Sosyal Demokrasi Vakfı Burs Başvuruları

SODEV olarak, 1995-1996 öğretim yılında başlattığımız ancak bir süre ara verdiğimiz, “Aydınlığa Burs Verin” kampanyasını 2019-2020 öğretim yılında tekrar başlatıyoruz.

(*) Burs için başvurmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki yönetmeliğindeki şartları dikkate alarak, 27 Eylül 2019 tarihine kadar burs başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

BURS YÖNETMELİĞİ

Amaç
Bursun amacı aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, insan haklarına, doğaya ve çevreye saygılı, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri ile demokrasiyi özümsemiş gençlerin yetiştirilmesine katkı vermektir. Bu amaçla her yıl, SODEV Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sayıda mali gücü yetersiz öğrencimize burs verilecektir.

Kapsam
İstanbul’daki devlet üniversitelerinde veya tam burslu olarak vakıf üniversitelerinde, lisans düzeyinde öğrenim gören, maddi imkansızlıklar nedeniyle zorlanan başarılı öğrencilere, SODEV’in “AYDINlığa Burs Verin” kampanyası amaçları doğrultusunda destek olunacaktır.

Yükümlülükler
Başvuru belgeleri, gerçeğe uygun şekilde doldurulmalı, istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak SODEV’e telim edilmelidir.
SODEV Bursları karşılıksızdır ama bursiyer öğrenciler, öğrenimden sonra iş hayatına atıldığında, kendisine olduğu gibi, olanakları yetersiz öğrencilere katkı yapmak amacıyla bağış yapmaya teşvik edilir.

Başvuru koşulları
– Eğitimde desteğe ihtiyacı olmak
– Belirlenen eğitim kurumlarında öğrenci olmak
– Yüz kızartıcı bir suçtan sabıkalı bulunmamak
– 2. Sınıflar ve üzeri için, başarı notunun 4 üzerinden en az 2 olması ve bir üst sınıfa geçmiş olmak

Başvuru yapamayacaklar
– Açık öğretimde okuyanlar
– Vakıf üniversitelerinde ücretli olarak okuyanlar
– Üniversitenin son sınıf öğrencileri
– 01.01.1994 tarihinden önce doğanlar

Bursiyerlerin seçimi
SODEV bursiyerleri, Vakfın burs kontenjanı ve bütçesi çerçevesinde, yukarıda belirtilen şartlar ve beklentiler doğrultusunda, sunulan bilgi ve belgeleri değerlendirmek suretiyle, Vakıf burs komitesi tarafından belirlenir. Burs alma hakkı kazananlar Ekim ayı üçüncü haftasında açıklanır.

Burs ödemeleri
Burslar, öğrenim yılı başı olan Ekim ayından başlayarak 8 ay boyunca, her ayın ilk haftasında bursiyerin banka hesabına geçirilir. SODEV’e gelen bursiyer, o ayki Vakıf çalışmaları konusunda bilgilendirilir, Vakıf yayınlarından faydalanması sağlanır. Burs miktarı 2019-2020 eğitim süresince 250 TL olacaktır.

Bursların kesilmesi durumu
– Öğrenimin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda burs kesilir.
– Başvuru koşullarında belirlenen şartların değişmesi durumunda burs kesilir.
– Eksik veya yanlış beyanda bulunulması durumunda burs kesilir. -SODEV faaliyetlerine devamsızlık bursun kesilmesi için takdir kriteridir