TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim -Üniversite-) Burs Başvurusu

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir.

2021-2022 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 6 Eylül-6 Ekim

Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Ara sınıflar için :
  • Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,
  • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
  • 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Aday Olamayacaklar

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri, (COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak yapılan uzaktan öğretim bu maddeye dahil değildir),
 • Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
 • Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

Eklenecek Belgeler

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu ‘TEV Burs Başvuru Formunu ve aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla SMS veya e-posta ile göndereceğimiz linke yüklemeleri gerekmektedir.

Not: (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

 • TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir.)
 • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),
 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler (2.3. ve 4 sınıfa geçenler bu belgeyi ekleyecekler ): Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

  **Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge,

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

  (e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

  – Çalışan anne, baba için;
  onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)

  – Serbest çalışan anne baba için;
  son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

  – Emekliler için;
  aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
  Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

  – Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için;
  Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

  – Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;
  ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

  – Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir
  liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

  – Anne ve baba adına araç varsa, – araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Evrakların Teslim Süreci

 • TEV’in değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak; ön değerlendirmeyi geçen adaylar belgelerini hazırlayıp e-posta veya SMS ile vereceğimiz linke yükleyeceklerdir.
 • Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen belge hazırlamayınız.
 • TEV bursuna müracaat ederken, üniversitelerin kendi burs başvuru sürecinin de yakından takip edilmesi ve varsa gerekli işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üniversitenize genel olarak burs istediğinizi müracaat ederek bildirmeniz gerekebilir. Bazı üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru üniversitenize yapacağınız burs başvurusu ile birlikte değerlendirilmektedir. (Örn: Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, ODTÜ vb.)

Önemli Notlar

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların eksik olması durumunda aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirme yapılmaz.
 • Seçimler öğretim kurumları tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
 • COVID-19 nedeniyle seçim sürecinde değişiklik olduğu takdirde duyuru yapılacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
 • Koruma altında olan öğrenciler; başvuru formunu ve mali durum belgeleri hariç olmak üzere diğer belgeleri SMS veya e-posta ile vereceğimiz linke yükleyecek ve daha sonra vereceğimiz tarih ve saatte mülakata katılacaklardır. (Koruma altında olduklarına dair onaylı/kaşeli resmi belgeyi eklemeleri gerekmektedir.)
 • Engelli öğrenciler; başvuru formunu, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeleri SMS veya e-posta ile vereceğimiz linke yükleyerek, daha sonra vereceğimiz tarih ve saatte mülakata katılacaklardır.
 • TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, gönderilen e-postaya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir. Aksi halde tüm kurumların bursundan mahrum kalınabilecektir.
 • Burs kazanan öğrenciler bursun yatırılacağı banka hesabı ile ilgili SMS veya e-posta ile bilgilendirilecektir.
 • Başvuru formu kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurmanız gerekmektedir.
 • Online Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bursiyer Seçimi

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, mülakata katılan adayların arasından kazananların isimlerini imzalı bir tutanak ile TEV’e bildirir. Kesin sonuçlar, TEV tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. COVID-19 önlemleri kapsamında mülakatlar ile ilgili yapılacak değişiklikler e-posta, SMS ve/veya tev.org.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

TEV’den gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, Ekim-Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

guest
28 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ekremdurgun
Ekremdurgun
3 ay önce

Ne zaman açıklanır acaba

Levent
Levent
3 ay önce
Reply to  Ekremdurgun

Sana da mesaj geldi mi

Yunus Akdemir
Yunus Akdemir
4 ay önce

Bence bunlar burs vermiyorlar yapıyom olmuyor

Meryem Demirkal
Meryem Demirkal
1 yıl önce

Bana bugün mülakat olumsuz sonuçlandı diye bir mail geldi sonuçların bile bilgisi verilmedi kazandımmı anlamadım nasıl müalakata girmeden mail olumsuz diye geliyor

kübra kançoban
kübra kançoban
1 yıl önce

Ben mülakata katıldım burs hakkı kazandım 15 Aralık ta evraklarımı teslim ettim hala geri dönüş olmadı.Geri dönüş alan var mı?

dilara
dilara
1 yıl önce

ben başarı ödülü kazanmıştım aralık ayında burslarla yatırılacağı yazıyor ama aralık ayı bitti yatan bir para yok sizde var mı

Medine yazar
Medine yazar
1 yıl önce
Reply to  dilara

Belgeleri kargoyla gönderdim ama geri dönüş alamadım ondan sonra 🙁

Büşra
Büşra
1 yıl önce
Reply to  Medine yazar

Merhaba Medine,ben de evrakları gönderdim fakat hala geri dönüş yapılmadı.Normal mi acaba

Songül
Songül
1 yıl önce
Reply to  Büşra

Evrakları göndermek şart mıydı ben İnternet sitesine yüklenecek diye biliyordum.

