Torunlar GYO Lisansüstü Burs Başvuruları

torunlar-gyo-burs-basvurusuTorunlar GYO, Türkiye’nin geleceğine ve gayrimenkul sektörüne değer katacak gençleri ve geleceğe değer katacak projeleri desteklemek için başlattığı “Lisansüstü Burs” programını bu yıl da sürdürüyor.

Türkiye’deki üniversitelerde; inşaat, hukuk, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile iktisat bilim alanlarında “Gayrimenkul, Şehirleşme, İş Hukuku Mevzuatı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ” konularında Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tez çalışması yapan 10 öğrencinin yaptıkları tez çalışmasını desteklemek amacıyla bir yıl süreyle, aylık 500 TL’lik burs imkanı sunuyor.

BURS KOŞULLARI

  1. Burs almaya hak kazanan yüksek lisans ya da doktora öğrencilerinin, belirtilen konu başlıklarına tez hazırlamaları esastır.
  2. Burslar aylık olarak bir yıl süresince, hak sahibinin banka hesabına yatırılacaktır
  3. Bir yılın sonunda, bursun devam edip etmeyeceğine, Torunlar GYO Burs Komisyonu tarafından karar verecektir
  4. Bursa hak kazanan öğrenciler; her 6 ayda bir olmak üzere yılda toplam 2 kez Burs Komisyonu’na çalışmalarının seyri hakkında bilgi vermekle ve onaylanan tezlerinin bir kopyasını komisyona teslim etmekle yükümlüdür
  5. Burslar karşılıksızdır.

Başvuruların Torunlar GYO Burs Komisyonu tarafından değerlendirilmesi: 24 MART 2016
Burs almaya hak kazananların ilan edilmesi: 25 MART 2016
İlk Burs Ödemesi: NİSAN 2016

LİSANSÜSTÜ BURS BAŞVURU FORMU