Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Burs Başvurusu

turk-universiteli-kadinlar-dernegi-tukd-bursu

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Atatürk İlkelerine bağlı, tüzüğümüzde belirtilen amaçlarımıza uygun, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, devlet  üniversitesi, 4 yıllık yüksekokul ve meslek yüksekokulu kız öğrencilerine yükseköğrenim bursu vermektedir.

Burslarımızdan yararlanmak isteyen adayların 1-30 Eylül tarihleri arasında www.tukd.org.tr

internet sayfamızdan başvuru yapması gerekmektedir. Adayların, TUKD web sayfasını takip etmesi, başvuru formu yayımlandığında web adresimizden form doldurup, yazıcıdan çıktısını alarak ek istenilen belgelerle birlikte kazandığı üniversitenin olduğu şehirdeki şubeye teslim etmesi beklenmektedir.

Şubelerimizin bulunduğu iller:

Adana,Ankara,Ankara Yıldız,Ankara Ümitköy,Antalya,Antalya Konyaaltı,Eskişehir,Bursa,Bolu,Edirne,Gaziantep,Isparta,İstanbul,İstanbul Bakırköy,İstanbul Ataşehir,İstanbul Kadıköy,İstanbul Sarıyer,İzmir,Kastamonu,Kocaeli,Konya,Samsun,Uzunköprü,Yalova,

BAŞVURU KOŞULLARI :

T.C. Vatandaşı olmak,

Atatürk İlkelerine bağlı olmak,

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR:

Açık öğretim öğrencileri,

Uzaktan öğretim öğrencileri,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

TUKD nin web sayfasından temin edilecek “TUKD  Eğitim Bursu Başvuru Formu“na;

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; ÖSYS sonuç belgesi,okulda öğrenci olduğunu gösterir belge

Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).

Tüm Öğrenciler;”1-TUKD Burslusu SorumlulukBelgesi” (Okunup imzalanacaktır, Başvuru Formu ekinde verilir.), 2-Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),3- ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Muhtarlıktan İkametgah Belgesi de alınabilir),4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 5-2 adet vesikalık fotoğraf,6- öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, 7-https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,8- Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.),8- https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi) ekleyerek, başvuru for munun ilgili alanları imzalanarak kazandığı üniversitenin bulunduğu şehirdeki şubemize verir

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır

BURSUN KESİLMESİ :

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda ,Derneğin düzenlediği eğitim seminerlerine ve sosyal etkinliklerine üst üste üç defa katılmayan öğrencinin bursu kesilir.

SORUMLULUK  BELGESİ :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TUKD’e maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir kız öğrenciyeTUKD aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TUKD’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TUKD’in tanıtımını yapmayı, gönül elçisi olmayı ve üye olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı vicdani bir SORUMLULUK olarak kabul eder.(Bu bölüm bursiyerler tarafından ayrıca imzalanıp eklerle birlikte verilir

BURS FONLARINA BAĞIŞ.

Mezun Bursiyerlerin Bağışları

Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıklarında kendileri gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TUKD ‘e bağışta bulunabilir

TUKD EĞİTİM BURS BAŞVURU FORMU