Raziye
Raziye
1 yıl önce

Kazananlar ne zaman açıklanır, kazanamayanlara da mail atılıyor mu ya çok merakla bekliyorum

Pınar Çepni
Pınar Çepni
1 yıl önce

Aktivasyon koduna basıp burs almayı onayladıktan sonra herhangi bir bildirim gelmiyor onayladığıma dair. Normal midir?

Esma Kızılay
Esma Kızılay
1 yıl önce
Reply to  Pınar Çepni

Merhaba Pınar.Ben mülakata katıldım ama daha sonrasında bana hiçbir geri dönüş olmadı.Sana geri dönüş olmuş galiba kazandığına dair dimi yanlış anlamadım.

Esma Kızılay
Esma Kızılay
1 yıl önce
Reply to  Pınar Çepni

Pınar bu arada hangi üniversitede okuyorsun ? acaba sırayla mı geri dönüş oluyor.

Sude
Sude
1 yıl önce
Reply to  Esma Kızılay

Siz hangi okuldasınız acaba bana da gelmedi nasıl sırayla olacak anlamadım

Esma Kızılay
Esma Kızılay
1 yıl önce
Reply to  Sude

Ben Düzce Üniversitesinde okuyorum sırayladan kastım bölge bölge mi oluyor diye.Galiba ilk olarak marmara bölgesinden başlanıyor en sonda büyük ihtimal doğu anadolu bölgesidir.Ama merak ettiğim ikamet ettiğimiz yere göre mi yoksa üniversiteye göre mi belirleniyor bölge.

Rümeysa Taştan
Rümeysa Taştan
1 yıl önce
Reply to  Pınar Çepni

Merhaba hangi fakültedesin acaba ? Ben de katıldım mülakata henüz bana da geri dönüş olmadı

Raziye
Raziye
1 yıl önce
Reply to  Pınar Çepni

Sana burs kazandın diye mi geldi o mail

Mira Su
Mira Su
1 yıl önce
Reply to  Pınar Çepni

Bana da hiçbir bilgilendirme yapılmadı sonuçlar açıklandı mı cidden

emrullah kılıç
emrullah kılıç
1 yıl önce

arkadaşlar formu online doldurdum ama imza kısmına rastlamadım bilgisi olan var mı

m.b
m.b
1 yıl önce

ben hatırlayamadım online imzaladık mı acaba ne zaman açıklanır kyk sonuçlarından sonra sanırım

Leyla
Leyla
3 yıl önce

Mülakat maili gelen var mı?

İsmet
İsmet
3 yıl önce

Bna bugün sms geldi ama gmailden de mesaj göndereceklermiş ne yapabilirim bilgisi olan var mı gmail mesajı gelmedi

Büşra
Büşra
3 yıl önce

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

omar
omar
3 yıl önce

bursu alırsak kyk burs başvurusunu etkiler mi?

Gülseren
Gülseren
3 yıl önce
Reply to  omar

KYK başvurunuzu yapmanızda bir sakınca olmaz fakat hem TEV hem de KYK bursu çıkarsa sadece birini alabilirsiniz. Öğrenim kredisi çıkması halinde TEV bursundan da yararlanabilirsiniz

Zafer
Zafer
3 yıl önce

Merhabalar bu burs çıkarsa Başbakanlık bursum kesilirmi

Gülseren
Gülseren
3 yıl önce
Reply to  Zafer

TEV bursu başvuru koşullarında Burs alan öğrenciler başvurmaz diyor. Başvurmanız halinde başbakanlık bursunuz kesilmez fakat TEV bursuna da hak kazanamazsınız

sumeyye
sumeyye
3 yıl önce

aktivasyon maili gelmiyor

Close
Menu