonu başvuru sahibi öğrenciyi, bir yıl içerisinde kayıtlanacağı derslerin toplam kredi sayısının en az %60’ından başarılı olması durumunda başarılı sayacaktır. İlgili yılda yeni kayıt yaptıran öğrenciler, aile gelir düzeyine göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi SKS Daire Başkanlığı tarafından tanzim edilerek Rektör onayına sunulur ve karara bağlanır. Rektör tarafından onaylanan liste burstan yararlanacak öğrencilere duyurulmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

Aynı zamanda Sağlık Raporu ile belgelemek şartıyla engeli bulunan öğrenciler, anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler, yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler ve Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile üniversitemizi temsilen katıldıkları yarışmalarda takım halinde veya bireysel olarak birinci olan öğrencilere, SKS Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör onayı ile kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın doğrudan yemek bursu verilebilir.

Yemek bursu başvuruları her akademik yılın başında yapılmaktadır. Yemek bursu alan öğrenciler günde bir kez SKS Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden ücretsiz olarak faydalanabilir. Öğrenci yemek bursundan 1 akademik yıl süresince yararlanır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışma

Sinop Üniversitesi, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak kişiliklerini ve becerilerini geliştirerek iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmaktadır.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada en çok 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez. Kısmi zamanlı öğrencinin bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir.

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Sinop Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

d) Kısmi zamanlı öğrenci ile Sinop Üniversitesi arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

g) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak

Aynı zamanda deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden, normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz. Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerde, belirli bir not ortalaması aranmaz, ancak başarısız dersi bulunmayan öğrencilere öncelik tanınır.

Sinop’ta burs veren diğer yerler için tıklayınız.