TÜRKOTED “Kojenerasyon Bursu” Başvuruları

Türkiye Kojenerasyon Derneği (KojenTÜRK) 1998 yılında enerji sektöründe kurulmuş en eski sivil toplum kuruluşlarından biridir. Derneğimiz, enerji üretiminin en verimli yolu olan birleşik ısı ve güç üretimi (Kojenerasyon) uygulamasının ülkemizde en yaygın şekilde kullanılmasını ve yararlanılmasını amaçlamaktadır. Kojenerasyon uygulaması her türlü yakıtla çalışabilen “verimlilik” odaklı bir teknolojidir.

Kojenerasyon Derneği, üniversitelerin son sınıfında okumakta olan ve burs komisyonu tarafından seçilen öğrencilere yılın 9 ayını kapsayan dönem için burs ödemesi yaparak destek olmayı amaçlamaktadır. Burslu öğrencinin burs dönemi boyunca dernek ofisinde veya dernekle ilgili projelerde çalışarak ya da üye şirketlerde ziyaret, inceleme, staj vb yoluyla enerji sektörü, kojenerasyon sistemleri ve teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe edinmesi sağlanacaktır.

 

Bursun Esasları;

 • Yılda 2 Üniversite öğrencisine yılın 9 ayı için her ay 3000 TL şeklinde verilecektir.
 • Kojenerasyon bursu karşılıksız olup, geri ödeme yükümlülüğü yoktur.
 • Burs için başvuran öğrenci Türkiye Kojenerasyon Derneği’nin Yönetim Kurulu Burs Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınarak seçilecektir.
 • Burs alan öğrenciye üye şirketlerde bilgilendirme, oryantasyon veya proje gruplarına katılma imkanı tanınacaktır.

 

Öğrencide Aranan Nitelikler;

 • Devlet Üniversitelerinin Elektrik, Makine, Endüstri ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde okuması,
 • Eğitimin 4. Sınıf dönemlerinde olması,
 • Enerji alanında ilgili ve istekli olması,
 • Güncel enerji sektörünü takip etmesi,
 • MS Office ve sosyal medya program ve kanallarını aktif kullanması,
 • İstanbul’da ikamet etmesi

 

Öğrencinin Sorumlulukları;

 • Ders programına göre haftada 4 saat veya ayda 16 saatini dernek ofisinde geçirmek veya dernek projeleri üzerinde çalışmak
 • Türkiye Kojenerasyon Derneği web sitesi ve sosyal medya kanalları yönetimi kapsamında içerik oluşturma, yükleme ve yayma işlemlerinde yardımcı olmak
 • Dernek tarafından düzenlenen veya derneğin katılımcı olduğu konferans, seminer, çalıştay gibi organizasyonların hazırlık ve düzenlemelerine yardımcı olmak, bu etkinliklere katılmak

 

Nasıl Başvurulur?

Türkiye Kojenerasyon Derneği Bursuna başvurmak isteyen öğrencilerin; özgeçmiş, transkript ve öğrenci belgesini 8 adresine göndermesi gerekmektedir.