TÜBİTAK 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı

2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı kapsamında, bursiyerlerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi, proje aidiyetlerinin sağlanması, performans ve motivasyonlarının artırılması ve araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara performansa dayalı burs desteği sağlanmaktadır. Bu program kapsamında TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar performans göstergeleri doğrultusunda proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından hesaplanan performans puanına göre aylık burs alabilir. Burs ödemeleri altı aylık dönemler halinde toplu olarak ödenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız. (İçerik Güncellendi. 03.08.2023)

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız. (İçerik Güncellendi. 31.07.2023)

Not: Başvuru onaylandıktan sonra sistem tarafından oluşturulan yükümlülüklere uyulacağına ilişkin belge, başvuru sahibi ve proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından imzalanıp BİDEB tarafından talep edilmesi halinde sunulmak üzere proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından muhafaza edilecektir. Başvuru sırasında ya da sonrasında TÜBİTAK tarafından belge istenmemektedir. Başvurunun bursiyer ve proje yürütücüsü tarafından BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminde onaylanması yeterlidir.

Çağrı duyurusu için aşağıdaki görsele tıklayınız.

2250 kapak