Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Başvuruları

TEV yurt dışı yüksek lisans burslarının ilanı her yıl Ekim ayında büyük tirajlı gazetelerde Türkiye genelinde ikişer gün, Ekim ve Kasım ayı içinde de web sitemizde yayınlanır. Ayrıca, ilgili fakültelere duyuru şeklinde gönderilir. Belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV’e başvururlar. Burslar yalnızca burs verilen A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerindeki en iyi üniversitelerden kabul almak şartıyla verilir. Burslarımız ilan edildikten sonra burs verilecek üniversitelerin güncel listesi TEV’den ve müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilir. Adaylar müracaat süresi içinde yurt dışındaki üniversitelerden alacağı kabulleri TEV’ e vermek zorunda değildir. Ancak adayların Kasım ayından itibaren yurt dışındaki üniversitelerle temasa geçmeleri gerekir. Adaylar açıklama yazılarımızda belirtilen süre içinde kabullerini alıp TEV’e vermek zorundadır.

Adaylar, yükseköğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları (mülakat komisyonu, adayların çoğunlukta bulunduğu alanlara mensup öğretim üyelerinden ve müşterek çalıştığımız kurumların temsilcilerinden oluşur) ve ailelerinin mali durumu dikkate alınır.

  • TEV Garring Vakfı Danimarka Bursu Son başvuru 15 Ocak 2021

TEV ile Garring Vakfı yüksek lisans öğrenimi için Danimarka Teknik Üniversitesi’nde; (İngilizce) Bilgisayar Sistemleri, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Deniz ve Kıyı, Petrol, Rüzgar Enerjisi, İnşaat, Kimya Mühendislikleri ile Teknik Biyokimya ve Biyoteknoloji alanlarında burs verecektir. TEV’e son dosya teslimi: 15 Ocak 2021

  • TEV – DAAD Almanya Son başvuru tarihi 26 Şubat 2021

TEV ile Alman Akademik Değişim servisi (DAAD) Almanya’da; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Temel ve Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlıkla ilgili alanlar), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Dili İngilizce veya Almancadır) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Hukuk öğrenimi görenler) alanlarında yüksek lisans öğrenimi için burs verecektir. İlgili dallarda öğrenim görenler başvurabilirler.TEV’e son dosya teslimi: 26 Şubat 2021

  • TEV FIAT-TOFAŞ İtalya Bursu: Son Başvuru 26 Şubat 2021

TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonundan, Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Uçak ve İşletme Mühendisliği alanlarında yüksek lisans bursları verilecektir.TEV’e son dosya teslimi: 26 Şubat 2021

  • TEV Fransa Büyükelçiliği Fransa Son Başvuru 31 Mart 2021

TEV ile Fransa Büyükelçiliği, Fransa’da Master2 ve belli şartlarda Master1 öğrenimi için yüksek lisans bursu verecektir. Burs tüm alanları kapsar. Öğrenim dili Fransızca veya İngilizce’dir (minimum B2 seviyesi). Fransa’daki Fransızca ve İngilizce eğitim veren üniversiteler ve programlara www.turquie.campusfrance.org adresinden ulaşılabilir.TEV’e son dosya teslimi: 31 Mart 2021

  • TEV İUJ Japonya, Son Başvuru 31 Mart 2021

Uluslararası Japon Üniversitesinde (IUJ) yüksek lisans öğrenimi için adaylar IUJ’de İngilizce İşletme Yönetimi (MBA) ve Uluslararası İlişkiler alanlarında mevcut burs imkanları için başvurabilirler. TEV’e son dosya teslimi: 31 Mart 2021

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın

 

1 Comments

  • nasıl başvuru yapabilirim

Comments are closed.