Tarih Vakfı Doktora Tez Bursu Başvuruları

Tarih Vakfı, edebiyat ve tarih ilişkisini konu alan çalışmalar yürüten doktora öğrencilerine her yıl Adalet Ağaoğlu adına burs verecek. Değerli yazar Adalet Ağaoğlu, vakfın kurucu mütevellilerinden ve en yakın destekçilerinden biri.

Burs başvurusunda bulunacak adayların resmi bir doktora programına kayıtlı ve tez yeterlilik sınavını başarıyla geçmiş olmaları; edebiyat – tarih ilişkisini ele alan tez önerilerinin onaylanmış olması gerekiyor. Türkçe dışında bir dilde yazılmış doktora tez önerileri de kabul edilecek olmakla birlikte, bu durumda, söz konusu tez önerilerinin yazarları tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olarak değerlendirmeye sunulması bekleniyor.

Burs başvuruları e-posta üzerinden dijital olarak, her yıl 1 Nisan – 31 Mayıs tarihlerinde vakfa ulaştırılacak. Tüm başvurular arasından burs jürisince 1 Haziran – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ön elemeden seçilen adaylardan, ilanı takip eden en geç iki hafta içinde belgelerini Vakıf’a ulaştırmaları beklenecek. Burs jürisinin ödül verilmeye değer bulduğu adayla ilgili karar, her yıl ekim ayı sonunda Tarih Vakfı tarafından açıklanacak.

Bursa layık görülen aday, ödül belgesinin yanı sıra her yıl Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenen miktarda para ödülüyle ödüllendirilecek; bu rakam 2016 yılında 10 ay için toplam 10.000 TL olarak belirlendi.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.