Türkiye Kalkınma Vakfı Yüksek Lisans Burs Başvurusu

Türkiye Kalkınma Vakfı 2017 yılından beri kırsal kalkınma alanında tez yapan yüksek lisans öğrencilerine burs vermektedir.  2023-2024 eğitim-öğretim döneminde de üniversitelerin ilgili bölümlerinde tez konusu kırsal kalkınma ile ilişkili olan yüksek lisans öğrencilerine tez dönemi boyunca (maksimum 9 ay olmak koşulu ile) karşılıksız burs sağlanacaktır. Eğer sizin de tez konunuz aşağıda belirtilen alanlarda ise en geç 17 Ekim 2023 mesai bitimine (saat 18:00) kadar özgeçmişinizi, tez konunuzun amacını, tezin gerekçesini, bursa başvuru nedeninizi, lisans ve yüksek lisans transkriptinizi, tez danışmanınızdan alacağınız referans mektubunuzu ve nüfus cüzdanı fotokopinizi eksiksiz olarak TKV Ankara Ofisine posta yolu ile veya tkv@tkv-dft.org.tr adresine e-mail yolu ile ulaştırarak başvurabilirsiniz.

Tez konularına ilişkin tematik alanlar

  1. Kırsal Kalkınma ve Doğal Kaynaklar
  2. Kırsal Kalkınma ve Yerel Yönetimler
  3. Kırsal Turizm
  4. Havza Bazlı Yerel Kalkınma
  5. Kırsal Örgütlenme Modelleri
  6. Kırsal Kalkınma ve Kadın
  7. Kırsal Kalkınma ve Göç Olgusu
  8. Kırsal Kalkınma ve Eğitim
  9. Kırsal Kalkınma ve Dijitalleşme
  10. Kırsalda Gelir Çeşitliliğinin Artırılması

Son Başvuru: 17 Ekim 2023 – Saat: 18.00

TKV Ankara Ofis Adresi: Çukurambar Mah. Malcolm X Caddesi Bayındır Apt. No. 24/14 06510 Çankaya/ANKARA

E-mail: tkv@tkv-dft.org.tr

Hale-Nail Oraman Yüksek Lisans Bursu Özgeçmiş Şablonu

Hale-Nail Oraman Yüksek Lisans Bursu Tez Konusu Kapsamına İlişkin Form