Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Burs Başvurusu

TEKNİK EĞİTİM VAKFI (TEKEV), yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı, desteğe ihtiyacı olan, ENDÜSTRİYEL TEKNİK EĞİTİM ALANLARINDA eğitim gören, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Meslek Yüksek Okulu,  Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine burs vermektedir. Bursiyerler, aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak, TEKEV BURS KOMİSYONU aracılığı ile seçilmektedir.

NOT: SOSYAL, SAĞLIK, SPOR, SANAT VB. ALANLARDA EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİMİZE, BURS İMKANLARIMIZ KISITLI OLDUĞUNDAN OLUMLU CEVAP VEREMEMEKTEYİZ.

Burs başvurusunu, şartları okuduktan sonra buradan yapabilirsiniz

ADAYLIK ŞARTLARI :

· Atatürk İlkelerine bağlı olmak,

· Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş, ücret ve burs almamak,

· Başarı Koşulları:

a) Mesleki ortaöğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler) veya diploma notu giriş sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında, giriş puanına göre ilk yarıda olmak)

b) Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması daha yüksek olmak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

c) Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

d) Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

e) Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.

Not: Vakıf üniversiteleri, üniversitelerin uzaktan öğretim, ücretli, değişim programlı bölümlerinde öğrenim görenler, 25 yaşından büyükler ve aynı aileden aynı anda ikinci bir kardeş burslarımızdan yararlanamaz.

EKLENECEK BELGELER
( Yalnızca kendisine ePosta ile olumlu cevap verilenler için gereklidir. )

* Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını veya diploma notunu gösteren belgeyi,

* Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,

* Tüm Öğrenciler;

1)Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

2) Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Muhtarlıktan ikametgah belgesi de alınabilir),

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) 2 adet vesikalık fotoğraf,

5) Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

6) Öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi,

7) Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair onaylı belge,

8) https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi)

ekleyerek Teknik Eğitim Vakfı Genel Merkezine posta ile gönderirler.

SEÇİM :

TEKEV tarafından oluşturulan Burs Komisyonları müracaatçılar arasından, yukarıda açıklanan adaylık şartlarına göre Teknik Eğitim Vakfı tarafından ayrılan burs sayısı kadar asil ve yedek aday seçerek, komisyon üyeleri tarafından imzalanmış bir tutanak ekinde adaylara ait belgeleri (Eklenecek Belgeler bölümünde belirtilmiştir) en az 3 vakıf üyesinden oluşacak burs komisyonunca imzalanmış bir tutanak ekinde Teknik Eğitim Vakfı Genel Merkezine göndereceklerdir. Kesin sonuçlar TEKEV Genel Merkezince burs alması kesinleşen öğrencilere e-posta yoluyla duyurulacaktır.

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde ekim-haziran ayları arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

BURSUN KESİLMESİ :

Burs, her ders yılı sonunda Yurt İçi Burs Yönetmeliğindeki kriterlere göre başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEKEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEKEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEKEV’e maddi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEKEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

tekev-burs-basvuru-formu-son.pdf dosyasını indirmek için tıklayın!