Türkiye Petrolleri (TP-OTC) Ön Lisans Burs Başvurusu

ÖN LİSANS BURS PROGRAMI

2022 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek üzere harekete geçen TP-OTC ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin yapmış olduğu iş birliği kapsamında; yerli, milli ve nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı açılmıştır.

2022-2023 eğitim öğretim yılında belirtilen programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler TP-OTC Bursu almaya hak kazanacaktır.Açık Deniz Servisleri Ön Lisans Programları Tanıtım Kitapçığı Görmek için Tıklayın

Adayların ön lisans bursu başvurusu için sahip olması gereken genel koşullar:

 • T.C. vatandaşı olması,
 • Yurt içinde veya yurt dışında, daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans derecesine sahip olmaması,
 • Sınavın yapıldığı yıl, TP-OTC tarafından belirlenen ön lisans programlarından birine kesin kayıt yaptırmış olması.

Tablo : 2022-2023 Akademik Yılı Ön Lisans Programı, Burs Tutarı Tablosu

BölümKontenjan SayısıBurs Tutarı
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi30₺ 3.000
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi30

TP-OTC’de İş Fırsatı:

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilir.

Bursluluk ve Devam Koşulları:

 1. Burslular, kayıtlı oldukları programın ÖSYM Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam eder. Burslunun, normal öğrenim süresi içerisinde ön lisans programını tamamlamaması halinde bursu kesilir.
 2. Burslulara, kayıtlı oldukları programın varsa seçmeli ya da  zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Hazırlık sınıfı sonunda okulun belirlediği başarı kriterlerini sağlayamayan öğrencinin bursu kesilir.
 3. Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadır. Eğitimlerine ara verenler ya da bırakanların bursları kesilir. TP-OTC tarafından oluşturulan Komisyonun kabul edeceği mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz; ancak eğitime devam etmeleri halinde bursluluk süresi brinci maddede belirtilen azami süreyi geçmeyecek şekilde burs verilmeye devam edilir.
 4. Ön lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,40/4 veya 60/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu kontrol edilirken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen genel not ortalaması dikkate alınır.
 5. Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.
 6. Burslunun bölümü dışında burs verilen başka bir bölüme geçmesi halinde bursluluğunun devamı Komisyon onayına tabidir. Burslunun TP-OTC burs listesinde yer almayan bir bölüme geçmek istemesi halinde bursluluğu sona erer.
 7. Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder. Değişim programına katılan bir öğrencinin dönemi/yılı başarılı bir şekilde tamamlamasına rağmen eğitim süresinin uzaması durumunda burs ödemesi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen normal eğitim süresine ek olarak en çok 1 yıl süreyle yapılır.
 8. YÖK tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan burslulara, burs verilen anadal  programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilir.
 9. Bu Yönerge uyarınca burs almaya hak kazanan öğrenci, kendisini eğitimi sonrasında TP-OTC dışında başka bir kurum, kuruluş veya şirkette çalışma zorunluluğu altına sokacak şekilde burs, destek ve kredi almamayı taahhüt eder. Kendisini TP-OTC dışında başka bir yerde çalışma taahhüdü doğuracak burs alması halinde TP-OTC bursluluğu sona erer. Öğrenci bu durumun öğrenilmesi tarihine kadar aldığı TP-OTC burslarını geri öder
 10. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilir.
 11. Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Bursun İadesi:

 1. Bursun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde ödemeler bir sonraki aydan başlamak üzere durdurulur. Bu durumun oluştuğu tarihten sonra burs verilmesi durumunda ödenen miktar bursludan geri talep edilir. Geri ödemenin gecikmesi halinde TP-OTC yasal mevzuata uygun şekilde gecikme faiziyle birlikte bahse konu ücreti tahsil etme yoluna gider.
 2. Burs ödemeleri; burslunun gerçeğe aykırı beyanı, bilgi veya belge ibrazı, başarı ölçütlerini sağlamaması, taksirli suçlar hariç hüküm giymiş olması, kamu hizmetinden yasaklı olacak şekilde ceza alması vb. durumlarda durdurulur ve o ana kadar verilmiş burs tutarlarının 2 (iki) katı yasal faiziyle birlikte bursludan tahsil edilir.
 3. Burslular mezuniyet durumlarını TP-OTC’ye bildirir ve mezuniyet ile burs ödemesi sonlandırılır.
 4. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren burslulardan almış olduğu toplam burs tutarının 2 (iki) katı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Menu