Süleyman Demirel Üniversitesi Bursları

suleyman-demirel-universitesi-bursuSüleyman Demiral Üniversitesi öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burs ve kredilerin yanında vakıf, dernek, özel sektör ve diğer kurumlardan da burs alabilir. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılı başladıktan sonra Süleyman Demiral Üniversitesinin internet sitesindeki duyuruları takip ederek burslardan haberdar olabilir. Ayrıca üniversitenin vereceği burslara fakültenin öğrenci işleri panolarından veya burs ofislerinden takip edebilirsiniz.

Süleyman Demiral Üniversitesi, ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için Kredi Yurtlar Kurumu ve Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla karşılıksız olarak burs sistemi oluşturmuştur.

Beslenme Yardımı

Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda (1000 kişi) ekonomik durumu yetersiz öğrencilere ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. Yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler Ekim ayı içerisinde bulundukları Fakülte veya Meslek Yüksekokulların Öğrenci İşlerine, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, sabıka kaydı, gelir beyanı evraklarını teslim ederek müracaatta bulunurlar. Rektörlük tarafından belirlenen Beslenme Komisyonu, ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek amacı ile birimlere giderek öğrencilerle bire bir görüşmede bulunur ve beslenme yardımına ihtiyacı olan öğrencileri tespit eder. Ücretsiz öğle yemeği uygulaması bir eğitim yılı için geçerlidir ve her yıl başvuruların yenilenmesi gerekmektedir. Ücretsiz öğle yemeği hizmetini almaya hak kazanan öğrenci düzenli bu hakkını kullanmıyor ise uygulamadan faydalanmasına son verilir ve yıl içinde tekrar faydalanamaz.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı boş zamanlarını geçirmek, değerlendirmek ve ekonomik yetersizlik içerisinde olanlara ekonomik katkı sağlamak amacıyla, kısmi zamanlı çalışarak para kazanmak isteyen gönüllü öğrencilerimize çalışma olanağı sağlanmaktadır. Bir eğitim öğretim yılı içerisinde 730 öğrenciye iş imkanı sağlanmaktadır.

Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin % 1 iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları yapılmakta ve Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde çalıştırılmaktadır. Öğrencilerimize bir saatlik çalışma karşılığı ödenerek , 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Çalışacağı Birimler 

Öğrenciler eğitim birimlerinde ders laboratuarı, eğitim ve araştırma projeleri, bilgisayar laboratuarları vb. yerlerde destek vermek amacıyla çalıştırılabilir. Bu gibi yerlerde çalışan Kısmi Zamanlı öğrenciler günde en fazla 3 saat çalıştırılabilir.NOT:2011- 2012 Egitim ve Ögretim yilinda 730 ögrenci part-time olarak çalistirilacaktir.

Güncel burs sayfası için tıklayınız.