Türkiye Bursları Başarı Bursu Başvuruları

Değerli Türkiye Burslusu Öğrenciler,

2022-2023 eğitim dönemine ait Üstün Başarı Bursunun Usul ve Esasları aşağıda yer almaktadır:

MADDE 1 – Türkiye Bursları kapsamında yeni burslandırılan veya hâlihazırda eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler arasından aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyanlar Üstün Başarı Burs Programına dâhil edilir:

 1.      a) Hazırlık eğitimi gören öğrenciler hariç olmak üzere Türkiye Bursları kapsamında Başkanlıkça belirlenen uluslararası dil ve akademik yeterlik sınav sonuçları (IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT) ile bir bölüme / programa yerleştirilenler,
 • Bu kapsamda Üstün Başarı Bursu kapsamına dâhil edilmesi uygun görülen öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamaları 4 üzerinden 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler başvuru döneminde başvurmaları halinde Üstün Başarı Bursu kapsamında değerlendirilmeye devam edilecektir. Ancak normal eğitim süresi sona eren lisans düzeyindeki öğrencilere Üstün Başarı Bursu tahsis edilmeyecektir.
 1. b) Mevcut lisans öğrencilerinden genel ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden 3,50 veya üzerinde olanlar,
 • Genel ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden 3,50 ve üzeri olanlar başvuru döneminde başvurmaları halinde Üstün Başarı Bursu kapsamında değerlendirilmeye devam edilecektir. Ancak normal eğitim süresi sona eren öğrencilere Üstün Başarı Bursu tahsis edilmeyecektir.
 1. c) Ülkelerindeki ulusal sınavlarda dereceye girenler,
 • Ülkelerinde ulusal düzeyde düzenlenen üniversite sınavlarında dereceye giren öğrenciler Üstün Başarı Bursu kapsamına dâhil edilecektir. Bu öğrencilerin genel not ortalaması her akademik yıl sonunda kontrol edilecek, genel ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler, Üstün Başarı Bursu kapsamında değerlendirilmeye devam edilecektir. Ancak normal eğitim süresi sona eren öğrencilere Üstün Başarı Bursu tahsis edilmeyecektir.

ç) Üniversitelerdeki BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), TÜBÎTAK veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer araştırma projeleri kapsamında çalışma yürütenler,

 • Başvuruda bulunan öğrencilerin katıldıkları projelerin devam eden projeler olması şartıyla, 1 yıl süre ile üstün başarı bursu verilecektir.
 1. d) Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), Social Science Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (AHCI) veri tabanlarında taranan dergilerde bilimsel yayın yapanlar,
 • Makalenin son 1 yıl içerisinde yayınlanmış olması şartı ile 1 yıl süre ile üstün başarı bursu verilecektir.
 1. e) Patent belgesi alanlar.
 • Patent sahibi öğrenciler bursluluk süreleri boyunca Üstün Başarı Bursu kapsamında değerlendirileceklerdir.
 1. f) Teknofest yarışmasında dereceye giren öğrenciler,
 • Son bir yıl içerisinde düzenlenmiş olan Teknofest yarışmasında ilk 3 dereceye giren öğrencilere 1 yıl süre ile üstün başarı bursu verilecektir.

MADDE 2 – Üstün Başarı Bursu kapsamına dâhil edilen öğrencilerin aylık burs miktarları, eğitim aldıkları düzey ve mevcut bursluluk statülerine göre ödenen aylık burs miktarının 2 katı olacak şekilde hesaplanır.

MADDE 3 – Üstün Başarı Bursu kapsamındaki öğrencilerin Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesi kapsamında belirlenen kriterleri sağlamadıkları hallerde, ilgili hükümlere karşılık gelen işlemler bu öğrenciler için de uygulanır.

Başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerimiz yukarıda belirtilen belgelerden durumlarına uygun olanları TBBS talep oluşturma sayfasından Akademik Konular başlıklı talebi seçip daha sonrasında “Üstün Başarı Başvuru”  alanını seçtikten sonra gerekli bilgileri doldurarak başvurusunu  tamamlayabilirler.

Son başvuru tarihi: 05.09.2022

Not: Sadece Türkiye Burslusu öğrenciler başvuru yapabilir. Belirtilen şekilde başvuru yapmayan öğrencilerin talepleri değerlendirilmeyecektir!

4 Comments

 • 30 kasım da başvuru yapılıyor mu?!

 • Ben yabancıyım Azerbaycanlıyım yeni geldim türkiye yeni kazandım universiteyi süleyman demrel uluslararası ilişkiler bölmü bana burs düşüyormu?

 • Yaş fark ediyor mu

 • Önlisans okuyanlar başvurabilirler mi?

Comments are closed.