TEV Garring Vakfı Danimarka Bursları

TEV-Garring Vakfı Danimarka Bursları Türk Eğitim Vakfı ile Garring Vakfı 1996’dan beri, İngilizce eğitim veren Technical University of Denmark’ta (DTU) aşağıda belirtilen dallarda ve ilgili alanlarda karşılıksız yüksek lisans bursu vermektedir. Başvuru ve bursiyer seçim süreci TEV tarafından yürütülür, bursiyerlerin tüm giderleri Garring Vakfı tarafından karşılanır.

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

· Burs kapsamına giren alanlar: Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgâr Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendisliği, Teknik Biyokimya ve Bioteknoloji ve ilgili alanlar.

· Burstan faydalanabilmek için 2023-2024 Güz Dönemi’nde DTU’da öğrenime başlamak gerekir.

· Burs süresi: En fazla 24 ay.

· Kontenjan ve burs miktarı: Her yıl 3 yeni bursiyer seçilir. Ortalama burs miktarı: Seyahat masrafları: 5.000 DKK, Başvuru ücreti: 750 DKK, Okul ücreti: 225.000 DKK, Yaşam masrafları: 198.000 DKK.

· TEV-Garring Vakfı Bursu’na başvuru koşullarını sağlayan ve dosyasını TEV’e ileterek adaylığını başlatanlardan DTU başvuru kayıt ücreti (100 Avro) almaz. Burs almaya hak kazananların başvuru ücretleri ile okul ücretleri burs kapsamındadır *Lütfen DTU’ya başvurunuz sırasında bu bursa aday olduğunuzu belirtin.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • T.C. vatandaşı ve 1 Ocak itibarıyla 35 yaş altında olmak,
 • T.C. sınırları içinde eğitim veren YÖK’e bağlı üniversitelerden lisans derecesi,
 • 4.0 üzerinden 3.0 veya 100 üzerinden 76.5 minimum not ortalaması,
 • İngilizce dil yeterliliği (TOEFL IBT: 79-93, IELTS Academic: 6.5, TOEIC: 800, PTE Academic: 58-63)

BAŞVURU EVRAKI

 1. TEV başvuru formu http://yurtdisi.tev.org.tr/ *Lütfen doldurduktan sonra çıktı alarak tüm gerekli alanları imzalayın, fotoğrafınızı da ekleyerek tarayın, PDF formatında yükleyin,
 2. Varsa, kabul belgeleri *Henüz yoksa lütfen mülakat tarihine kadar TEV’e e-posta ile iletin,
 3. İki öğretim üyesinden yeni tarihli İngilizce referans mektupları *Siz yükleyebilirsiniz veya hocalarınız yurtdisiburs@tev.org.tr adresine konu kısmına “öğrenci adı-soyadı, başvurduğu program adı” belirterek gönderebilir,
 4. Özgeçmiş *İngilizce, bir sayfa,
 5. Lise diploması,
 6. İngilizce transkript,
 7. Mezunlar için üniversiteeden alınmış diploma veya ilişik kesme belgesi,
 8. TOEFL IBT, IELTS Academic, PTE, Academic, GRE, GMAT sonuç belgeleri
 9. e-Devlet’ten aile vukuatlı nüfus kaydı ve adayın TC kimlik kartı fotoğrafı,
 10. Ailenin gelir durumunu gösteren e-Devlet belgeleri *Çalışan veya emekli ebeveyne ait “Tüm SGK Hizmet Dökümü”, çalışmayan ebeveyne ait “4A, 4B, 4C Kaydı Yoktur” belgesi, ebeveyne ait “Tapu Bilgileri Sorgulama” ve ebeveyne ait “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sonuç ekranı görüntüsü,
 11. Adayın yurt dışındaki çalışma alanlarını ve nedenlerini açıklayan yazılar *Yazılarla ilgili açıklama için: https://www.tev.org.tr/uploads/files/2022-2023-ESSAYS-FOR-SCHOLARSHIP-APPLICATION-TEV-rev_241f3_01122022_134435.pdf Lütfen PDF formatında, İngilizce hazırlayın ve belirtilen kelime sınırını aşmayın.

Lisans öğrenimini %100 İngilizce aldıysanız ayrıca dil yeterlilik belgesi sunmanıza gerek olmayabilir *Bunu başvurduğunuz programın da kabul etmesi şarttır.

Lütfen başvuru evrakını belirtilen formatta ve eksiksiz yüklediğinizden emin olun.

TEV sizinle tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Başvuru formunu doldururken her zaman kullandığınız e-posta adresinizi doğru vermelisiniz (e-posta adresiniz @edu.tr uzantılı olmamalıdır).

DTU’dan kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar adaylar tarafından yapılır. Mülakat tarihine kadar kabul alamayanlar ve süreci devam edenler TEV’e bilgi vermelidir.

International Office DTU – Building 101 A DK – 2800 Lyngby/DENMARK

+45 45 25 25 25   mscadmissions@adm.dtu.dk

MÜLAKAT VE SONRASI

● Başvuru dosyasının değerlendirilmesinden sonra mülakata girmeye hak kazanan ve elenen adaylara e-posta ile bilgi verilir.

● Bağımsız akademik komisyonlar tarafından gerçekleştirilen mülakat, çevrimiçi ve İngilizce yapılır; gün ve saat katılımcılara e-posta ile bildirilir.

●  Bursiyerler, TEV’e taahhütname ve kefaletname vermeyi, öğrenimlerini tamamladıktan sonra bilgi ve deneyimlerini Türkiye’de kullanmaları ve iki ülke arasında köprüler kurmaları amacıyla yurda dönmeyi kabul ederler. Bursiyerlerin yüksek lisansı tamamladıklarında TEV’e mezuniyet belgelerini göndermeleri, yurt dışında çalışmaya veya doktora yapmaya karar verirlerse bunu TEV’e bildirmeleri beklenir.

Son başvuru tarihi: 20 Ocak 2023