Türkiye Milli Kültür Vakfı (TKMV) Burs Başvurusu

Vakfımız 2023 – 2024 öğretim yılında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora bursu verecektir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı

-Lisans Bursu

-Yüksek Lisans Bursu

– Doktora Bursu

– Temel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi

– Nitel / Nicel Araştırma Yöntemleri Dersi

– SPSS – Maxqda – Amos Dersleri

– Diksiyon ve Hitabet Dersleri

– Dil okuma grupları

– Disiplinlerarası Öğrenci Kulüpleri

– TMKV Akademi – Tez Mütalaaları Mutfağı

– Atölye Çalışmaları

=>Burs Teknik Şartnamesi

=>Lisans Burs Başvurusu Yap

=>Yüksek Lisans / Doktora Burs Başvurusu Yap