TEV Garring Vakfı Danimarka Bursları

TÜRK EĞİTİM VAKFI DANİMARKA BURSLARI HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER

(Son Başvuru tarihi 15 Ocak 2021)

Türk Eğitim Vakfı, Garring Vakfı Fonundan 2020–2021 öğretim yılında; maddi olanakları sınırlı, başarılı gençlere Danimarka’da, İngilizce eğitim veren Danimarka Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendisliği, Teknik Biyokimya ve Bioteknoloji dallarında ve ilgili alanlarda öğrenim görenlere yüksek lisans (Master’s Degree) öğrenimi için burs verecektir.

 • Burs süresi yüksek lisans için en fazla 24 aydır ve Eylül-Ekim 2021’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar.
 • DTU’da yüksek lisans başvuruları her yıl Ocak ayı ortasında sona erer (15 Ocak 2021), bu nedenle adayın bir an önce DTU’da ilgili bölüm ile temasa geçip başvurusunu yapması gerekir. international@adm.dtu.dk
 • DTU’nun Başvuru tarihleri http://www.dtu.dk/english/Education/msc/Admission-and-deadlines
 • DTU’ya başvuru sürecinde TEV-Garring Vakfı bursuna adaylık koşullarını taşıyanlar ve bu bursa başvurup dosyasını TEV’e iletip burs için aday olanlardan DTU başvuru kayıt ücreti (100 Euro) almayacaktır. Adaya ayrıca süre verecek ve TEV’den aday hakkında bilgileri 16-18 Ocak tarihleri arasında alacaktır. Burs almaya hak kazananların başvuru ücretleri ile okul ücreti burs kapsamında olacaktır.
 • DTU başarılı öğrenciler için okul ücreti bursları sağlar. Bu nedenle adayın başvuru sırasında okul ücreti bursundan muafiyet için DTU’da ilgili bölüme başvurması ve DTU’nun istediği belgeleri DTU’ya iletmesi ayrıca Garring Vakfı bursu adayı olduğunu bildirmesi gerekir. TEV-Garring Vakfı burs sonuçları 2021 Nisan ayı ilk haftasında kesin olarak belirlenecektir. Aday bu tarihte kesin olarak burs aldığını bildirebilir. DTU adaylardan akademik başarılarını belgelemelerini ve ayrıca varsa ödüller ile sosyal, gönüllü çalışmalar gibi ayrıntılar ister. Adaylar bunlara dikkat etmelidir. DTU’nun güncel uygulamaları dikkate alınmalıdır. TEV-Garring Vakfı bursundan yararlanmak için okul ücreti muafiyetinden yararlanmak istediğini DTU’ya ilgili bölüme bildirebilir. http://www.dtu.dk/english/education/msc/tuition_fees_and_terms_of_payment/tuition_fee_waivers

1) ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmaları ve 30 yaşından büyük olmamaları (1991 doğumlular müracaat edebilir.),
 • Yukarıda belirtilen dallarla ilgili alanlarda öğretim veren TC sınırları içinde YOK’e bağlı üniversitelerden mezun olmaları (Son sınıf öğrencileri de başvurabilirler.),
 • Lisans Genel Not Ortalamasının en az 3 olması,
 • İngilizce dil bilgisinin yeterli olduğunu belgelemeleri, (TOEFL sınavında en az 79-80 IELTS 6,5) Bu madde açıklaması için aşağıdaki 3 nolu sınav sonuçları bölümüne bakınız.

2) YAPILACAK İŞLER ve GEREKLİ BİLGİLER:

Adaylar hazırlayacakları belgeleri aşağıdaki sıraya göre en üste 1 gelecek şekilde telli plastik dosyaya koyacaklardır.

 1. TEV başvuru formu, (Bu sayfanın sonunda “Başvuru Formu İçin Tıklayınız” linkinden giriş yapılabilir. TEV online başvuru formunun doldurulması, kayıt edilmesi ve çıktısının alınıp dosyaya eklenmesi zorunludur)
 2. Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları,
 3. Adayın ilgi duyduğu çalışma alanlarını ve kendisini Danimarka’da okumaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık Türkçe yazı,
 4. Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı İngilizce örneği (Okuldan ya da Noterden),
 5. Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript, (onaylı aslı)
 6. Varsa kabul belgesi, GRE ve TOEFL ya da IELTS sınav sonucu,
 7. Aile nüfus kaydı (e-devletten aile tüm bireyleri gösteren) ve aday nüfus cüzdanı fotokopisi, (birer adet)
 8. İki adet vesikalık fotoğraf,
 9. Aile gelir durumunu gösterir belgeler, (Maaş bordrosu, gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi gibi)

Başvuru formu için link bu sayfanın sonundadır.

Kapsayacak başvuru dosyalarını adaylar;

 1. Tüm belgeler A4 Tüm belgelerin telli plastik dosyaya yukarıdaki sırada düzgünce delinip takılmalıdır, ayrıca kağıt ya da poşet folyolara koyulu takılmamalı. (nasıl yapılacağını bu linkten görebilirsiniz) http://www.tev.org.tr/2020-1/burs-yurt-disi-burslar.html En geç son başvuru 15 Ocak 2021 tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine iletebilir ya da verebilirler. (15 Ocak akşam 17:00’e kadar
 2. Yukarıdaki sıraya göre tüm belgelerini Pdf formatında online başvuru formu sonunda belirtildiği bölümden son başvuru tarihine kadar online olarak yüklemek zorundadır. Aday sadece kabul ve yabancı dil belgelerini sonradan ek olarak yükleyebilir.

