TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) Başvuruları

STAR programının STAR Lisans 2023 Çağrısı ile TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alacak lisans öğrencilerine burs imkânı tanınacaktır.

Buna göre bu çağrı kapsamında 3 aşamada başvuru alınacaktır.

1. Aşama: Proje Yürütücüsü Talep Başvurusu (29 Eylül 2023-12 Ekim 2023)
Bu aşamada TÜBİTAK destekli ya da TÜBİTAK Enstitülerinde yürütülen projelerin proje yürütücüleri projelerinde görev almak üzere bursiyer talep başvurusu yapacaklardır. Bu aşamada öğrenci başvurusu kabul edilmiyor.

2. Aşama: Öğrenci Başvurusu (27 Ekim 2023-10 Kasım 2023)
Öğrenci başvuruları bu aşamada alınacaktır. Türkiye’de herhangi bir lisans programına kayıtlı ve program ilanında belirtilen başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler https://star.tubitak.gov.tr/ adresinde yer alan projelerden birinde görev almak üzere başvuru yapacaklardır. Her öğrenci 1 projeye başvuru yapabilecektir.

3. Aşama: Proje Yürütücüsü Değerlendirmesi (27 Kasım 2023-08 Aralık 2023)
Son aşamada projelerde görev yapmak üzere başvuru yapan öğrencilerin değerlendirmesi projenin ihtiyaçları ve proje yürütücüsü tarafından talep edilen nitelikler doğrultusunda proje yürütücüsü tarafından yapılacaktır.
Değerlendirme başvuru sistemine yüklenen başvuru bilgi/belgeleri üzerinden ve gerekli görmesi halinde yüz yüze/online toplantılar ve/veya eposta/posta yoluyla yazışmalar aracılığı ile yapılacaktır..
Her bir proje için 1 asil ve asil adayın desteğini başlatmaması halinde yerine görev alabilecek 1 yedek bursiyer seçimi yapacaklardır. 

Proje Yürütücüleri İçin:
2247-C programı STAR Proje Yürütücüsü Talep ve Değerlendirme Çağrı Duyurusuna (2023) ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız.

                                       
 

Proje Yürütücüsü Başvuru Rehberi İçin tıklayınız.
 

Öğrenciler İçin: 
2247-C programı STAR Lisans Çağrı Duyurusuna (2023) ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayınız.

                                    
 

Buna göre STAR Proje Yürütücüsü Talep ve Değerlendirme Çağrı Duyurusu (2023) kapsamında proje yürütücüleri bursiyer talep başvuruları  29 Eylül 2023 – 12 Ekim 2023 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr/) üzerinden alınacaktır.
 

Eski Çağrılar: 

2247-C programı STAR Lisans Çağrı Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.                    

2247-C programı Genç STAR Çağrı Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

2247-C programı STAR Öğretmen Çağrı Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.