Türk Eğitim Derneği Sporcu Bursu Başvuruları

I. TED Sporcu Bursu (SB) Başvuru Koşulları


TED Sporcu Bursuna (SB) başvuracak adayın;
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Ankara ili sınırları içinde 8, 9, Hazırlık,10, 11 ve 12. sınıfa devam edecek olması,
c. Lise eğitimine Ankara İli büyükşehir sınırları içinde MEB’e bağlı resmi okulda devam edecek olması,
d. Ekonomik koşulları nedeniyle maddi desteğe ihtiyaç duyması, (Ailenin aylık toplam gelirinin en fazla 7000 TL olması),
e. Basketbol, voleybol, atletizm, hentbol, futbol, modern pentatlon ve okçuluk branşlarında aktif olarak spor yapması,
f. Sağlık açısından spor yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını, sağlık raporu ile belgelemesi,
g. 2022 – 2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle spor faaliyetlerine, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübünde devam etmesi koşulları aranmaktadır.


II. TED Sporcu Bursu (SB) Başvuruların Değerlendirilmesi


a. TED Sporcu Bursuna başvurular, sporcunun velisi ya da yasal vasisi tarafından 10 Haziran-1 Ağustos 2022 tarihleri arasında www.ted.org.tr adresinden yapılır.
b. TED Sporcu Bursu için yapılan başvuruların değerlendirilmesi başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başlar ve ağustos ayı sonuna kadar tamamlanır.
c. Başvuruların değerlendirilmesi TED Genel Merkezi’nin ilgili uzmanları ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından yapılır.


III. TED Sporcu Bursu (SB) Adaylarının Değerlendirilmesi


a. TED Sporcu Bursuna başvuran adaylar için ağustos ayı içinde TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından burs verilmek üzere belirlenen her branş için ayrı ayrı oluşturulan komisyonlarca teknik/sportif değerlendirme gerçekleştirilir.
b. Teknik/sportif değerlendirmeyi takiben, yeterli bulunan sporcuların sosyo-ekonomik durumları ile psiko-sosyal gelişimleri TED Burslar ve Burslu Öğrenciler Müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendirilir.
VI. TED Sporcu Bursu (SB) Kapsamı ve Nitelikleri TED tarafından sağlanan bursun kapsamı, sporcunun burs almaya hak kazandığı sınıftan, lise
eğitiminin sonuna kadar eğitim giderlerinin karşılanması ve sporcunun uluslararası niteliklere sahip olması için desteklenmesidir.
a. Sporcunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs hariç olmak üzere, TED’in onayı olmaksızın, bir başka kurum, kuruluş, okul, kulüp, dernek, vakıf, kişi vb. ’den burs alması,
b. Sporcunun bir üst sınıfa geçemeyip, sınıf tekrarı yapması,
c. Sporcunun Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması,
d. Sporcunun mazeretsiz olarak 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,
e. Sporcunun herhangi bir suç dolayısıyla özgürlüğünü kısıtlayıcı ceza alması.


VII. Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar


TED Sporcu Bursu almaya hak kazanan öğrencinin velisiyle karşılıklı TED Sporcu Bursu Taahhütnamesi imzalanmaktadır. TED Sporcu Bursuna dahil edilen öğrenci, Madde 5’te belirtilen aşağıdaki koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybetmektedir.
Sporcu, aşağıdaki koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybedecektir. Bu koşullar;
a. Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun tespit edilmesi,
b. Sporcunun TED tarafından onaylanmayan bir ilde ikamet etmeye başlaması,

c. Sporcunun, TED tarafından TDB kapsamında bir yıl boyunca düzenlenen İngilizce dersleri ile varsa etkinlik/organizasyonların en az üçte ikisine veya aralıksız üç hafta üst üste mazeret göstermeksizin katılmaması,
d. Sporcunun, spora uygun görüldüğü yaş kategorisinde, bir yıl boyunca gerçekleştirilen
antrenman ve müsabaka toplamlarının en az %90’nına katılmış olması,
e. Sporcunun ve velisinin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uyarı ve ceza almamasıdır.


VIII. Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri Alınacağı Durumlar


Aşağıda sayılan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde sporcu burs hakkı kaybetmekle birlikte; TED Sporcu Bursu kapsamında yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal faizi ve %50 fazlasıyla sporcu, veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.
a. Sporcunun mücbir sebep olmaksızın burs almaktan ya da TED Ankara Kolejliler Spor Kulübünde oynamaktan vazgeçmesi,
b. Sporcunun mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
c. TED’den onay almadan okul değiştirmesi,
d. Sporcunun başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması.