TEV Bursu 2020-2021 Başvuruları

TEV Bursu TEV bursu, yurt içinde Atatürk İlkeleri’ne bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine vermektedir.

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 251.678’e ulaşmıştır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin eylül ayında ilan edilecek tarihler arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını alıp imzalayarak, istenilen belgeleri hazırlaması ve ilgili duyuruda belirtilen başvuru sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Aylık Burs Ödemeleri 2020-2021 Öğretim Yılı (Ekim-Haziran)

Mesleki Orta Öğretim – 300 TL

Üniversite – 700 TL

Yüksek Lisans – 1.100 TL

Doktora – 1.400 TL

Vicdani Yükümlülük

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Sosyal Faaliyetler

TEV bursiyerlerine maddi destek sağlamanın yanı sıra sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bursiyerlere bu amaçla;

 • Ücretsiz İngilizce kursu sağlamakta,
 • Staj yerleri temin etmeye çalışmakta,
 • TEV Akademi’den (uzaktan eğitim ) yararlanmaları sağlanmakta,
 • TEV Mentorink’ten (online mentorluk desteği) yararlanmaları sağlanmakta,
 • Bursiyerleri bir araya getirecek geziler düzenlemekte,
 • Ücretsiz tiyatro, konser ve fuar davetiyesi imkanı sağlamaya çalışmakta

EV Eğitim (Yüksek Öğrenim), Yüksek Lisans, Doktora ve Mesleki Orta Öğrenim Burslarında Bursun Devamı ve Ödül Koşulları

Burs Devam Koşulları

Bursun bir üst öğrenime devam edebilmesi için dönem veya yıl kaybı olmadan bir üst eğitime geçilmiş olması gerekmektedir. Burs devamı için onaylı not döküm belgenizi sizlere belirteceğimiz tarih aralıklarında TEV’e ulaştırmanız gerekmektedir.

YÜKSEK ÖĞRENİM için:

 • Genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. (Not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilir.)
 • Başarısız ders olmadığı takdirde genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.20 olması gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir, mutlaka hangi notla geçildiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)

YÜKSEK LİSANS için:

Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl vaya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

DOKTORA için:

Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl vaya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

MESLEKİ ORTA ÖĞRENİM için:

Öğretim yılı sonunda, başarısız dersi olmayan ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

Burs Ödülleri

Burs ödüllerinin amacı:

TEV YÜKSEKÖĞRENİM ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ:

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) ve hiç başarısız dersi olmayan bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Başarı Belgesi ve bir aylık burs ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEKÖĞRENİM SINIF/BÖLÜM BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ:

Genel not ortalaması ile kendi sınıfında/bölümünde birinci sırada olan bursiyerler, TEV Sınıf/Bölüm Birincisi Belgesi ve iki aylık burs ile ödüllendirilir.

TEV YÜKSEKÖĞRENİM OKUL BİRİNCİSİ ÖDÜLÜ:

Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yükseköğrenim Okul Birincisi Belgesi ve iki aylık burs tutarı ile ödüllendirilir. Aynı zamanda fakülte ve yüksekokul birincileri TEV Yüksek Lisans Bursu almaya hak kazanır.

TEV YÜKSEKÖĞRENİM ONUR ÖDÜLÜ:

Yüksek öğrenimini (üniversitesini) birincilikle bitiren bursiyerler, TEV Yüksek Öğrenim Onur Belgesi, üç aylık burs tutarı ve TEV Yüksek Lisans Bursu ile ödüllendirilir.

TEV DOKTORA ONUR ÖDÜLÜ:

Doktora öğrenimini tamamlayan ve doktora derslerinden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en en az 87,5) olan bursiyerler, TEV Doktora Onur Belgesi ve üç aylık burs tutarı ile ödüllendirilir.

TEV ORTAÖĞRENİM BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Ortaöğrenimini okul birincisi olarak tamamlayan bursiyerler, TEV Mesleki Ortaöğrenim Birincilik Ödülü ve üç aylık burs tutarı ve TEV Eğitim Bursu ile ödüllendirilir.

Ödüllere hak kazanmak için gerekenler

 • Burs ödülleri için başarı koşulunu yerine getirenler, öğretim kurumundan alacakları onaylı başarı belgesini TEV’e göndermelidir.
 • Öğrencilerin, onaylı not dökümü belgelerini de TEV’e ulaştırması gerekmektedir.
 • Sınıf/bölüm/okul birincilikleri olan öğrencilerin, öğretim kurumlarından alacakları öğretim yılı itibariyle birinciliklerini gösteren onaylı bir belgeyi TEV’e ulaştırması gerekmektedir.
 • Bursiyerler, aynı anda birden fazla ödüle hak kazanırsa, en yüksek olan ödül verilir.
 • Hazırlık sınıfı için ödüller geçerli değildir.

Bursiyerlerin yükümlülükleri

 • TEV Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, TEV’in burs koşullarını bilerek burs almaya başlar. Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.
 • TEV bursu alırken başka bir resmi veya özel kurumdan burs alınmaması gerekmektedir. TEV bursu çıktıktan sonra başka kurumdan da burs çıkarsa derhal diğer kurum iptal ettirilmelidir. Aksi halde kurumlar arası yazışmalarda her iki kurumdan da mahrum olunabilir. Ayrıca kriterlere aykırı hareket ettiği tespit edilenlerden aldığı bursların tamamını geri iade etmesi istenir.
 • Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği TEV’e zamanında bildirmekle yükümlüdür.
 • Bursiyerler, tüm dönemleri gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) vakfa ulaştırmakla yükümlüdür.
 • Bursiyerler bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğretim kurumundan onaylı öğrenci belgesini Eylül ayı sonuna kadar TEV Genel Müdürlüğü’ne ulaştırmalıdır.
 • Belgelerinin TEV’e ulaşmasından bursiyerler sorumludur. Not dökümü belgesini ve bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesini göndermeyenlerin bursu kesilir.
 • Bursiyerler TEV’in düzenlemiş olduğu sosyal etkinliklere mümkün olduğunca katılır.
 • Bursiyerler, TEV tarafından yürütülecek sosyal sorumluluk projelerinde her yıl en az 10 saat yardımcı olmayı kabul eder. (Etkinliklere katılım da bu süreye dahildir.)
 • Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da TEV ailesinin bir ferdi olarak TEV’le bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-posta, işyeri bilgi değişikliklerini zamanında TEV’e bildirmeyi görev bilir.
 • Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Buna dair başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi’ni doldurarak imzalar.

Ek Bilgiler:

 • Lise öğrenimi sırasında TEV’den burs alan öğrencinin bursu, yıl kaybı olmadan üniversite seçme sınavında başarı göstererek devlet üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazandıkları takdirde kazandıkları üniversite TEV Burs Yönetmeliği’ne uygun ise devam eder.
 • TEV’den lisans öğrenimi sırasında burs alan bursiyerlerin bursu, üniversite, fakülte birinciliklerinin olması, dönem ve yıl kaybının olmaması halinde ve istedikleri takdirde yüksek lisans öğreniminde de devam eder.
 • Bursiyerlerin yüksek lisans yapacağı yüksek öğretim kurumunun da TEV’in burs koşullarına uygun olması gerekmektedir. Koşulları sağlamayan bursiyerler diğer adaylar gibi yeniden başvuru yaparak seçim sürecine dahil olur.
 • Uluslararası veya ulusal değişim programları ile yurt dışına çıkan veya misafir öğrenci olarak başka üniversiteye geçen öğrenciler vakfı örnek belgeleri ve dilekçeleri ile bilgilendirmekle yükümlüdür.
 • Uluslararası veya ulusal değişim programları ile yurt dışına çıkan veya misafir öğrenci olarak başka üniversiteye geçen öğrencilerin bursları asıl öğretim kurumunca kayıt dondurulmuyorsa öğrenim yılı içinde kesilmez, başarı koşullarını sağladığı sürece devam eder.
 • Burs öğrenciye başarı koşullarını sağladığı sürece verilir. Herhangi bir nedenle öğrenimin uzaması halinde burs uzatılmaz. Sadece önemli hastalık, ciddi trafik kazası vb. mazeret durumlarında öğrencinin durumunu belgelendirmesiyle TEV öğrencinin bursunun devam etmesine karar verebilir.
 • Burs ödülleri burs aylıklarına ilave edilerek yatırılır. Başarı Sertifikaları TEV Genel Müdürlük ve şubelerde düzenlenen etkinliklerle takdim edilir. Diğer illerde okuyanların aile ikametgah adreslerine postalanır.

Bursun kesilmesi halleri

Bursun Normal Sürecinde Kesilmesi

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu Haziran ayı sonunda kesilir. Yukarıda bahsedilen başarı durum belgelerini zamanında TEV’e ulaştırmayan öğrencilerle, başarı durumu burs kriterlerini sağlamayan öğrencilerin bursu kesilir ve bir sonraki döneme devam ettirilmez.

Bursun Diğer Hallerde Kesilmesi
  • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin,
  • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
  • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, yıl veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
  • Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların,
  • İstenilen eksik belgelerini tamamlamayanların,
  • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilenlerin,
  • Hüküm giydiği tespit edilenlerin,
  • Türk Eğitim Vakfı’na, çalışanlarına, TEV mensuplarına, kurumlarına karşı hakaret vb. çirkin davranış ve eylemler sergileyenlerin

bursları kesilir ve gereken durumlarda bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler geri istenir.

Türk Eğitim Vakfı Bursları:

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim -Üniversite-) Bursu

TEV Yüksek Lisans Bursu

TEV Doktora Bursu

TEV Üstün Başarı Bursları

TEV Üstün Başarı Sanat Bursları

TEV Mesleki Orta Öğretim Bursu

TEV Kız Öğrenci Yurt Bursu

guest
11 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Rumeysa
Rumeysa
2 yıl önce

Üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak

Kübra merve aydın
Kübra merve aydın
2 yıl önce

2021 mesleki orta öğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ceren
Ceren
4 yıl önce

Tev bursu 2018 ay sonu açıklanacak demişlerdi ama bir mesaj olumlu olumsuz almadım mesaj gelenlerle ne zaman geldi ? Ne zamana kadar mesajlar atılıyor ?

Harun
Harun
4 yıl önce

Tev bursu ne zaman açıklanacak bilgisi alan arkadaşlar yardımcı olabilirlermi

N
N
4 yıl önce
Reply to  Harun

Aralığın ilk haftası

GÜNCE
GÜNCE
4 yıl önce

NEDEN SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER BURS BAŞVURUSU YAPAMIYOR?

Mavi
Mavi
4 yıl önce

Merabalar ikinci ogretimim basvurabilirmiyim tev bursuna

Ali
Ali
4 yıl önce

Engelli bursu da vermiyor mu TEV neden hiç bilgi yok ?

Melis
Melis
4 yıl önce

Kyk bursu alanlar başvurabiliyor mu?

orhan.erkut
orhan.erkut
4 yıl önce

Basvurmak icin istedigi evraklar lazım mı yoksa başvuru onayladıktan sonra mı getirmek gerekiyor

Close
Menu