TOG Samsung Kore Gazileri Eğitim Bursu

samsung-kore-gazileri-bursu

Başvuru Koşulları:

Bu bursa sadece
a) Türkiye ve K.K.T.C’deki üniversitelerde okuyan
b) Kore gazisi torunu olan öğrenciler başvurabilir.

Başvurular 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır

Başvuru Yöntemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 
1. Başvurular internet üzerinden http://burs.tog.gen.tr/web/ adresine yapılır.
2. Başvuru, internet üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından oluşturulacak olan belli bir sıralama dâhilinde adayların bir kısmı mülakata davet edilir. Mülakat sonrasında burs başvuru sonuçları adaylara e-posta yoluyla bildirilir.
3. Mülakata davet edilmeyen adayların e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

Burs Başvurularının Değerlendirilmesi: 

Başvuru formları, önceden belirlenmiş kriterler ışığında internet üzerinden otomatik olarak puanlanmaktadır. Bu puanlamada, öğrencinin ikamet durumu, aylık gelir ve gideri, akademik sınıfı, fiziksel durumu; ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları; gönüllülük durumu, TOG projelerinde aktif olma durumu, akademik başarı durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterler öncelikli olmaktadır. Mülakata davet edilen adayların, ihtiyaç durumları, akademik durumları, gönüllülük ve sosyal başarı durumları baz alınarak mülakat yapılır.

Burs Miktarı ve Bursiyerlik Süresi:
250 öğrenci kontenjanı olan bursun bu seneki aylık miktarı 330 TL olarak belirlenmiş. Eğitimine başarıyla devam eden öğrencilere yılda 10 ay (Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmıyor) boyunca ödeme yapılmaya devam edilecek.

Bursiyere, eğitimine başarıyla devam ettiği sürece ve gönüllülük faaliyetlerine katıldığı sürece, aylık ödemeler halinde yıllık 10 ay süreyle burs ödenir. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır. Bursiyerlerimizden her yıl dönem arası ve sonunda akademik durumlarını gösteren not çizelgesi talep edilir. Akademik başarı not ortalamasının Burs Komitesi tarafından belirlenen notun üzerinde olması beklenir. Ayrıca bursiyerlerimizin gönüllü olarak vakıf projelerine katkı sunması talep edilir. Bursiyerimizin, bu iki sorumluluğu yerine getirmediği takdirde bursu kesilir. Yerine getiriyorsa, öğrenimi boyunca bursu devam eder. Burs alan öğrenci Burs Komitesi tarafından hazırlanan “Burs Taahütnamesi”ni imzalamak ve sözleşmedeki hükümlere uymakla yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine uymayan, başvuru -mülakat aşamasında veya burs alırken, yanlış beyanda bulunan bursiyerlerin bursu kesilir.

ÖNEMLİ:

Başvurular sadece on-line olarak yapılmaktadır.

Hazırlığı bitirip 1. Sınıfa geçenler ara sınıf sayılmamaktadır.

İlköğretim ve lise öğrencilerine yönelik bir burs programımız bulunmamaktadır.

Vakıf üniversitesi/devlet üniversitesi ;  1.öğretim/2.öğretim; üniversite / fakülte / bölüm  ayrımı yoktur. Yukarıda sıralanan şartları karşılayan her genç başvuru yapabilir.

Hâlihazırda burs alan öğrencilerin yeniden burs başvurusu yapmasına gerek yoktur.

BURS BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: 

• Başvuru formunda ve mülakatlarda yalan beyanda bulunduğunuz tespit edildiği takdirde, bursunuz kesilir. Yalan beyanda bulunan adaylarin mülakat masrafları ödenmez.

• Başvuru formunda istenen belgeler:

Başvuru sahibinin Kore Gazisi olan Dede veya Büyükbaba’sına ait ‘Gazi Kartı’ fotokopisi
Başvuru sahibinin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği fotokopisi
Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

• Başvuru formunu gönderebilmeniz için tüm bölüm ve soruları doldurmanız gerekmektedir. Aksi takdirde formu gönderemezsiniz.

• Lütfen formda verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.

Bu bursa sadece Kore gazisi torunu olan öğrenciler başvurabilir.

 

1 Comments

  • Sayın yetkili,
    Bahsi geçen burs verilmeye devam ediyor mu. Konuyla ilgili bilgi alabilirmiyim.

Comments are closed.