TAREKSAV Vakfı Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı!

2020 – 2021 EĞİTİM YILI TAREKSAV BURSU ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI! (YENİ BAŞVURULAR)

E- DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN EVRAKLAR GEÇERLİDİR

Vakfımızca 2020 / 2021 Eğitim Döneminde verilecek karşılıksız eğitim bursu başvuruları 18.09.2020 – 16.10.2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Vakfımızca burs başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme ve sonuç bildirimi hakkında gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Buna göre;

1. Daha önce web sitemizdeki Burs başvuru duyurusunda da özellikle vurgulandığı üzere; “adayların önce başvuru şartlarını, İstenen belgeler ve Eğitim Bursu Başvuru Formu Kriterleri Belgelendirme Çizelgesini (EK:1) dikkatlice inceledikten sonra başvuru formunu doldurmaları” istendiğinden başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğru veya yanlışlığına bakılmaksızın tüm bilgiler bilgisayar ortamında puanlamaya tabi tutulmuş ve bu puanlamaya göre bir sıralama yapılmıştır.

2. Bilgisayar ortamında yapılan raporlama sonucu oluşan puan ve sıralamaya göre 616 kişilik liste, “1. Aday Liste” olarak internet sitemizde ilan edilmiştir. Liste puanlama sıralamasına göre değil alfabetik sıraya göre yayınlanmıştır.

3- Vakfımızın 2020-2021 dönemi burs kontenjanı 180 kişidir. İhtiyaç duyulması halinde yeni bir aday bursiyer listesi yayınlanacaktır. Bu nedenle listede ismi yer alan adaylar kesin burs kazanmış değillerdir. Burs adaylarının asıl puanları burs başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler ile bu bilgilere ait belgelerin karşılaştırılması neticesinde belirlenecektir. Yanlış beyan içeren, onaysız, karekodsuz, e- imzasız, fotokopi, güncel olmayan veya eksik belge gönderilmesi durumunda, ilgili adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4. Ayrıca Burs başvuru duyurusunda belirtilen Burs başvuru şartlarını taşımayan aday öğrenciler de elenecektir.

5. İsmi aday listesinde yer alan adayların aşağıdaki belgeleri;

a) Ek-1 de istenen belgeleri (onaylı asılları),
b) Eğitim Bursu Başvuru Formunu doldurulmuş çıktısını (imzalı ve fotoğraflı),
dosya halinde (belgeler sıraya konularak telli renkli plastik dosyaya konulmuş olarak) en geç 27.10.2020 tarihi SALI günü Saat 18:00‘ e kadar Vakfımızın Tarım Kredi Kooperatifleri Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Kazakistan Cad. No:139 Kat:1 Yukarı Bahçelievler – Çankaya / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya kargo/posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

6. Dosyasını zamanında teslim etmeyen ve/veya eksik belge teslim eden onaylı ve aslı istenen belgeleri onaysız ve fotokopisini gönderen adaylar elenecektir.

7. Adayların göndereceği belgeler üzerinden, bilgi/belge uyumu kontrollerinden sonra burs almaya hak kazanacak adayların isimleri Vakfımız Web sitesinde “ASIL LİSTE” olarak duyurulacaktır. “Asıl Listede” adı yer alan adaylar Burs almaya hak kazanacaklardır.

8. Aday listede yapılan inceleme neticesinde kontenjanın dolmaması durumunda yeni aday listeleri açıklanacaktır.  Aday listede isimleri olmayan öğrenciler, Burs kontenjanı dolana kadar, daha sonra yayınlanacak olan Aday listelerini Vakfımız web sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

Açıklamaların dikkatlice okunması, bilgi edinilmesi ve gereğini önemle rica eder, sonucun tüm adaylar için hayırlı olmasını dileriz.

19.10.2020

TAREKSAV
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

GEREKLİ EVRAKLARIN LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EK 1 GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TAHHÜTNAME DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KVKK RIZA BEYAN FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ADAY LİSTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