Türk Kadın Akademisyenler Birliği (TÜRKKAB) Burs Başvuruları

TÜRKKAB 2023-2024 KIZ ÖĞRENCİ BURS PROGRAMI BAŞVURULARI

TÜRKKAB, Türk örf ve adetlerine uygun, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanına ve milletine hizmet etmek gayesinde olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı bulunan yükseköğretimde okuyan kız öğrencilerine burs verecektir.

TÜRKKAB KIZ ÖĞRENCİ BURSLARI BAŞVURU DUYURUSU

TÜRKKAB, Türk örf ve adetlerine uygun, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanına ve milletine hizmet etmek gayesinde olan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı bulunan yükseköğretimde okuyan kız öğrencilerine burs verecektir.

 • 2023-2024 eğitim burs başvuruları 25 Eylül pazartesi günü başlayıp 1 Ekim 2023 Pazar günü 23:59 itibarıyla sona erecektir.
 • Burs başvuruları derneğimizin e-posta adresi, web üzerinden online yapılacak olup, elden, kargo veya posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
 • Başvuru aşamasında hiçbir belge istenmemektedir. Kendiniz ve durumunuzu anlatan bir metni turkkab19@gmail.com adresine göndermeniz yeterli olacaktır. Verilen bilgileri doğrulatıcı belgeler burs almaya hak kazanan öğrencilerimizden sonraki aşamada istenecektir.
 • Formdaki bilgiler burs komisyonumuzca değerlendirilecek ve kesinlikle üçüncü kişilerce paylaşılmayacaktır.
 • TÜRKKAB Başvuru komisyonunun değerlendirmesi sonrası burs almaya hak kazanan adaylardan e-posta ile istenilen evrakların gönderilmesi istenecektir.
 • TÜRKKAB tüm bildirimleri e-posta ile yapmaktadır. Bu nedenle e-posta adreslerinin doğru girilmesi öğrenci adına büyük önem taşımaktadır.
 • Burs ödemeleri 2023-2024 öğretim yılında (Ekim 2023- Mayıs 2024 arası) almaya hak kazanan öğrencilerimizin banka hesaplarına her ayın 19’da olmak üzere aylık 750 tl olarak yatırılacaktır.
 • Burs kazananlar Halk bankasından hesap açtırarak tarafımıza bildireceklerdir.
 • Burs başvurusu ile ilgili sorularınızı mail adresimize gönderebilirsiniz turkkab19@gmail.com

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir. Üniversiteye geçişte barajın kaldırılmasına karşın başvuruda sıralama kriteri söz konusu olabilecektir.
 • 35 yaşından gün almamış olmak.
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75 olması) gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: Başarılı olarak geçmiş olmak.
 • DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 3,00 (100 üzerinden not veren okullarda 75) olması gerekmektedir.
 • İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmak ve genel ortalamanın en az 3,00 (100 üzerinden not veren okullarda 75) olması gerekmektedir.

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
 • Dört yıllık lisans programından mezun olup ikinci kez lisans eğitimi görenler,
 • Genel ortalaması 3,00’ün altında olanlar,
 • Genel ortalaması en az 3,00 olsa bile 1’den fazla başarısız dersi olanlar,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TÜRKKAB’dan burs almaya devam eden kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

BURS ALMAYA HAK KAZANANLARDAN

İSTENEN BELGELER 

Belgelere İlişkin Önemli Notlar:

 • Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.
 • 2.E-devletten alınan belgelerin barkod özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.
 • 3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge) (e-devlet)
 • 4.Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belgesi örneği (e-devlet)
 • Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devlet)
 • T.C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır.)
 • Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet)
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet’ten alınmalıdır; e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.)
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiklerini gösteren belge (e-devlet’ten alınmalıdır; e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devlet)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
 • Bursun kazanılmasından sonra kendilerine gönderilecek KVKK Rıza formunun doldurulması

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

 • Çalışan anne, baba için: Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir)
 • Serbest çalışan anne, baba için: Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi/kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet)
 • Emekliler için: Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet) (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için: Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet) (E-devlet girişi yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal güvenlik kayıt belgesi yazarak ilgili belgeye ulaşılır.)
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için: Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır.)Anne ve baba adına araç kayıt belgesi, (e-devlet) (Anne, baba adına araç kaydı yoksa e-devletten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü alınmalıdır)
 • Aile kirada oturuyorsa Kira Kontratı Örneği

NOTLAR

 • İstenilen belgelerden birinin eksik olması değerlendirme dışında kalma sebebidir.
 • Seçimler TÜRKKAB yönetim kurulu tarafından oluşturulacak burs komisyonu tarafından yapılmaktadır.
 • Halen bir başka resmi veya özel kurumdan burs alanlar TÜRKKAB bursuna başvuramaz. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan karşılıksız burs buna dahildir.) (Kredi Yurtlar Kurumundan geri ödemeli Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.)
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. Ancak burslar netleştiğinde tek bir kurumu tercih etmelidirler.
 • Devlet Koruması altında olan öğrenciler yukarıda “eklenecek belgeler” başlığı altında sıraladığımız tüm belgeleri “mali durum belgeleri” hariç olarak linke yükleyeceklerdir. Bu belgelerle birlikte ayrıca devlet koruması altında olduklarına dair onaylı/resmi belgeyi de mutlaka eklemeleri gerekmektedir.
 • Engelli öğrenciler, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ve diğer tüm belgeler ile başvurmalıdırlar.
 • TÜRKKAB bursu almaya hak kazananlar, başka bir kurumdan burs çıkması durumunda hemen bilgi vermelidir. Yönetim Kurulu gerekli görürse bursu iptal edebilir.
 • TÜRKKAB verilen belge ve bilgileri doğru kabul eder. Hatalı bilgi ve belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, doğabilecek tüm sorumluluğu kabul etmiş olacaktır.
 • İstenilen bilgelerin en geç 10 ekim 2023 tarihine kadar turkkab19@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Tüm öğrencilerimizin belgelerinin ulaşmasından sonra ekim ayının 19’da bursları açtırdıkları Halk bankasındaki hesaplarına yatırılacaktır.
 • Belgelerini geç gönderenler bir sonraki aydan itibaren almaya başlayacaklardır.

BURSİYER SEÇİMİ

 • TÜRKKAB yönetim kurulu tarafından oluşturulan burs komisyonu internet üzerinden doldurulan bilgilendirme metinleri arasından kazananları asil ve yedek olarak belirleyecek ve kazanan öğrencilere e-posta ile duyuracaktır.
 • Yanlış bilgi beyanında bulunan öğrencilere burs verilmeyecek yedek listeden öğrenci alınacaktır.
 • TÜRKKAB’dan gelecek bildirimler dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

BURSUN SONLANDIRILMASI

 • Bursiyerin kazandığı bursla ilgili şartların kaybolması. TÜRKKAB’ın ekonomik yahut olağandışı sebepleri gerekçe gösterip bursu sonlandırma hakkı her zaman mevcuttur.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

TÜRKKAB’ın bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde TÜRKKAB’a maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk kadın akademisyen adayına TÜRKKAB aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TÜRKKAB’a manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TÜRKKAB’ın tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı, toplantı ve etkinliklerine katılmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi onayı istenmeyecektir. Zorunlu olmayan Vicdani Yükümlülük gönüllülük esası ile talep edilecektir.

Derneğimiz aracılığı ile bizlere güven duyarak bağış yapan ve burslarımız ile genç kızlarımızın hayatlarına dokunan bütün gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.