Siyasallılar Vakfı 2019/2020 Burs Başvurusu

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Ankara’da mukim üniversitelerin SBF, İİBF ve Hukuk Fakültelerinde kayıtlı öğrenci
olmak.
2. Eğitim için gerekli ekonomik şartlara haiz olmamak (Bu durum ilgili evraklarla
belgelenecektir).
3. İki ve daha üstü sınıflarda olan öğrenciler için bölüm derslerinden başarılı olmak.
4. KYK hariç başka bir kurumdan burs almıyor olmak.

BAŞVURU NE ZAMAN VE NEREYE YAPILIR?
1. Başvurular, 11 Eylül 2019-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Başvuru, www.siyasallilarvakfi.org.tr Web adresinden temin edilecek başvuru
formunun, doğru ve okunaklı bir şekilde doldurulup bilgi@siyasallilarvakfi.org.tr
adresine pdf formatında gönderilmesi, aynı zamanda başvuru formunun Siyasallılar
Vakfına elden teslim edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.
3. Formu posta yoluyla gönderen veya vakfa elden teslim etmeyen adayların başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru esnasında öğrenciden başvuru formu haricinde herhangi bir belge
istenilmemektedir (Bursu almaya hak kazanan öğrencilerden istenilecek belgeler
ilerleyen bölümlerde yer almaktadır).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Usulüne uygun yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.
2. Öğrencilerle vakıf merkezinde yüz yüze görüşme gerçekleştirilecektir. Görüşmenin
yer ve zamanı ayrıca duyurulacaktır.
3. Değerlendirmede adayın, akademik başarısı, bursa olan ihtiyacı ile Siyasallılar
Vakfının kuruluş amaç ve ilkelerine uygunluğu gibi kriterler dikkate alınacaktır.

BURSUN KAPSAMI, BAŞLATILMASI VE DEVAMI
1. Burs bir akademik yıl (9 ay, Ekim-Haziran) olarak verilir ve aylık 250,00 TL’dir.
2. Yapılan değerlendirme neticesinde burs almaya hak kazanan öğrencilerin,
kendilerinden istenilen ve aşağıda yeralan belgeleri eksiksik ve doğru olarak
zamanında ibraz etmeleriyle başlar. Burs almaya hak kazansa bile belgeleri zamanında
getirmeyen veya eksik ya da hatalı belge getiren öğrencilerin bursları iptal edilir ve bu
kişiler herhangi bir hak iddia edemezler.

Belgeler:
a) Öğrenci Belgesi
b) Aile Gelir Belgesi
c) Adli Sicil Kaydı
d) Transkript (Varsa)
e) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
f) İkametgah Belgesi
g) Kimlik Fotokopisi

3. Burs almaya hak kazanan öğrenci, bursluluk şartlarına havi maddeler içeren
taahhütnameyi imzalamak zorundadır.

BURSUN KESİLMESİ

1. Aşağıdaki durumların tespiti halinde burs iptal edilir ve haksız olarak alınan burs öğrenciden talep edilir:

  • a. Gerçeğe aykırı beyanda bulunma
  • b. Akademik başarısızlık veya okulla ilişiğin kesilmesi
  • c. Taahhütnamede belirtilen hususlara riayet etmeme

2. Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde
bulunamaz.

Burs Başvuru Formu

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu