Türk Ocakları Bursa Şubesi Burs Başvurusu

BURSA TÜRK OCAĞI BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sağlam karakterli, milli duyguları yüksek, ahlaklı ve yüksek seciyeli olmak,
3. Bursa’da bulunan Fakülte ve okulların birisinde öğrenim görüyor olmak,
4. Derslerinde başarılı olmak
5. Maddi desteğe ihtiyacı bulunmak

Burs Başvurusunda Bulunamayacak Olanlar
1. Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,
2. Yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, mukaddes değerlerimize hakaret etmek vb. suçlardan hüküm giyenler,
3. Öğrenim gördüğü eğitim kurumunda disiplin suçu işleyenler,

Başvuru Tarihi ve Yöntemi
1. Burs için başvuru bu yıl 26 Eylül- 08 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Burs Başvuru Belgesi, Dernek merkezinden temin edilebileceği gibi,www.bursaturkocagi.org.tr adresimizden de indirilebilir. Söz konusu Belge, doldurulduktan sonra, istenilen diğer belgelerle birlikte dernek merkezimize teslim edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar
1. Burs Başvuru Belgesi,
2. Bir adet vesikalık fotoğraf,
3. Öğrenim kurumundan onaylı not çizelgesi ( Transkript ), ( Birinci sınıftan itibaren, bütün sınıflardaki notların onaylı dökümleri ),
4. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, üniversite sınav sonuç belgesi,
5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
6-Yapı Kredi Bankası Hesap ve İban Numarasi

Bursiyerlerin Seçimi
Burs başvuru belgeleri Ocak Yönetim Kurulu’nca incelenir ve durumu belirlenen kıstaslara en fazla uyandan başlamak üzere, burs fonunda biriken meblağ da dikkate alınarak, uygun sayıda bursiyer belirlenir, kendilerine mesaj veya e-posta marifeti ile bildirilir.

Bursun Ödenmesi
Burs tahsis edilen adaylara, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Burs ödemeleri, bir eğitim – öğretim döneminde, ödenmeye başladığı aydan itibaren sekiz ay boyunca hesaplarına bankadan ödenir.

Bursun Kesilmesi
1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
2. Burs verileceklerde aranan şartlardan en az birisini kaybetmesi,
3. Öğrenimine herhangi bir sebeple ara vermesi.
4-Türk Ocağı faaliyetlerine duyarsız kalma ve gençlik kolları ile ilişiklerinde kopmalar olması halinde burs kesilir.

Türk Ocakları Bursa Şubesi
Adres : Kurtoğlu Mah. Yeşil Cadde Site Apt. Nu:8/1 Yıldırım / BURSA
E-posta : bursaturkocagi@gmail.com
Açıklama: Öğrenim belgeniz ve YKB na açtıracağınız Hesap Numarası ile birlikte Yukarıda ki adrese başvurarak form doldurabilirsiniz.