Taşkent Dayanışma ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu

taskent-vakfi-bursuTaskent Dayanışma ve Kültür Vakfı 1988 yılında kurulmuştur. Amacımız ihtiyac sahiplerine yardımcı olmak ve yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermektir. 

— 2023 – 2024 Yüksek Öğretim Burs Duyurusu —


~ 2023 – 2024 yılı eğitim öğretim döneminin yüz yüze eğitimle başlaması dolayısı ile yeni burs başvurularının 15 EYLÜL 15 EKİM 2023 tarihine kadar yapılması zorunludur

NOT: Geçen yıl burs alan öğrecilerimiz öğrenci belgesini ve transkript 30 Ekim 2023 tarihine kadar göndermesi zorunludur.

ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

YÜKSEK OKUL VE FAKÜLTE

a)Konya, Taşkent ve çevresinden olmak

b)Maddi imkanı yetersiz ve başarılı olmak

c)Milli ve manevi değerlere sahip olmak

d)Lise ve açık öğretim üniversitelerinde okuyanların başvuruları dikkate alınmaz

e)Vakıf bursları fakülte ve yüksek okul kademesinde okuyan öğrencilerine verilir

f)Ayni aileden ikinci bir kişi (kardeş) bursiyerimiz olamaz.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ŞARTLARI

a)Yüksek lisans ve doktora yapan başarılı ve maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir

b)Yüksek lisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel net ortalamasınının en az 0/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisans üstü eğitim konusunu ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

Başvuru Formu