Türk Eğitim Vakfı (TEV) Doktora Burs Başvurusu

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan doktora öğrencilerine burs vermektedir. Başvuru döneminde hangi alanlarda burs verileceği ilan edilmektedir.

2022-2023 öğretim yılı burs başvuru tarihi: 12 Eylül-2 Ekim 2022

(Her öğretim yılı başında kesin başvuru tarihleri ilan edilmektedir.)

Yalnızca başvuru formunda yer alan üniversite ve anabilim dallarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Formda yer almayan üniversite ve anabilim dallarına kontenjanımız bulunmamaktadır.

Adaylar, TEV internet sayfasından TEV Doktora Bursu Başvuru Formu’nu dolduracaklardır.

2021-2022 Öğretim Yılında Burs Verilecek Anabilim Dalları:

 • Eğitim
 • Hukuk
 • Sağlık Bilimleri
 • Temel Bilimler
 • Tiyatro

Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak,
 • Yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması),
 • Ara sınıflar için: Başarısız dersinin olmaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması, (Bu koşulla birlikte yüksek lisans bitirme ortalamasıda dikkate alınacaktır)
 • 35 yaşını aşmamış olmak.

Aday Olamayacaklar

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri
 • Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri
 • Normal öğrenim süresini aşanlar (doktora için 4 yıl)
 • Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerinin olması gerekmektedir.)

Önemli Notlar

 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön elemeye tabi tutulacaklardır.
 • Ön elemeyi geçen adaylara SMS ve e-posta ile mülakata girmeye hak kazandıkları bildirelecek ve istenilen evrakları yüklemeleri için link iletilecektir.
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

Eklenecek Belgeler

TEV internet sayfasından TEV Doktora Bursu Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra ön elemeyi geçenlerden aşağıdaki belgeler istenecektir. Adaylar aşağıdaki belgeleri hazırlayıp kendilerine gönderilen linke yükleyeceklerdir.

Aday evli ise belgeler (aile ve mali durum belgeleri) kendisi ve eşi adına alınmalıdır. 

E-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

 1. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet)
 2. Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça görülmelidir.)
 3. Yabancı dil puan belgesi (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb.
 4. İki öğretim üyesinden alınan referans mektupları (Adaylar üniversitedeki hocalarından alabilirler.)
 5. Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını, neden bu dalda doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan, adayın yazacağı kısa metin
 6. Adayın özgeçmişi
 7. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına e-devlet’ten alınmış belge olmalı; aday evli ise kendi adına olmalı.)
 8. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
 9. T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi
 10. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı)
 11. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet)
 12. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

– Çalışan anne, baba için:
Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar için e-devlet’ten alınmalıdır)

– Serbest çalışan anne baba için:
Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

– Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

– Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için:
Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna “sosyal güvenlik kayıt belgesi” yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)

– Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:
Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

13. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa e-devlet’ten isimler görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.)

14. Anne ve baba adına araç kayıt belgesi (e-devlet), ) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devlet’ten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.)

15. Aile kirada oturuyor ise Kira Kontratı örneği

16. Anne ve baba adına Risk Merkezi Raporu (e-devlet)

Evrakların Vakfa Ulaştırılması

 • Ön elemeyi geçerek mülakata davet edilen adyalar eklenecek belgeler kısmında belirtilen belgeleri, TEV tarafından kendilerine bildirilecek linke yükleyeceklerdir.
 • Başvuru belgeleri bildirilen süre sonuna kadar ilgili linke yüklenmelidir. Evraklarını eksik veya geç yükleyenler kesinlikle mülakata alınmayacaktır ve adayın adaylığı düşecektir.

Önemli Notlar

 • TEV Doktora Bursu Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden birinin eksik olması elenme nedenidir.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan “Öğrenim Kredisi” alınmasının sakıncası yoktur.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Ancak başvuru sonuçları belli olduğunda tek bir kurumu tercih etmek zorunda olacaklardır.
 • Burs kazanan öğrencilerden bursların yatırılacağı banka hesabıyla ilgili bilgiler ayrıca istenecektir.
 • Başvuru formu kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.
 • TEV adına tüm bilgilendirmeler SMS ve e-posta ile yapmaktır. Bu nedenle cep telefonu numarası ve e-posta adresinin öğrenci adına olması ve doğru yazılması önemlidir.
 • Burs Başvurusu hakkındaki sorular için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderilebilecektir.

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise burs aylık olarak ödenir.
 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük onayı istenir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu