Türk Eğitim Vakfı (TEV) Üstün Başarı Burs Başvuruları

turk-egitim-vakfi-tev-burs-basvurulari

Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermektedir. Her yıl yaklaşık 50-55 yeni öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu almak üzere seçilmektedir. Üstün Başarı Bursuna Lisans Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermektedir. Her yıl yaklaşık 50-55 yeni öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu almak üzere seçilmektedir. Üstün Başarı Bursuna Lisans Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme girdiği puan türünde ilk 5000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

 

2019-2020 Öğretim Yılı Başvuru Tarihi: 2-22 Eylül

2019-2020 Öğretim Yılı Aylık Burs Ücreti : 1.400 TL

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar:

 • Mühendislik-Mimarlık
 • Sağlık Bilimleri
 • İdari Bilimler
 • Temel Bilimler
 • Sosyal Bilimler
 • Hukuk

BAŞVURU ŞARTLARI : 

  • T.C. Vatandaşı olmak,
  • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar: 2019 YKS’de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre, bölüme yerleştiği puan ile ilk 5000’e girmiş olmak,
  • Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden,hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrencilerin de müracaatı mümkündür. Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl LYS’de (YKS’de) ilk 5000’e girmesi, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin; hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmaları; 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin ise; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3.50 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87.5 olması) gerekmektedir.

ADAY OLAMAYACAKLAR:

 • 25 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler,
 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

Not: Üstün Başarı Burslarında başka kurumdan burs veya kredi almak engel teşkil etmemektedir.

BAŞVURU VE SÜREÇ İŞLEYİŞİ

 • Üstün Başarı Bursu değerlendirme aşamalarını geçerek mülakata girmeye hak kazanan adaylar; başvuru formunu ve ekinde istenilen belgeleri içeren dosyasını TEV’e gönderecektir. Mülakata girmeye hak kazananlar dışında TEV’e dosya gönderilmeyecektir.
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulacaktır.
 • Ön değerlendirmede adaylık şartlarını sağlayan öğrencilere e-posta ve sms ile bilgilendirme yapılacak ve bir anket gönderilecektir.
 • Bu anketi geçerli bir şekilde tamamlayan öğrenciler sistem tarafından puanlandırılacaktır.
 • Anket sonrası eleme yapılacak olup elemeyi geçen adaylar kompozisyon sınavına davet edilecektir.Kompozisyon aşamasına katılmayan adayın adaylığı düşecektir.
 • Kompozisyonlar uzmanlar tarafından okunup değerlendirilecek ve puanlandırılacaktır.
 • Kompozisyon sınavından alınan puanlara göre öğrenciler sıralanacak ve eleme yapılacaktır. Elemeyi geçen adaylar İstanbul ve Ankara’da, mülakata davet edilecektir.
 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar TEV’e gönderecektir.
 • Belirtilen tarihten sonra TEV’e ulaşacak dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun elenecektir.

EKLENECEK BELGELER 

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu ‘TEV Burs Başvuru Forumu’nun çıktısını alıp, imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, mavi veya beyaz renkli telli dosyaya delerek takacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)

 • Üstün Başarı Bursu Başvuru Formu
 • Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir)
 • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),
 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Hazırlık sınıfını bitirenler: Hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini gösterir onaylı not belgesi,
 • Lise diplomasının ilgili okuldan veya noterden onaylı örneği veya diploma notunu gösterir okuldan onaylı mezuniyet çıkış belgesi,
 • Adayın; okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en önemli gördüğü başarısı/başarıları sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmaları ve özel yeteneklerini anlatacağı en fazla 1 sayfalık yazı,
 • Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı; 1’i formda ilgili alana çok iyi yapıştırılmalı, 1’i delinmeden zarf veya folyo içinde dosyaya eklenmelidir.
 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

  • Çalışan anne, baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)
  • Serbest çalışan anne baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/ kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
  • Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)

Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

  • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
  • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.),

Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

  • Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
 • Risk Merkezi Raporu Belgesi (e-devletten alınmalıdır.)

       Not : (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres
 • Mülakata girmeye hak kazananlar, dosyasını TEV Genel Müdürlüğüne gönderecektir.
 • Başvuru Formu’na eklenecek belgeler; TEV Burs Başvuru Formu en üstte olmak üzere, yukarıdaki sıraya göre eklenerek telli, mavi şeffaf dosyaya takılarak (dosya içinde evraklar tekrar plastik folyolara konulmayacaktır) kargo ile veya elden TEV Genel Müdürlüğüne kendilerine bildirilen süre sonuna kadar gönderilecektir. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.

Adres:

TÜRK EĞİTİM VAKFI
Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 6-7-8
34394/Şişli/İSTANBUL

ÖNEMLİ NOTLAR: 
 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan, Taahhüt, Vicdani Yükümlülük Bölümü ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili Beyan Belgesindeki ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların eksik olması

durumunda aday mülakata alınmaz ve başvurusu geçersiz sayılıp değerlendirme yapılmaz.

 • Resmi belgelerdeki puanlar forma belgelerde yazdığı şekilde, küsuratı ile birebir yazılmalıdır.
 • Öğretmen Lisesi çıkışlılar ve TUBİTAK ödüllü öğrenciler, YKS Puanı ve Türkiye sıralamasını ek puansız haliyle yazmalıdır.
 • Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir. Öğrencilerin önceden hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır. (Gerek duyulduğunda bilgi verilecektir.)
 • Başvuru formları, sorunlara sebep olduğu için kesinlikle cep telefonundan doldurulmaya çalışılmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.
 • Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.

BURSUN ÖDENMESİ 

 • Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

BURSUN DEVAM ETME KOŞULU

Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80’in altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıflarını ise başarı ile geçmeleri gerekmektedir. Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilmektedir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her TEV bursiyeri mezun olduktan sonra,imkanı olduğu taktirde en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, TEV’e maddi veya manevi katkı yapmayı, bulunduğu yerlerde TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı, burs alırken TEV tarafından yürütülen projelerde gönüllü olarak yer almayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

 

ÜSTÜN BAŞARI SANAT BURSLARI 

TEV her yıl sanat alanında da 1 veya 2 yeni öğrenciye Üstün Başarı Sanat Bursu vermektedir.

Burs Verilen Alanlar:

Konservatuvar veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin aşağıdaki bölümlerinde öğrenim görenler başvuru yapabilir:

 • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
 • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik)

Üstün Başarı Sanat Bursu için adayların üniversiteleri tarafından tutanakla bildirilmeleri gerekmektedir.

Adayların 2-22 Eylül tarihleri arasında www.tev.org.tr internet sayfasından Üstün Başarı Sanat Bursu formunu doldurmasıformunun çıktısını imzalayıp istenilen belgeleri ekleyerek üniversitesinin burslarla ilgili bölümüne veya öğrenci işlerine teslim etmesi gerekmektedir.

Üniversitesi tarafından aday gösterilen öğrencilerin dosyaları, TEV Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen adaylar İstanbul veya uygun görülen bir ilde ilgili alanlardaki öğretim üyelerinden oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilmek üzere sınav merkezlerine davet edileceklerdir. Aşamalar e-posta veya sms aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.  Detaylı bilgiler burs başvuru döneminde Üstün Başarı Sanat Bursu Formunda yer alacaktır.

Yurt İçi Burslar Ek Bilgiler

Burs Başvuru Formu için tıklayınız: http://burs.tev.org.tr/

guest
1 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ömer
ömer
3 yıl önce

Türkçe öğretmenliği Temel Bilimler veya Sosyal Bilimlere girer mi?

Close
Menu