Türk Eğitim Vakfı (TEV) Üstün Başarı Bursları

Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermektedir. Her yıl yaklaşık 50-55 yeni öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu almak üzere seçilmektedir. Üstün Başarı Bursuna Lisans Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

2021-2022 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 6 Eylül-6 Ekim

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar:

 • Mühendislik-Mimarlık
 • Sağlık Bilimleri
 • İdari Bilimler
 • Temel Bilimler
 • Sosyal Bilimler
 • Hukuk

Başvuru Şartları

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: YKS’de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre, bölüme yerleştiği puan ile ilk 5000’e girmiş olmak,
 • Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden, hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkündür.

  Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl LYS’de (YKS’de) ilk 5000’e girmesi, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin; hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmaları; 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması) gerekmektedir.

Aday Olamayacaklar

 • 25 yaşından büyükler
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler,
 • Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

Başvuru ve Süreç

 • Üstün Başarı Bursu değerlendirme aşamalarını geçerek mülakata girmeye hak kazanan adaylar; başvuru formunu ve ekinde istenilen belgeleri TEV tarafındın SMS veya e-posta ile gönderilecek linke yükleyeceklerdir. Posta veya kargoyla gönderilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
 • Mülakata girmeye hak kazananlar dışında TEV’e dosya gönderilmeyecektir.
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulacaktır.
 • COVID-19 nedeniyle süreçte değişiklik olduğu takdirde adaylara duyuru yapılacaktır.
 • Ön değerlendirmede adaylık şartlarını sağlayan öğrencilere e-posta ve sms ile bilgilendirme yapılacak ve bir anket gönderilecektir.
 • Bu anketi geçerli bir şekilde tamamlayan öğrenciler sistem tarafından puanlandırılacaktır.
 • Anket sonrası eleme yapılacak olup elemeyi geçen adaylar kompozisyon sınavına davet edilecektir. Kompozisyon aşamasına katılmayan adayın adaylığı düşecektir.
 • Kompozisyonlar uzmanlar tarafından okunup değerlendirilecek ve puanlandırılacaktır.
 • Kompozisyon sınavından alınan puanlara göre öğrenciler sıralanacak ve eleme yapılacaktır. Elemeyi geçen adaylar online mülakata alınacaktır.
 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu SMS veya e-posta ile kendilerine bildirilecek linke yine aynı iletide verilecek tarihe kadar yüklemeleri gerekmektedir.  
 • Belirtilen tarihten sonra yüklenen dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun elenecektir.

Eklenecek Belgeler

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu ‘TEV Burs Başvuru Formu’nun çıktısını alıp, imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, mavi renkli telli dosyaya delerek takacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)

 • Üstün Başarı Bursu Başvuru Formu
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir)
 • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),
 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Hazırlık sınıfını bitirenler: Hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini gösterir onaylı not belgesi,
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi,
 • Adayın; okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en önemli gördüğü başarısı/başarıları sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmaları ve özel yeteneklerini anlatacağı en fazla 1 sayfalık yazı,
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı; 1’i formda ilgili alana çok iyi yapıştırılmalı, 1’i delinmeden zarf veya folyo içinde dosyaya eklenmelidir.
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:(e-devletten alınan tüm belgeler,barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

  – Çalışan anne, baba için;
  onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)

  – Serbest çalışan anne baba için;
  son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

  – Emekliler için;
  aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
  Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

  – Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için;
  Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

  – Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;
  ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

  – Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir
  liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  Önemli Not: (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

  – Anne ve baba adına araç varsa,
  – araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
   
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Evrakların Vakfa Ulaştarılmas

 • TEV Burs Başvuru Formu ve yukarıda sıralanan  eklenecek diğer belgeler yukarıdaki sıraya göre TEV tarafından SMS veya e-posta ile gönderilecek olan linke yüklenecektir. 
 • Başvuru belgelerinizi bildirilen süre sonuna kadar yüklemeniz gerekmektedir. Evraklarını eksik yükleyen adaylar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.

Önemli Notlar

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması,
 • Resmi belgelerdeki puanlar forma belgelerde yazdığı şekilde, küsüratı ile birebir yazılmalıdır.
 • Öğretmen Lisesi çıkışlılar ve TUBİTAK ödüllü öğrenciler, YKS Puanı ve Türkiye sıralamasını ek puansız haliyle yazmalıdır
 • Burs kazanan öğrencilere bursların yatırılacağı banka hesabı ile ilgili SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.
 • Başvuru formları, kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.
 • Burs başvurusu hakkındaki sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, Ekim-Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursun devam etme koşulu

Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için;

 • Genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80’in altına düşmemesi gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıflarını ise başarı ile geçmeleri gerekmektedir.
 • Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. (Ekim-Haziran ayları arası)

Vicdani Yükümlülük

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

2021-2022 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 6 Eylül-6 Ekim

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar:

 • Mühendislik-Mimarlık
 • Sağlık Bilimleri
 • İdari Bilimler
 • Temel Bilimler
 • Sosyal Bilimler
 • Hukuk

Başvuru Şartları

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: YKS’de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre, bölüme yerleştiği puan ile ilk 5000’e girmiş olmak,
 • Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden, hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkündür.

  Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl LYS’de (YKS’de) ilk 5000’e girmesi, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin; hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmaları; 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması) gerekmektedir.

Aday Olamayacaklar

 • 25 yaşından büyükler
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler,
 • Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

Başvuru ve Süreç

 • Üstün Başarı Bursu değerlendirme aşamalarını geçerek mülakata girmeye hak kazanan adaylar; başvuru formunu ve ekinde istenilen belgeleri TEV tarafındın SMS veya e-posta ile gönderilecek linke yükleyeceklerdir. Posta veya kargoyla gönderilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
 • Mülakata girmeye hak kazananlar dışında TEV’e dosya gönderilmeyecektir.
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulacaktır.
 • COVID-19 nedeniyle süreçte değişiklik olduğu takdirde adaylara duyuru yapılacaktır.
 • Ön değerlendirmede adaylık şartlarını sağlayan öğrencilere e-posta ve sms ile bilgilendirme yapılacak ve bir anket gönderilecektir.
 • Bu anketi geçerli bir şekilde tamamlayan öğrenciler sistem tarafından puanlandırılacaktır.
 • Anket sonrası eleme yapılacak olup elemeyi geçen adaylar kompozisyon sınavına davet edilecektir. Kompozisyon aşamasına katılmayan adayın adaylığı düşecektir.
 • Kompozisyonlar uzmanlar tarafından okunup değerlendirilecek ve puanlandırılacaktır.
 • Kompozisyon sınavından alınan puanlara göre öğrenciler sıralanacak ve eleme yapılacaktır. Elemeyi geçen adaylar online mülakata alınacaktır.
 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu SMS veya e-posta ile kendilerine bildirilecek linke yine aynı iletide verilecek tarihe kadar yüklemeleri gerekmektedir.  
 • Belirtilen tarihten sonra yüklenen dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun elenecektir.

Eklenecek Belgeler

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu ‘TEV Burs Başvuru Formu’nun çıktısını alıp, imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, mavi renkli telli dosyaya delerek takacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)

 • Üstün Başarı Bursu Başvuru Formu
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir)
 • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),
 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Hazırlık sınıfını bitirenler: Hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini gösterir onaylı not belgesi,
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi,
 • Adayın; okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en önemli gördüğü başarısı/başarıları sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmaları ve özel yeteneklerini anlatacağı en fazla 1 sayfalık yazı,
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı; 1’i formda ilgili alana çok iyi yapıştırılmalı, 1’i delinmeden zarf veya folyo içinde dosyaya eklenmelidir.
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:(e-devletten alınan tüm belgeler,barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

  – Çalışan anne, baba için;
  onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)

  – Serbest çalışan anne baba için;
  son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

  – Emekliler için;
  aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
  Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

  – Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için;
  Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

  – Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;
  ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

  – Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir
  liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  Önemli Not: (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

  – Anne ve baba adına araç varsa,
  – araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
   
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Evrakların Vakfa Ulaştarılmas

 • TEV Burs Başvuru Formu ve yukarıda sıralanan  eklenecek diğer belgeler yukarıdaki sıraya göre TEV tarafından SMS veya e-posta ile gönderilecek olan linke yüklenecektir. 
 • Başvuru belgelerinizi bildirilen süre sonuna kadar yüklemeniz gerekmektedir. Evraklarını eksik yükleyen adaylar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.

Önemli Notlar

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması,
 • Resmi belgelerdeki puanlar forma belgelerde yazdığı şekilde, küsüratı ile birebir yazılmalıdır.
 • Öğretmen Lisesi çıkışlılar ve TUBİTAK ödüllü öğrenciler, YKS Puanı ve Türkiye sıralamasını ek puansız haliyle yazmalıdır
 • Burs kazanan öğrencilere bursların yatırılacağı banka hesabı ile ilgili SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.
 • Başvuru formları, kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.
 • Burs başvurusu hakkındaki sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara Ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç Aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, Ekim-Haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursun devam etme koşulu

Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için;

 • Genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80’in altına düşmemesi gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıflarını ise başarı ile geçmeleri gerekmektedir.
 • Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. (Ekim-Haziran ayları arası)

Vicdani Yükümlülük

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

TEV BURS/KAYIT MÜRACAAT FORMU

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu