TÜBİTAK 2213-A Yurt Dışı Doktora Burs Programı

Program kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve teknolojik gelişime öncülük edecek insan kaynağının niteliğinin artırılması amacıyla öğrenimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmeleri kaydıyla yurt dışında doktora eğitimi almak isteyen üretken, duyarlı, yeniliklere açık ve araştırmacı öğrenciler desteklenir. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar ve buna bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun belirlediği aşağıdaki tematik alanlarda yurt dışında doktora yapmak isteyen öğrencilere yurt dışındaki bir doktora programına kayıt yaptırmış olmaları şartıyla burs verilir.

Çağrı duyurusuna aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

kapak-2213