Türkiye Diyanet Vakfı Lisansüstü İlahiyat Akademik Burs Başvuruları

turkiye-diyanet-vakfi-burs-basvurulari

TDV eğitim koordinatörlükleri bulunanAnkara, İstanbul, Bursa, Konya Kayseri illerinde, 2018-2019 akademik yılı itibariyle “yüksek lisans” ve “doktoraya” başlayan öğrenciler, bu burs kapsamında başvuru yapabilecektir.

KABUL ŞARTLARI

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • İlahiyat alanında ve Tezli Programlarda lisansüstü öğrenim görüyor olmak,
 • TDV il eğitim koordinatörlüklerinin(Ankara, İstanbul, Bursa, Konya Kayseri) bulunduğu illerde öğrenim görüyor olmak,
 • Mülakatta başarılı olmak,
 • Eğitime ilgili akademik yılda başlamış olmak,
 • Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak,
 • Yüksek lisans için 26, doktora için 31 yaşından gün almamış olmak,
 • Lisans veya yüksek lisans öğrenimini iyi dereceyle (%70) tamamlamış olmak,
 • Lisans veya lisansüstü öğrenim sürecinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN İMKANLAR

 • Barınma bursu (yurt desteği verilen öğrencilerin nakdi burslarından %30 oranında kesinti yapılır),
 • 12 ay boyunca aylık burs desteği,
 • Sosyal ve kültürel faaliyet desteği.

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2019

LİSANSÜSTÜ İLAHİYAT AKADEMİ BURS BAŞVURU FORMU