TÜÇEV’den Bitirme Tezi Hazırlayan Lisans Öğrencilerine Yönelik Burs

BİTİRME TEZİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURS İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından verilecek olan bitirme tezi bursuna, lisansöğrencileri vakfın web sitesinden (basvuru.tucev.org) üyelik oluşturarak 1 Mart 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.

2. Bitirme tezi bursu, Çevre ve Şehircilik alanlarında okuyan

  • Çevre mühendisi
  • Biyoloji bölümü
  • Kimya bölümü
  • Kimya mühendisliği
  • Elektrik elektronik mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Şehir plancısı
  • Mimarlık
  • İnşaat mühendisliği bölümlerinde

bitirme tezi hazırlayan 400 Öğrenciye aylık 400 TL olmak üzere 4 ay süre ile verilecektir.Nihai karar ve tasarruf Türkiye Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu ve Burs Komisyonuna aittir.

3. Öğrenciler öncelikle başvuru ve değerlendirme formunu doldurarak başvuru yapacaklardır. Başvurular Vakıf Burs Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya uygun görülenler www.tucev.org sitesinde duyurulacaktır. Listede yer alanlar istenen belgeleri Türkiye Çevre Koruma Vakfına ulaştırmakla yükümlü olup, belgelerin gelmemesi halinde seçilen öğrenciler haklarını yitireceklerdir.

4. Bursiyer, üniversite tarafından yapılan tez kabulünden sonra, tezini yazılı doküman ve cd formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına vermekle yükümlü olacaktır.

5. Kabul edilip, yayınlanan ve teslim edilen tezler, Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından (zaman kısıtlaması olmadan) kullanım ve paylaşım hakkına sahip olacaktır. Öğrenci bu kullanımlardan doğan herhangi bir hak veya bedel (telif vb.) talep etmeyecektir.

6. Burs almaya hak kazanan öğrenciler Ek te linki verilen taahhütname ile birlikte diğer tüm belgelerini ıslak imzalı olarak Türkiye Çevre Koruma Vakfına göndereceklerdir.

Ek-1 de belirtilen konu başlıkları altında tez hazırlayan veya bitirme projesi hazırlayan öğrenciler burstan faydalanabilirler.

Ek-1: Tez konu başlıkları için tıklayınız

Ek-2: Taahhütname indirmek için tıklayınız

Not: Tüm yetki ve tasarruf Türkiye Çevre Koruma Vakfına aittir.

Başvuru için tıklayınız

SON BAŞVURU TARİHİ 1 MART 2017