Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Burs Başvuru Sonuçları

2020-2021 Karşılıksız Burs Başvuruları Sona Ermiş ve Karara Bağlanmıştır.

Yönetim Kurulu 2020-2021 döneminin karşılıksız burs tutarını ve öğrenci sayısını karara bağlamıştır.

Burs almaya hak kazanan bursiyerlerimize e-posta ile yazılı  bildirimde bulunulmuştur.

kaynak