TEV Üstün Başarı Sanat Burs Başvuruları

Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermektedir. Her yıl yaklaşık 60 ila 70 yeni öğrenci TEV Üstün Başarı Bursu almak üzere seçilmektedir. Üstün Başarı Bursuna ÖSYM’nin düzenlediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme yerleştiği puan türünde ilk 5.000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

2023-2024 öğretim yılı burs başvuru tarihi: 28 Ağustos-17 Eylül 2023

Başvurmak için tıklayınız.

 

Üstün Başarı Bursu verilen alanlar:

 • Mühendislik-Mimarlık

 • Sağlık Bilimleri

 • İdari Bilimler

 • Temel Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Astronomi)

 • Sosyal Bilimler

 • Hukuk

Başvuru Şartları

 • T.C. Vatandaşı olmak,

 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: YKS’de SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre, bölüme yerleştiği puan türüne göre ilk 5.000’e girmiş olmak,

 • Halen bir yükseköğrenim kurumunda yukarıda belirtilen alanlarda öğrenim gören öğrencilerden; hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler ile 2. sınıfa geçen öğrenciler de müracaat edebilir.

  Bu öğrencilerin üniversiteye girdiği yıl YKS’de bölümüne yerleştiği puan türünde ilk 5.000’e girmesi, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin; hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmaları, 1. sınıftan 2. sınıfa geçenlerin; 1. sınıf genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3,50 olması (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 87,5 olması) gerekmektedir.

Aday Olamayacaklar

 • 25 yaşından büyükler

 • Hüküm giyenler

 • Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler

 • Not: Üstün Başarı Bursuna başvuru için başka bir resmi veya özel kurumdan burs almak engel teşkil etmemektedir.

Başvuru ve Süreç

 • Adaylık şartlarını sağlayan öğrenciler, yayımlanan Üstün Başarı Bursu Başvuru Formu’nu ilan edilen süre sonuna kadar doldurmalıdır.

 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

 • Ön elemeyi geçen adaylara uzman kuruluşlardan destek alınarak Genel Yetenek Testi ve Yetkinlik Testi uygulanacaktır. Bununla ilgili bilgilendirmeler SMS ve e-posta ile yapılacaktır.

 • Bu testlerin sonuçlarına göre yapılacak elemeyi geçen adaylar kompozisyon sınavına davet edileceklerdir. Kompozisyonlar uzmanlar/akademisyenler tarafından okunup puanlandırılacaktır.

 • Kompozisyon sınavından alınan puanlara göre sıralama yapılacaktır. Sıralamaya giren adaylar son aşama olan mülakata davet edileceklerdir.  Mülakatta, çeşitli üniversite ve bölümlerde görevli akademisyenlerden oluşan jüri heyeti adayları değerlendirerek puanlandıracaktır.

 • Puanlar sıralamaya tabi tutulacak ve burs kazananlar belirlenerek adaylara duyuru yapılacaktır. 

 • Mülakata katılmaya hak kazandığı SMS veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeleri ve başvuru formunu kendilerine bildirilecek linke verilen süre sonuna kadar yükleyeceklerdir.   

 • Belirtilen tarihten sonra yüklenen dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir. Ayrıca adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği anda hangi aşamada olursa olsun elenecektir.

Eklenecek Belgeler

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler, aşağıda istenen belgeleri kendilerine bildirilen linke eksiksiz olarak yükleyeceklerdir. Belgeleri eksik olan öğrenciler elenecektir.

Önemli Notlar:

– Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.

-e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

 1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet)
 2. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet),

 3. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devlet),

 4. Ara sınıfta olanlar: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet),

 5. Hazırlık sınıfını bitirenler: Hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini gösterir onaylı not belgesi (transkript) (e-devlet),

 6. Lise diplomasını veya mezuniyet notunu gösterir belge (e-devlet/mezun olunan orta öğretim kurumu) 

 7. Adayın; okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en önemli gördüğü başarısı/başarıları sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmaları ve özel yeteneklerini anlatacağı en fazla 1 sayfalık yazı,

 8. T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,

 9. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),

 10. Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet),

 11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devlet)
 12. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi.
 13. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

– Çalışan anne, baba için:
Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar için e-devlet’ten alınmalıdır)

– Serbest çalışan anne baba için:
Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

– Emekliler için:
Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne ve baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

– Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için:
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna “sosyal güvenlik kayıt belgesi” yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)

– Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:
Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü  (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

    14. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belge (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa e-devlet’ten isimler görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.)

   15. Anne ve baba adına araç kayıt belgesi (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devlet’ten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.

   16. Aile kirada oturuyor ise Kira Kontratı örneği

 

Belgelerin Vakfa Ulaştırılması

 • Mülakata girmeye hak kazanan öğrenciler, eklenecek belgeler kısmında belirtilen belgeleri, TEV tarafından kendilerine bildirilecek linke yükleyeceklerdir. 
 • Başvuru belgelerinin bildirilen süre sonuna kadar ilgili linke yüklenmesi gerekmektedir. Evraklarını eksik yükleyen adaylar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.

 

Önemli Notlar

 

 • Resmi belgelerdeki puanlar forma yazılırken belgelerde yazdığı şekilde, küsüratıyla birebir yazılmalıdır.

 • Anadolu Öğretmen Lisesi çıkışlılar ve TÜBİTAK ödüllü öğrenciler, YKS Puanı ve Türkiye sıralamasını ek puansız haliyle yazmalıdır

 • Burs kazanan öğrencilere bursların yatırılabilmesi için banka bilgileri ayrıca istenecektir. 
 • Başvuru formları, kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.

 • Burs başvurusu hakkındaki sorular için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilecektir.

   

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara ekim ayından geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursun devam etme koşulu

Üstün Başarı Bursu’nu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için;

 • Genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20’nin, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80’in altına düşmemesi gerekmektedir.

 • Hazırlık sınıflarını ise başarı ile geçmeleri gerekmektedir.

 • Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. 

Vicdani Yükümlülük

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi onayı istenir.