Sütaş Eğitime Destek Bursu Başvuruları

Sütaş Eğitime Destek Bursları, Sütaş Grup Şirketlerinin yem bitkileri üretiminden süt hayvancılığına, enerji üretiminden organik gübre üretimine, süt ve süt ürünleri üretiminden tüketicilerin sofralarına ulaştırılmasına kadar uzanan “Çiftlikte Sofralara” iş modeli ile uyumlu bölümlerde eğitim gören, sütün iyiliğini ve bereketini yayma misyonunu üstlenebilecek başarılı öğrencilere verilmektedir.

Bursiyerler, Sütaş Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen üniversite ve bölümlerde öğrenim gören, burs kriterlerine uyan ve ülke genelinde yapılan değerlendirmelerde başarı gösteren öğrenciler arasından seçilmektedir.

Sütaş Eğitime Destek Bursları karşılıksızdır, geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Burs Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Gelir getiren düzenli bir işte çalışmamak,
 • Maddi imkânları yetersiz olmak,
 • Devlet veya özel kuruşlardan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden alınan öğrenim kredisi ve eğitim bursları hariç),
 • 23 yaşından büyük olmamak,
 • Yabancı öğrencilerde Türkçe okuyup yazabilmek,
 • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
 • Toplumsal değerlere ve etik ilkelere uygun davranışlar sergilemek.
 • Ara sınıf başvurularında, not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4,0 üzerinden en az 2,5 olması ve başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması, gerekmektedir.

 

Sütaş Eğitime Destek Burslarına Nasıl Başvurabilirim?

 • Sütaş tarafından Türkiye genelinde verilmekte olan “Sütaş Eğitime Destek Bursu”nun usul ve esasları Sütaş’ın sutas.com.tr isimli internet sitesinde ve burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ilan edilir.
 • Başvurular, internet sitesinde yer alan başvuru formu doldurularak yapılır.
 • Duyuruda belirtilen tarihler dışına yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Burs Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Sütaş Eğitime Destek Burs Başvurusunda Hangi Belgeler iletilmelidir?

 • Emekli Maaşı Bildirim Formu (Ailede emekli maaşı olan var ise)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi Fotokopisi (Ailede serbest çalışan var ise)
 • Tapu Kaydı Dökümü (Ailenin taşınmaz malı var ise)

Üniversiteye Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Eklemesi Gereken Belgeler

 • YKS Sonuç Belgesi Örneği
 • ÖSYM – YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
 • Okul Kayıt Belgesi

Ara Sınıfta Okuyan Öğrencilerin Eklemesi Gereken Belgeler

 • Transkript
 • Öğrenci Belgesi (Üst sınıfa geçtiğini gösteren)
 • YKS Sonuç Belgesi Örneği
 • ÖSYM – YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

Burs Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

 • Sütaş Yönetim Kurulu tarafından her yıl, burs verilecek üniversiteler, bölümler ve kontenjanlar tespit edilir ve internet sitesinde duyurulur. Üniversite ve bölüm seçiminde, Sütaş ve Sütaş Grup Şirketlerinin “Çitlikte Sofralara” iş modeline uyumlu mesleki bölümler tercih edilir.
 • Bursiyer adayının, internet sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurması ve istenilen belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir. Başvuru formu ve/veya belgeleri eksik olan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.
 • Bursiyer adayının başvuru formundaki beyanları ile belgeler karşılaştırılır ve belgeleri beyanıyla örtüşmeyen aday değerlendirmeye dahil edilmez.
 • Başvurular, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, üniversite giriş sınavı başarısına, ara sınıflarda okuyan öğrenciler için üniversite giriş sınavı başarısı ile okul ortalamasına göre sıralamaya tabi tutulur. Burs Komitesi, adayları bu sıralamaya ve diğer burs kriterlerine göre değerlendirmeye alır. Burs Komitesi gerekli görürse, başvuru sırasında veya sıralama sonrasında bursiyer adaylarını genel yetenek, İngilizce ve benzeri test ve sınavlara tabi tutabilir, üniversiteden bilgi isteyebilir ve bursiyer adayı ile yüz yüze görüşme yapabilir.
 • Burs Komitesi’nin olumlu değerlendirdiği adaylar, Yönetim Kurulu’nun bilgi ve onayına sunulur.
 • Yönetim Kurulu tarafından bursu onaylanan bursiyer “Sütaş Eğitime Destek Bursu ve Hizmet Vaadi Sözleşmesi”ni imzaladıktan sonra (şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır) burs almaya hak kazanır.

Burs Hangi Koşullarda Devam Eder?

Sütaş Eğitime Destek Bursu, Bursiyerin yıl kaybetmeden öğrenimini devam ettirmesi, ( zorunlu veya seçmeli fark etmeksizin) her hangi bir dersten kalmaması, dönem not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2,5 olması koşuluyla, tüm eğitim-öğretim süresince devam eder.

Öğrenci bursunun devam edebilmesi için Bursiyerin her dönem sonunda ders notlarını gösteren belgeyi ve bir sonraki yıla ilişkin kayıt yenileme belgesini Burs Komitesi’ne iletmesi zorunludur.

Bursiyer, Burs Komitesi tarafından ilan edilen duyuruları takip etmeli, kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri, Burs Komitesi’ne zamanında teslim etmelidir.

Bursiyer, öğrenime ara vermesi, okul değiştirmesi, başka bir bölüme yatay geçiş yapması veya eğitim/değişim programları kapsamında yurtdışına gitmesi gibi durumlarda Burs Komitesi’ne bilgi vermekle yükümlüdür.

Bursiyerin, “Sütaş Eğitime Destek Bursu ve Hizmet Vaadi Sözleşmesi” hükümlerini ihlal ettiğinin ve/veya herhangi bir şekilde haksız veya fazladan burs aldığının tespiti halinde, bursu kesilir ve haksız yere ödenen tutarlar, Bursiyerden talep edilir.

Burs Ödemeleri Nasıl Yapılır?

 • Burs ödemeleri aylık olarak, Ekim-Mayıs döneminde 8 ay süreyle yapılır.
 • Ödemeler her ayın ilk haftası, Bursiyerin bildirmiş olduğu banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılır. Elden ödeme yapılmaz.

Burs Tutarları Ne Kadardır?

 • Üstün Başarı Bursu;YKS Türkiye Genel sıralamasında ilk 15.000’e giren öğrenciler arasından burs kriterlerine uygun olan adaylara, belirlenen kontenjana göre verilir. Ara sınıftan başvuru yapılıyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 75 veya 4,0 üzerinden 3,5 olması ve geride ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması gerekmektedir.
 • Üstün Başarı Bursu Tutarı:1500 TL / Ay
 • Başarı Bursu;Belirlenen kontenjana göre, YKS puan sıralaması önde olan ve burs kriterlerine uygun olan öğrencilere verilir.
 • Başarı Bursu Tutarı: 1200 TL / Ay

Sütaş Eğitime Destek Bursu’nda Neler Var?

Sütaş Eğitime Destek Bursu programında, bursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine önem verilmekte, bu amaçla aşağıdaki programlara katılması sağlanmaktadır.

 • Online ve yüz yüze eğitim programları
 • Şirket profesyonellerinden mentorluk desteği
 • Staj/çalışma imkanı (Sütaş Eğitime Destek Bursu ve Hizmet Vaadi Sözleşmesi’nde belirtilen usul ve esaslar uyarınca)
 • Tez çalışmalarına destek verilmesi
 • Özel günlerde Sütaş çalışanları ile buluşma
 • Sektörle ve bölümleri ile ilgili bilgi, tecrübe ve gelişmelerin paylaşımı

1 Eylül 2023 – 20 Eylül 2023 

Burs Başvuru Formu İçin Tıklayınız

1 Comments

 • Burs sonuçları açıklandı mı 2020

Comments are closed.