TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim -Üniversite) Burs Başvurusu

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk ilkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir.

2023-2024 öğretim yılında yükseköğrenim bursu aylık 2.500 TL’dir.

2023-2024 öğretim yılı burs başvuru tarihleri: 4 Eylül-24 Eylül 2023

Başvurmak için tıklayınız.

Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.
 • Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak). Genel ortalamanın 2,50 olması durumunda en fazla 1 başarısız ders olabilir.
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.
 • DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80  (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
 • İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

Aday Olamayacaklar

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
 • Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler, (açıköğretimden mezun olanlar dahildir)
 • Genel ortalaması 2,50’nin altında olanlar,
 • Genel ortalaması en az 2,50 olsa bile 1’den fazla başarısız dersi olanlar,
 • 25 yaşından büyük olanlar,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

Eklenecek Belgeler

TEV’in internet sayfasından TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu doldurulduktan sonra açıklanan prosedür takip edilerek başvuru yapılmalıdır. Adayların ön değerlendirmeyi geçmesi ve mülakata katılmaya hak kazanması halinde aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak hazırlanmalı ve bildirilen platforma yüklenmelidir.

Önemli Notlar:

– Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.

– E-devletten alınan belgelerin barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge) (e-devlet)
 2. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belge örneği (e-devlet),
 3. Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devlet),
 4. T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,
 5. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),
 6. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet),
 7. Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 8. Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiklerini gösteren belge (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 9. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devlet),
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),
 11. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: 

– Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),

– Serbest çalışan anne baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet),

– Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet), (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

– Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet), (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)

– Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

12. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki hisse/ m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.) (e-devlet)

13. Anne ve baba adına araç kayıt belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devletten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır) (e-devlet)

14. Aile kirada oturuyorsa Kira Kontratı Örneği,

 

Belgelerin Vakfa Ulaştırılması

 • TEV’in ön değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara SMS veya e-posta ile istenilen evrakları hangi linke yükleyecekleri bildirilecektir.  (Ön elemeyi geçemeyen adayların belge hazırlaması gerekmemektedir. Bu nedenle bilgilendirme gelmeden lütfen belge hazırlamayınız)
 • Bazı üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru ile üniversiteye yapılan burs başvurusu üniversiteler tarafından birlikte değerlendirilmektedir. Bu nedenle her türlü burs talebinizi üniversitenize mutlaka bildirmeniz gerekmektedir. (Örn: Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, ODTÜ)

Önemli Notlar

 • İstenilen belgelerden birinin eksik olması elenme sebebidir.
 • Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılmaktadır. Seçimlere TEV’den de bir temsilci katılmaktadır.
 • Halen bir başka resmi veya özel kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan karşılıksız burs buna dahildir.) (Kredi Yurtlar Kurumundan geri ödemeli Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.)
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Ancak burslar netleştiğinde tek bir kurumu tercih etmelidirler.
 • Devlet Koruması altında olan öğrenciler yukarıda ‘eklenecek belgeler’ başlığı altında sıraladığımız tüm belgeleri ‘mali durum belgeleri’ hariç olarak linke yükleyeceklerdir. Bu belgelerle birlikte ayrıca devlet koruması altında olduklarına dair onaylı/resmi belgeyi de mutlaka eklemeleri gerekmektedir.
 • Engelli öğrenciler; tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeleri kendilerine bildirilecek linke yükleyeceklerdir.
 • TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, gönderilen e-postaya “onay” verdikten sonra bir başka burs çıkması durumunda derhal diğer burs iptal ettirilmelidir. Aksi halde tüm kurumların bursundan mahrum kalınabilecektir.
 • Burs kazanan öğrencilerin bursunun yatırılabilmesi için kendisine ait IBAN bilgileri ayrıca istenecektir.
 • TEV tüm bildirimleri SMS ve e-posta ile yapmaktadır. Bu nedenle bu bilgilerin öğrenci adına ve doğru olması büyük önem taşımaktadır.
 • Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bursiyer Seçimi

Öğretim kurumu tarafından oluşturulan burs komisyonları, mülakata katılan adayların arasından asil ve yedek adayları belirler ve isimleri tutanağa geçirilir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere duyurulacaktır.

TEV’den gelecek bildirimler dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

 

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazanan öğrencilere ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, ekim-haziran ayları arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi onayı istenir.

20 Comments

 • Ne zaman açıklanır acaba

  • Sana da mesaj geldi mi

 • Bence bunlar burs vermiyorlar yapıyom olmuyor

 • Bana bugün mülakat olumsuz sonuçlandı diye bir mail geldi sonuçların bile bilgisi verilmedi kazandımmı anlamadım nasıl müalakata girmeden mail olumsuz diye geliyor

 • Ben mülakata katıldım burs hakkı kazandım 15 Aralık ta evraklarımı teslim ettim hala geri dönüş olmadı.Geri dönüş alan var mı?

 • ben başarı ödülü kazanmıştım aralık ayında burslarla yatırılacağı yazıyor ama aralık ayı bitti yatan bir para yok sizde var mı

  • Belgeleri kargoyla gönderdim ama geri dönüş alamadım ondan sonra 🙁

   • Merhaba Medine,ben de evrakları gönderdim fakat hala geri dönüş yapılmadı.Normal mi acaba

    • Evrakları göndermek şart mıydı ben İnternet sitesine yüklenecek diye biliyordum.

 • Kazananlar ne zaman açıklanır, kazanamayanlara da mail atılıyor mu ya çok merakla bekliyorum

 • Aktivasyon koduna basıp burs almayı onayladıktan sonra herhangi bir bildirim gelmiyor onayladığıma dair. Normal midir?

  • Merhaba Pınar.Ben mülakata katıldım ama daha sonrasında bana hiçbir geri dönüş olmadı.Sana geri dönüş olmuş galiba kazandığına dair dimi yanlış anlamadım.

  • Pınar bu arada hangi üniversitede okuyorsun ? acaba sırayla mı geri dönüş oluyor.

   • Siz hangi okuldasınız acaba bana da gelmedi nasıl sırayla olacak anlamadım

    • Ben Düzce Üniversitesinde okuyorum sırayladan kastım bölge bölge mi oluyor diye.Galiba ilk olarak marmara bölgesinden başlanıyor en sonda büyük ihtimal doğu anadolu bölgesidir.Ama merak ettiğim ikamet ettiğimiz yere göre mi yoksa üniversiteye göre mi belirleniyor bölge.

  • Merhaba hangi fakültedesin acaba ? Ben de katıldım mülakata henüz bana da geri dönüş olmadı

  • Sana burs kazandın diye mi geldi o mail

  • Bana da hiçbir bilgilendirme yapılmadı sonuçlar açıklandı mı cidden

 • arkadaşlar formu online doldurdum ama imza kısmına rastlamadım bilgisi olan var mı

  • ben hatırlayamadım online imzaladık mı acaba ne zaman açıklanır kyk sonuçlarından sonra sanırım

Comments are closed.