Türkiye Milli Kültür Vakfı (TKMV) Burs Başvurusu

turkiye-milli-kultur-vakfi-burs

Türkiye Milli Kültür Vakfı bursları yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden öğrencilere öğrenimi süresince, Ekim ile Haziran ayları süresince (yılda 9 ay) TMKV Burs Teknik Şartnamesinde belirtilen şartları taşıyan ve Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından yapılan bilimsel sözlü imtihan sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilere maddi kaynak sağlamak üzere verilen karşılıksız yardımlardır.

 Başvuru Süreci 
– Burs başvuru süreci, başvuru usulü ve değerlendirme ilkeleri aşağıdaki şekilde düzenlenir.
 – Yurt içinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin  burs müracaatları Eylül ayında ilan edilecektir.
 -Müracaatlar  www.tmkv.org.tr web adresinde ilan edilen usulüyle kabul edilecektir.
 – Burstan yararlanmak isteyen lisansüstü öğrenciler başvuru için gerekli belgelerle birlikte belirlenen randevu tarihinde vakıf merkezine müracaatlarını yaparlar. (

lisans öğrencileri talep edilen belgeleri süresi içerisinde vakıf merkezine online olarak ulaştıracaklar.)

 – Yalnızca teknik şartnameye uygun başvurular kabul edilir.
 
 Bursiyerlerde Aranacak Şartlar
1. Uçak/Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarında öğrenim gören lisans öğrencileri
2. Tezli Yüksek Lisans öğrencileri  
3. Doktora öğrencileri 
4. Tercihen devlet üniversitelerinde veya % 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak.
5. T.C. Vatandaşı olmak, 
6. YDS puanından en az 50 almış olmak veya YÖK’ün kabul ettiği dil sınavından muadil puan almak, (Geleneksel Türk Sanatları ve Türk İslam Sanatları Tarihi bölümlerinde öğrenim gören ve lisans öğrencileri bu maddeden muaf sayılacaktır.)
6. İstanbul’daki üniversitelerde okuyor olmak, (Lisans öğrencileri bu maddeden muaf sayılacaktır.)
7. Tam veya yarı zamanlı olarak herhangi bir yerde düzenli çalışmamak,
8. Tercihen yayın potansiyeline sahip olmak,

* Teknik şartnameye uygun olmayan başvurular evrak incelemesinde elenecektir.

 Bursun Devamında Bursiyerlerde Aranacak Şartlar
1. Ders ve yeterlilik aşamasında olan lisansüstü öğrencilerin vakıf merkezinde verilecek olan “Araştırma Yöntem ve Teknikleri”[1] dersine katılım sağlamak ve dersten başarılı olmak.
2. Lisansüstü eğitim çalışmaları hakkında her dönem rapor vermek,
3. Vakfın yıllık faaliyet programına ve varsa araştırma konularına iştirak etmek, 
4. Vakfın gönüllülük esasına göre yürüttüğü proje, program ve  takım çalışmalarında görev alan bursiyerlerin, aldıkları görevlerin gereğini yerine getirmek ve istenilen zamanlarda çalışmalarını raporlamak,
Burs Ve Eğitim Yardımı Süresi
Yurt içi lisans, yüksek lisans ve doktora bursları öğrenim süresince yılda 9 ay süre ile (Ekim –Haziran aylarında ) verilir.
Yüksek Lisans için süre: Hazırlık hariç 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 2 yıl; 
Doktora için süre: Hazırlık hariç, 2 dönem ders, 2 dönem yeterlilik, 4 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 4 yıl.  
Bu sürelerin aşılması durumunda burs heyetinin değerlendirmesi sonucu burs kesilir.
Öğrenciler bu sürelerde, derslerine devam etmek ve sınavlara girmek zorundadırlar.
 Türkiye Milli Kültür Vakfı bursları karşılıksızdır.
Başvuruda İstenilecek Belgeler
 İlk defa burs ve eğitim yardımı yapılacak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden başvuru esnasında aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.
1. Öğrenim belgesi,
2. Transkript
3. 1 adet fotoğraf,
4. Müracaat formu (Vakıf merkezimizde doldurulacaktır. Bu madde lisansüstü öğrenciler için geçerlidir, lisans öğrencileri dijital ortamda dolduracaktır.)
 Burs Almaya Hak Kazananlardan İstenilecek Belgeler
Burs alamaya hak kazanan Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir.
1. Adli Sicil Kaydı,
2. 1 adet fotoğraf,
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Vakıfbank IBAN numarası
 
Değerlendirme Süreci 
– Heyet, burs alacak öğrencileri seçme işlemi için burs yönetmeliği çerçevesinde belirlenen akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturur. 
– Komisyonlarda görev alan akademisyenler, burs talebinde bulunan öğrencilerin bölümlerine göre tespit edilir.
– Başvurular aşağıdaki kıstaslara göre değerlendirilir.
 
Değerlendirme kıstasları
Başvuru sahibinin;
· Ekonomik durumu
· Eğitim başarısı
· Akademik düzeyi (Y.Lisans, Doktora, Tez ve Ders aşaması)
· Akademik Potansiyeli
· Akademik Motivasyonu
· Teknik Şartnameye uygunluk
 Bursun Kesilmesi
a.   Eğitimin tamamlanması,
b.   Başarısızlık halinde,
c.  Öğrenimini vakfın öngördüğü sürede tamamlamaması, 
    -Yüksek Lisans için öngörülen süre: Hazırlık hariç 2 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 2 yıl. 
    -Doktora için öngörülen süre: Hazırlık hariç, 2 dönem ders, 2 dönem yeterlilik, 4 dönem tez olmak üzere hazırlık sonrası 4 yıl.  
d. Öğrencinin yüz kızartıcı adi bir suçtan dolayı tutuklanması veya okuduğu okuldan disiplin ceza alması,
e. Yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
f. Belgelerin zamanında verilmemesi,
g. Tam veya yarı zamanlı bir işte düzenli çalışmaya başlaması,
h. Kendi isteği ile bursunun kesilmesini talep etmesi,
i. Öğrencilerde aranan vasıflarda değişme olursa, ilgili birimlerin teklifiyle kesilir.
 Ödeme Şekli 
a. Burslar ilan  edilen ay içerisinde Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanır.
b. Vakfa hangi şekilde taahhüt edilmiş olursa olsun, Vakıfça öğrencilere yapılacak bütün tediyeler aylık olarak yapılır.
guest
2 Yorum
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Yakup
Yakup
4 yıl önce

Burs nasıl alırım

Close
Menu