TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Bursu

TÜRK EĞİTİM VAKFI TÜRK EĞİTİM VAKFI LİPODİSTROFİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM BURS ESASLARI

(Son Başvuru Tarihi 31 Mart 2021)

TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Burs Fonundan Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Lipodistrofi alanında; çocuk/erişkin Endokrinoloji ve/veya Metabolizma Bölümleri için en az uzmanlığını almış tıp doktorlarına Araştırma veya Üst İhtisas çalışmaları için burs imkanı sağlanacaktır.

Burs verilecek Alan-Konu: Lipodistrofi alanında; çocuk/erişkin Endokrinoloji ve/veya Metabolizma, Tıbbi Genetik Bölümleri için,

Burs verilecek Hastane ve Merkezler: ABD’de Michigan Üniversitesi ve benzer merkezlerde.

Bursun Süresi: En az 3 Ay, en fazla 1 yıl. (Adayın çalışma süresi bu süreç içinde olmalıdır)

Burs Kapsamı: Adayın çalışma süresince tüm ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda hesaplanarak belirlenmiş aylık tutarlarda.

LİPODİSTROFİ:

Lipodistrofi vücuttaki yağ dokusunun tama yakın ya da kısmi kaybı ile karakterize olan bir hastalıklar grubudur. Lipodistrofi konjenital veya edinsel olabilir. Lipodistrofi sebebiyle oluşan mutlak ya da kısmi yağ doku disfonksiyonu sonucu gelişen ağır insülin direnci, kontrolsüz şeker hastalığı, dolaşımdaki lipid seviyelerinin ciddi bir şekilde artması ve karaciğer yağlanması gibi klinik bulguların gelişmesine neden olur. Lipodistrofi hastalarında böbrek yetmezliği, göz problemleri, damar sertliği ve karaciğer sirozu gibi son organ komplikasyonları gelişebilir. Lipodistrofi tanısının iyileştirilmesi ve genel hastalık farkındalığının artırılması lipodistrofi hastalarının uygun hastalık yönetimine kavuşmalarını sağlayacaktır.

Michigan Üniversitesi, Metabolizma, Endokrinoloji ve Diabet Bölümü, lipodistrofi alanında ‘referans merkez’ niteliğinde olup, Türkiye’den uzmanların, bu ve benzer merkezlerde bulunarak hastalık yönetimini incelemeleri, bu yıkıcı hastalık alanında ileri seviye bilgi ve tecrübe edinmeleri, belirli projelere katılmaları, ülkemizde bu alanda hastalık yönetiminin iyileştirilmesi açısından çok fayda sağlayacaktır.

Bu amaçla Aegerion İlaç Tic.Ltd.Şti katkılarıyla oluşturulan TEV Lipodistrofi Araştırma ve Eğitim Burs Fonundan çocuk endokrinoloji ve/veya çocuk metabolizma ve/veya çocuk endokrinoloji ve metabolizma ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma ve/veya tıbbi genetik uzmanlığına sahip tıp doktorlarına yönelik; tercihen A.B.D’de Michigan Üniversitesi veya benzeri bir lipodistrofi referans merkezinde, lipodistrofi alanında, belirli bir projeyi uygulamak veya üst ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirmek ve döndüğünde birikimini uygulamaya koyacak, akademik olarak yeterli İngilizce bilgisine sahip en az uzmanlığını almış tıp doktorlarına öğrenim süresi 3 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar burs verilecektir.

LİPODİSTROFİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİMİ

Türk bilim insanlarının sağlık endüstrileri ile ilişkili küresel araştırmalara entegrasyonunun sağlanması ve işbirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Yine aynı kapsamda, ülkemizde yetim ilaçlar alanında kapasite oluşturulması hedeflenmektedir. Yurtdışındaki öncü ve lider lipodistrofi merkezleri ile Türkiye’deki hekimler arasında bilimsel köprülerin oluşturulması hedeflenmekte ve bu sayede Türkiye’de bilgi ve deneyim transferi yoluyla bu nadir hastalık alanında mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulması, araştırma-geliştirme çalışmalarının iyileştirilmesi, erken tanıya olanak sağlanması ve hasta bakımının iyileştirilmesi vizyonu taşınmaktadır. Dr. Elif Oral, Michigan Üniversitesi, Metabolizma, Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Dr. Oral’ın araştırmaları, insan metabolizmasındaki adipoz dokunun ve leptin gibi adipoz hormonların önemine odaklanmaktadır. Kendisi nadir görülen lipodistrofi sendromlarında yürüttüğü leptin çalışmaları ile tanınmaktadır. Dr. Oral, Türkiye’de lipodistrofi alanında çalışan hekimlere destek olmak amacıyla merkezinde yürütmekte olduğu çalışmalara Türkiye’den uzman hekimleri davet etmektedir.

BURSUN ESASLARI:

 • Bursiyer, burs süresi içinde sadece bir dış ülkede, bir merkezinde çalışabilir.
 • Burs sayısı, fonun açık olduğu dönem boyunca bir olarak belirlenmiştir.
 • Burs, yaşam giderleri bedelini kapsar. Okul kayıt ücretleri (tuition) karşılanmamaktadır.
 • Burs, ülkemizde lipodistrofi alanında sağlık hizmetlerinin uygulama düzeyini yükseltmek gayesiyle ihtiyaç duyulan konulara verileceğinden adayın;
  * Çalışmak istediği konunun, çalıştığı kurum veya bölüm tarafından ihtiyaçları kapsamında olduğunun belirtilmesi,
  * Çalıştığı veya döndüğünde çalışacağı kurumun, çalışma alanının kendisi, çevresi ve ülkemiz için oluşturacağı etkileşmeyi ve mümkün olduğu takdirde konu ile ilgili olarak bünyelerinde kadro sorunu olmayacağını belgelemesi,
  * Adaya yurt dışında çalışmalarını süresince belirlenen aylık burs tutarı haricinde ayrıca ödeme yapılmaz.
  * Bu burs, öncelikli olarak bir Lipodistrofi Mükemmeliyet Merkezi olan Michigan Üniversitesi, Metabolizma, Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü’nde eğitim ve araştırma amaçlı bulunacak, en az uzman tıp doktorlarına yöneliktir. Başvuru sahipleri, benzer nitelikteki uluslararası referans merkezlerinden aldıkları kabulleri de gösterebilirler.

ADAYLARDA BAŞVURU İÇİN ARANACAK NİTELİKLER:

 • T.C. vatandaşı olmak, 49 yaşını doldurmamış olmak,
 • Türkiye’de eğitim veren, Üniversite veya Eğitim Araştırma hastanelerinde çocuk endokrinoloji ve/veya çocuk metabolizma ve/veya çocuk endokrinoloji ve metabolizma ve/veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma veya tıbbi genetik uzmanı olarak görev yapmak,
 • Lipodistrofi alanında yurtiçi veya yurtdışı yayını bulunmak
 • Lipodistrofi hastalık ve hasta yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak
 • Michigan Üniversitesi Metabolizma, Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü’e (veya benzeri uluslararası referans merkezinden) başvurmuş olmak
  Çalışmalarını yürütebilecek düzeyde akademik İngilizce dil bilgisine sahip olmak (En az: IELTS 6,5, TOEFL 80)

ADAYLARIN BAŞVURU SÜRESİ İÇİNDE TEV’e VERMESİ GEREKEN BELGELER:

 • TEV Başvuru formu, (Bu sayfanın sonunda “Başvuru Formu İçin Tıklayınız” linkinden giriş yapılabilir. TEV online başvuru formunun doldurulması, kayıt edilmesi ve çıktısının alınıp dosyaya eklenmesi zorunludur)
 • Vukuatlı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile iki adet vesikalık fotoğraf,
 • Tıp öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren resmi belge (transkript),
 • Tıp diplomasının onaylı örneği,
 • Tıpta uzmanlık diplomasının onaylı örneği,
 • Ayrıntılı özgeçmiş,
 • Tıpta uzmanlık eğitimi süresince bilimsel yayınları, katıldığı kongreler ve verdiği bildirilerin listesi, ayrıca lipodistrofi alanındaki yurtiçi ve yurtdışı bilimsel yayınlarının listesi (Not: Eşit şartlarda birden çok başvuru olması durumunda, başvuru sahibinin yayın puanı ilgili dergilerin etki faktörü ve kaçıncı yazar olmasına göre hesaplanarak, yüksek puanlı başvuru sahibi önceliklendirilir)
 • Yurt dışına gidiş gerekçesini ve hedefine nasıl ulaşacağını belirten aday tarafından yazılmış bir sayfalık yazı,
 • Başvuru yapılmış/kabul alınan kurumdan ve çalışma yapacağı profesörden alınan kabul yazısı veya ne aşamada olduğunu bildiren yazı,
 • Halen çalışmakta olduğu kurumdan dönüşte aynı kurumda çalışmaya devam edeceğini veya farklı bir kurumda çalışacaksa yine o kurumdan yazı,
 • Çalışmalarını yürütebilecek seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu gösteren IELTS veya TOEFL sınav sonucu. Eğer elinde geçerli sınav sonucu varsa dosyasına ekleyebilir ya da mülakat süresi içinde veya sonrasında ne kadar süre içinde verebileceğine dair yazı. (Aday çalışmalarına başlamadan en az iki ay önceden TEV’e vermek zorundadır)

Kapsayacak başvuru dosyalarını adaylar;

 1. Tüm belgeler A4 Tüm belgelerin telli plastik dosyaya yukarıdaki sırada düzgünce delinip takılmalıdır, ayrıca kağıt ya da poşet folyolara koyulu takılmamalı. (nasıl yapılacağını bu linkten görebilirsiniz) http://www.tev.org.tr/2020-1/burs-yurt-disi-burslar.html En geç son başvuru tarihine kadar TEV İstanbul Genel Merkezine iletebilir ya da verebilirler.
 2. Yukarıdaki sıraya göre tüm belgelerini Pdf formatında online başvuru formu sonunda belirtildiği bölümden son başvuru tarihine kadar online olarak yüklemek zorundadır. Aday sadece 2 Nisan tarihine kadar vereceği belgeleri sonradan ek olarak yükleyebilir.
 • Başvuru tarihi kesindir bu nedenle online yüklemeler ya da posta ve benzeri nedenlerle vaki olacak gecikmeler dikkate alınmaz.
  Aday 31 Mart 2021 tarihine kadar TEV’e ulaştırılması gereklidir.

Posta Adresi:
TÜRK EĞİTİM VAKFI
Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No:111–8
34349-Gayrettepe-İSTANBUL

BURSİYERLERİN SEÇİMİ:

Yabancı dil seviyesinin yeterli olduğunu belgeleyen ve yurt dışındaki kurumlardan kabul belgelerini temin eden adaylar mülakata çağırılacaklardır. Mülakata çağırılacakların şehirlerarası ve şehir içi vb. masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Mülakat Komisyonu adayların başvurularını ve çalışma projelerini inceleyip, adaylarla görüşerek, içlerinden bursa layık gördüklerini belirlerler, kesin karar TEV tarafından verilir.

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Asil bursiyerliği kazananlar Türk Eğitim Vakfı’na, TEV Genel Merkezi’nde veya Şube Başkanlıkları huzurunda hazırlayacağı taahhütname vermeyi ve çalışmalarını/öğrenimlerini tamamladıktan sonra derhal yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. Araştırma çalışmalarını tamamlayıp yurda dönen bursiyer, yurt dışında çalıştığı kurum yetkilisinden alacağı çalışmalarını tamamladığını gösteren belgeyi Türk Eğitim Vakfı’na verecektir.

Başvuru Formu için tıklayınız