Türk Hukuk Enstitüsü Burs Başvurusu

Türk Hukuk Enstitüsü Burs Başvurusu

İstenen Evraklar

 • Transkript (1. sınıflar için öğrenci belgesi yeterli)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Ailedeki birey sayısını gösteren belge)
 • Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Hesap Bilgileri (IBAN)
 • Ailede Çalışan Tüm Fertlerin Gelir Durumunu Gösteren Belge
 • İletişim Numarası

 

Burs Başvuru Şartları

 • T.C. vatandaşı ve Hukuk Fakültesi öğrencisi olmak,
 • Disiplin cezası ve adli sicil kaydının olmaması,
 • Burs süresince eğitime devam ediyor olmak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret almamak ( kyk kredisi, Şehit ve Gazi çocukları, %40 ve üzeri engelli raporu olanlar ve devlet koruma ve bakım altında yetişen adaylar hariç)
 • Aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması,
 • Aile üzerine araç ve gelir getiren tapu kaydı olmaması,
 • Ara sınıfta okuyan öğrenciler için genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,0 olması ve bir üst sınıfa geçiş hakkına sahip olmak,
 • Sosyal sorumluluk çalışmalarına gönüllü katılım istemek ve sosyal sorumluluk
  bilincine sahip olmak.
 • Üniversite Eğitimine Devam Eden Şehit Ve Gazi Çocukları İle %45 veÜzeri Engelli Raporu Bulanan Adaylar Öncelikli Olarak Değerlendirilir.

 

Başvuru yapmak isteyenlerin 27 Eylül – 13 tarihleri arasında bu evraklar ile mail adresimize yollayabilirsiniz. Başvurularınızda mülakat yapılmayacaktır. Başvuru sonuçları mail veya telefon yoluyla tarafınıza bildirilecektir.

Mail Adresimiz : info@the.org.tr