Tınaztepe Vakfı Burs Başvurusu Hakkında Duyuru

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında YENİ BURS BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKTİR. Geçen yıldan başarılı olup bir üst sınıfa geçen bursiyerlerimiz (Tıp Fak. 6 ve Dişçilik Fak 5. sınıflar hariç) belgelerini (öğrenci belgesi ve transkript) 5 Ekim 2023 tarihine kadar vakfa e-posta/kargo yoluyla göndermek veya getirmek suretiyle yeniden burs başvurusu yapabileceklerdir.

TINAZTEPE EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI ÖĞRENCİ BURS (SEÇİLME KOŞULLARI) YÖNERGESİ
2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında eski öğrencilerimizden başarılı olanlarına belgelerini göndermek şartıyla ve yeni müracaat edecek öğrencilere (kontenjan dahilinde) belgelerini eksiksiz göndermeleri durumunda değerlendirmeyi müteakip burs verilecektir.

1.            BURSUN AMACI

Eğitim ve öğretimde başarılı olan, ancak maddi sıkıntı çeken ilk ve orta öğretim ile üniversite öğrencilerini tespit ederek, öğrenimleri süresince karşılıksız burs vermek suretiyle; ülkemizin gelecek nesillerinin sağlıklı ve mükemmel yetişmelerine katkı sağlamaktır.

2.            BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Öğrenim bursu; ilk ve orta öğretim ile üniversite öğrencilerinin başarı ve devam durumuna göre her yıl değerlendirilerek sağlanır. Öğrenim süresinin sonunda mezun olamayan öğrencinin bursu iptal edilir. Verilen burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük getirmez.

3.         BURS KOŞULLARI

a.         Burs başvurusu ve verilen belgeler sadece belgelerin verildiği yıl içindir. Bursunun devam etmesini isteyen başarılı ESKİ öğrenciler Madde 4 c’de de belirtildiği gibi her yıl yeni öğrenci belgesi ve transkript [ıslak imzalı ve mühürlü veya e devletten kare kodu okunacak şekilde] vermek zorundadır. Transkript sadece üniversite ve yüksekokullar içindir.

b.         Vakıf gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir gerekçe göstermeden iptal edebilir.

c.         Öğrenimin devamı sürecinde, öğrenci hakkında olumsuz gelişmeler olması halinde burs derhal kesilir.

ç.         Yüksek okul ve üniversite öğrencisinin ikinci sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. (hazırlık dönemi değerlendirme dışıdır). Üniversite giriş sınavındaki başarı durumuna ve bölümüne göre birinci sınıf öğrencileri ayrıca değerlendirilebilir.

d.         Özel ve Vakıf Üniversite-Yüksek Okulları, Özel İlk, Orta ve Lise öğrencilerine burs verilmez.

e.         Burs alan öğrenci, düzenli ve başarılı olmak için derslerini aksaksız takip etmeyi kabul eder.

f.          İletişim bilgilerinde (adres, telefon, e-mail) meydana gelen değişiklikler gecikmeksizin bildirilecektir.

g.         Burs için istenen belgelerin tamamının teslim edilmemesi durumunda başvuru değerlendirilmeyecektir.

h.         Alınan belgeler geri verilmeyecektir.

4.         SEÇİM ESASLARI VE BURS TAHSİS TAKVİMİ

a.         Burs koşullarına sahip öğrenciler, müracaatlarını posta kanalı ile veya doğrudan Vakıf Merkezine yapacaklardır. (e-mail ve faks ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır) Burs talepleri 05 Eylül – 05 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Ders seçiminin tarihinin üniversite tarafından bu tarihler dışında kalması durumunda, azami 10 gün beklenebilir.

b.         Burs talebinde bulunan YENİ öğrenci, aşağıda yazılı belgeleri noksansız olarak Vakıf Merkezine ulaştıracaktır.

(1)       Öğrenci Belgesi (Yeni Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenmiş, ıslak imzalı ve mühürlü olacak veya e devletten kare kodu okunacak şekilde )

(2)       Yüksekokul ve Üniversite öğrencileri için Ders Durum (Transkript) Çizelgesi (Yeni Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenmiş ve ıslak imzalı veya e-devletten kare kodu okunacak şekilde olacaktır)

(3)       İki adet vesikalık Fotoğraf

(4)       Öğrencinin nüfus cüzdanının iki taraflı fotokopisi (TC. Vatandaşlık numarası yazılı)

(5)       Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

(a)       Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),

(b)       Serbest çalışan anne-baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

(c)       Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir)

Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

(d)       Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

(e)       Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)

(6)       Aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya e- devletten alınacaktır)

(7)       Dilekçe ve Burs istek formu (EK)

(8)       Türkiye İş Bankası’na hesap açtırılıp (Banka Şube Kodu, Hesap Numarası ve Banka IBAN Numarası) Vakıf Merkezine yazılı olarak bildirilecektir. Hesap, öğrencinin kendi adına olmak zorundadır18 yaşından küçük öğrenciler yasal velisi ile öğrenci adına bankadan hesap açtırmak durumundadır.

c.         Okulunda başarılı olan ve sınıfını geçen ESKİ öğrencilerin bursunun devam edebilmesi için aşağıdaki belgeler her yıl EYLÜL ayında vakfa gönderilecektir (Kargo ile, elektronik posta ile veya vakfa elden teslim ederek):

(1)       Üniversite için:

(a)       Yeni Eğitim ve Öğretim yılının başlangıcında okulundan alacağı güncel ve ıslak imzalı veya e devletten kare kodu okunacak şekilde Ders Durum (Transkript) Çizelgesi

(b)       Yeni Eğitim ve Öğretim yılına ait Öğrenci Belgesinin güncel ve ıslak imzalı aslı veya e devletten kare kodu okunacak şekilde.

(2)       İlköğretim ve Lise için:

            Yeni Eğitim ve Öğretim yılına ait Öğrenci Belgesinin güncel ve ıslak imzalı aslı veya velisinin e-devlet sayfasından kare kodu okunacak şekilde

d.         Okul değiştirme ve buna bağlı statü değişikliklerinde;

(1)       Prensip olarak her okul değişikliğinde belgelerin yenilenmesi zorunludur.

(2)       İlkokuldan ortaokula geçenler için ilk başvuru yaparken istenilen tüm belgeler,

(3)       Ortaokuldan liseye geçenler için ilk başvuru yaparken istenilen tüm belgeler,

(4)       Liseden üniversiteye/yüksekokula geçenler için ilk başvuru yaparken istenilen tüm belgeler gerekmektedir.

(5)       Üniversitede bölüm değişikliği yapanlar, yeni bölümden alacakları transkript ve öğrenci belgesi. (Bölüm değişikliğinde toplam öğrenim yılının aşmamasına dikkat edilir).

e.         Değerlendirmeler Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ve burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi her yıl vakıf sitesinde yayınlanacaktır.

5.         BURSUN ÖDENECEĞİ SÜRE VE MİKTARI

a.         Her yıl için öğrencilere verilecek burs miktarı ile burs verilecek öğrenci sayısı önceden Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilerek karar altına alınacaktır.

b.         Burslar; her yıl EKİM ayından ertesi yıl HAZİRAN ayı (dahil) döneminde 9 ay süre ile aylık olarak ödenecektir.

6.         VAKFIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tınaztepe Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı

ADRES: Zeytinlik Mahallesi Fahri Korutürk Cad. Tınaztepe Çarşısı No. 39/5 Bakırköy-İSTANBUL

TELEFON: 0212 571 65 18 ve 0212 571 72 00

BELGE GEÇER: 0212 571 77 86

E-Posta:info@tinaztepevakfi.org

Web: www.tinaztepevakfi.org

VAKIF YÖNETİM KURULU

NOT: Müracaat için gerekli tüm belgeleri hazırladıktan sonra posta yoluyla veya elden Tınaztepe Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına ulaştırınız.

EK BELGELERİ İNDİRİN (PDF)

Aşağıdaki PDF dosyasında, Başvuru Dilekçe Örneği ve Burs İstek Formu (EK) içeren dosyalar vardır. İndirmek için üzerine tıklayın.

http://www.tinaztepevakfi.org/images/system/belgeler.pdf