Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yüksek Lisans Burs Başvurusu

Türk Eğitim Vakfı, devlet üniversitelerinin tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören başarılı öğrencilere başarı bursu vermektedir. Yüksek lisans bursunda öğrencinin akademik bakış açısı, gelecek planı, yüksek lisans yaptığı alana katmak istedikleri ve dil becerisi gibi çeşitli özellikler değerlendirmenin önemli birer parçasıdır.

2023-2024 öğretim yılında yüksek lisans bursu aylık 3.750 TL’dir.

2023-2024 öğretim yılı burs başvuru tarihi: 11 Eylül-15 Ekim 2023

Yüksek lisans burslarında anabilim dalı ayrımı yapılmamaktadır; her alandan başvuru kabul edilmektedir.

Adaylar, TEV internet sayfası üzerinden paylaşılan TEV Yüksek Lisans ve Doktora Bursu Başvuru Formu’nu dolduracaklardır.

Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak,

 • Devlet üniversitelerinin tezli bölümlerinde öğrenim görmek ve ders aşamasının birinci sınıfında veya bilimsel hazırlık aşamasında olmak,

 • Yükseköğrenimden 4,00 üzerinden en az 3,00, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75 puanla mezun olmak,

 • Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 80 puan (veya eşdeğeri) almış olmak.

Aday Olamayacaklar

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri

 • Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri

 • Bilimsel hazırlık sınıfı hariç normal öğrenim süresini aşanlar (Yüksek lisans için 2 yıl)

 • 30 yaşından büyükler

 • Tezsiz programlarda öğrenim görenler

 • Yabancı dil puanı olmayanlar (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb. belgelerinin olması gerekmektedir.)

Not: TEV Yüksek Lisans Bursu’ndan başka bir kurumdan burs alanlar da yararlanabilirler.  Dolayısıyla başka bir resmi veya özel kurumdan burs almak başvurmaya engel değildir.

Önemli Notlar

 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre TEV tarafından ön elemeye tabi tutulacaklardır.

 • Ön elemeyi geçen adaylara SMS ve e-posta ile mülakata girmeye hak kazandıkları bildirelecek ve istenilen evrakları yüklemeleri için link iletilecektir.

 • Adayın bilgilerinde yanlışlık olduğu veya adayın burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilirse süreç hangi aşamada olursa olsun adaylık düşer.

Eklenecek Belgeler

TEV Yüksek Lisans ve Doktora Bursu Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra ön elemeyi geçen adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir. Adaylar aşağıdaki belgeleri hazırlayıp kendilerine gönderilen linke yükleyeceklerdir. 

Aday evli ise belgeler (aile ve mali durum belgeleri) kendisi ve eşi adına alınmalıdır. 

E-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

 

 1. Yükseköğrenim (üniversite) süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)

 2. Yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça görülmelidir.)

 3. Yabancı dil puan belgesi (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb.)
 4.  İki öğretim üyesinden alınan referans mektupları (Adaylar üniversitedeki hocalarından alabilirler.)
 5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına e-devlet’ten alınmış belge olmalı; aday evli ise kendi adına olmalı.)
 6. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
 7. T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi
 8. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı)
 9. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet)
 10. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

– Çalışan anne, baba için:
Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar için e-devlet’ten alınmalıdır)

– Serbest çalışan anne baba için:
Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

– Emekliler için:
Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne ve baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

– Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için:
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna “sosyal güvenlik kayıt belgesi” yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)

– Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:
Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü  (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

   13. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belge (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa e-devlet’ten isimler görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.)

   14.  Anne ve baba adına araç kayıt belgesi (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devlet’ten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.)

   15. Aile kirada oturuyor ise Kira Kontratı örneği

 

Belgelerin Vakfa Ulaştırılması

 • Ön elemeyi geçerek mülakata davet edilen adaylar eklenecek belgeler kısmında belirtilen belgeleri, TEV tarafından kendilerine bildirilecek linke yükleyeceklerdir. 

 • Başvuru belgeleri bildirilen süre sonuna kadar ilgili linke yüklenmelidir. Evraklarını eksik veya geç yükleyenler kesinlikle mülakata alınmayacaktır ve adayın adaylığı düşecektir. 

Önemli Notlar

 • TEV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden birinin eksik olması elenme nedenidir.

 • Burs kazanan öğrencilerden bursların yatırılacağı banka hesabıyla ilgili bilgiler ayrıca istenecektir. 

 • Başvuru formu kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.

 • TEV adına tüm bilgilendirmeler SMS ve e-posta ile yapmaktır. Bu nedenle cep telefonu numarası ve e-posta adresinin öğrenci adına olması ve doğru yazılması önemlidir. 
 • Burs Başvurusu hakkındaki sorular için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderilebilecektir.

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazananlara ilk ödeme en geç aralık ayının son haftasında, ekim ayından geçerli olacak şekilde toplu olarak yapılır; sonraki aylarda ise burs aylık olarak ödenir.

 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi, ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi onayı istenir.