Başvuru tarihi kesindir bu nedenle online yüklemeler ya da posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.

SINAV SONUÇLARI HAKKINDA:

DTU adaydan GRE, IELTS ya da TOEFL gibi sınav sonuçlarını istiyorsa aday sınavlar için ilgili kurumlarla irtibata geçip sınavları zamanında alıp DTU’ya ve TEV’e vermek zorundadır. Aday test sonuçlarının birer örneğini en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar TEV’e vermesi gerekir. Ancak DTU’ adayı bu sınav sonuçlarından muaf tutuyorsa ve aday bu durumu TEV’e belgelendirirse sınavları almasına ve sonuçlarını TEV’e vermesine gerek kalmaz, aday bu sınav sonuçlarından muaf tutulur.

Aday %100 İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğrenim görmemiş ise Şubat ayı sonuna kadar mutlaka geçerli bir IELTS ya da TOEFL sınav sonucunu TEV’e iletmek zorundadır. (En az; IELTS 6, TOEFL 80)

Danimarka Teknik Üniversitesi’nden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar adaylar tarafından yapılacaktır. Adayların kabul belgesini en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar TEV’e ulaştırılması gerekmektedir. Kabul alamayanlar ve süreci devam edenler ise bu tarihe kadar TEV’e bilgi vermek zorundadır.

Technical University of Denmark
International Office DTU – Building 101 A DK – 2800 Lyngby
DENMARK
Tel: 45 45 25 25 25, Fax: 45 45 88 80 40, Email: dgh@adm.dtu.dk

* DTU yalnızca TEV-Garring Vakfı Fonu adaylarından okul ücreti almayabilmektedir. Müracaatınızda TEV-Garring Vakfı adayı olduğunuzu bildirebilirsiniz. Adaylar bu konuda gerektiğinde TEV’den bilgi alabilirler.

 • Yukarıda belirtilen sınavlarda başarılı olanlar, daha sonra tarihi bildirilecek mülakata çağrılacaklardır. Mülakata çağırılan adayların şehir içi ve şehirlerarası vb. masrafları kendilerine aittir. Mülakatı takiben adaylar; genel not ortalamaları, sınav ve mülakat sonuçları ile ailelerinin mali durumlarına göre değerlendirilecektir.
 • Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na Noterden tasdikli Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra 8 yıl içinde yurda dönmeyi ve öğrenim süresinin iki katı kadar Türkiye’de çalışmayı şimdiden kabulleneceklerdir. Master öğrenimini tamamlayanlar doktora yapmak isterlerse TEV’den izin alarak doktoralarına devam edebilirler ve doktora öğreniminden sonra yurda dönebilirler. Burslar doktora öğrenimini kapsamaz.

NEDEN DTU?

Kuzey ülkeleri arasında bakıldığında en iyi üniversiteler arasında DTU yer almaktadır.
http://www.dtu.dk/english/About/RANKINGS

Rankings University rankings have become an important parameter in the global competition between universities to attract the most talented researchers and students. However, rankings should be used with caution. There is a long list of different rankings – each employing its own methodology and evaluative parameters. Below is an overview of DTU’s current standing in various rankings.

WorldEuropeNordic region
Leiden Ranking Impact Indicator: Proportion of Publications in Top 10%110411
Leiden Ranking Collaboration Indicator: Proportion of Publications with Industry1574
Reuters Top 100 World’s Most Innovative Universities53101
QS World University Rankings116436
QS World University Rankings Engineering & Technology43132
Best Global Universities (U.S. News)125468
Best Global Universities (U.S. News) Engineering2562
THE World University Rankings1768510
THE World University Rankings Engineering and Technology53142
Academic Ranking of World Universities (ShanghaiRanking Consultancy)151-20058-8210-11
Academic Ranking of World Universities Engineering/Technology3361
Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (National Taiwan University Ranking)144548
Performance Ranking of Scientific Papers for Engineering3661
Global University Employability Ranking76334

Updated by Christina Steensboe on 15 August 2017
Updated by Christina Steensboe on 15 August 2017

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Aday yurt dışı burslarımıza farklı yıllarda en fazla 2 defa başvuru yapabilir. Daha fazla başvuru kabul edilmez.
 • Yukarıda belirtilen başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir. TEV’den ve müşterek burslarından hiçbir talepte bulunamazlar ve gerekirse haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Yükseköğrenimini, kendi hesabına veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans öğrenimine başlayanların burs isteme müracaatları kabul edilmez.
 • Yüksek lisans öğrenimi için tercih bir dal için yapılabilir, bu dalın başvuru formunda belirtilmesi gereklidir.
 • Yapılacak İşler ve Gerekli Bilgiler bölümünde istenilen belgelerin doğru hazırlanarak yazım sırasına göre, düzgünce delinip kapaklı plastik dosyaya takılarak şahsen veya posta yoluyla TEV’e iletilmesi zorunludur.
 • TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in online başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanması gereklidir. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir.
 • İstenilen bilgi ve belgeleri eksik gönderenler ile zamanında göndermeyenlerin müracaatları kabul edilmez.

Başvuru Formu için tıklayınız

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu