TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Burs Başvuruları

BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören ve destek başvuru koşullarını sağlayan öğrenci üyelerimizin “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği”nin 8. maddesinde istenen evraklarla birlikte dilekçe ile 20.10.2021 tarihine kadar Genel Merkezimize başvurmaları gerekmektedir.

Odamızın “Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği” uyarınca her yıl  belli sayıda “öğrenci üye”ye Odamızca karşılıksız eğitim desteği verilmektedir. Bu kapsamda; üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören ve destek başvuru koşullarını sağlayan öğrenci üyelerimizin “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği”nin 8. maddesinde istenen evraklarla birlikte dilekçe ile 20.10.2021 tarihine kadar Genel Merkezimize başvurmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler :

  • a) Burs alma talebini bildiren dilekçe (Ek-1),
  • b) Oda öğrenci üye belgesi
  • c) İlgili bölüm başkanlığından son bir ay içinde alınmış öğrenim belgesi
    ç) Öğrenim Başarı Durum Belgesi (daha önce aldığı tüm dersleri ve notlarını gösterir belge)
  • d) Özgeçmiş,
  • e) Ek-2’de yer alan tabloda öğrenci ve ailesinin durumunu gösterir belge ve bilgiler
  • f) Kredi ve Yurtlar Kurumu veya başka bir kişi veya kuruluştan kredi veya burs alıp almadığına ilişkin beyan.
  • g) E-devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi

(2) Başvurular, başvuru sahibinin Oda çalışmalarına gösterdiği duyarlılıklarını ve öğrenci üye örgütlenmesine katkılarını değerlendiren bir üst yazı ekinde Oda birimlerince Oda Yönetim Kurulu‘na iletilir.

(3) Önceki yıldan burs alan öğrenciler de, aynı usul ve esaslar ile yeniden başvurabilir. Ancak yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar.

EK 1 – BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

EK 2 – BAŞVURU FORMU