Türkpetrol Vakfı Lisans ve Yüksek Lisans Burs Başvuruları

LİSANS BURS BAŞVURULARI

BAŞVURULAR 25 EYLÜL – 13 EKİM 2023 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDAKİ VAKIF ADRESİNDE ŞAHSEN ALINACAKTIR.

Başvuru Sartları :

  1. TürkiyeCumhuriyetivatandaşıolmak.
  2. İstanbul’daki Devlet üniversitelerinin(Gebze Teknik Üniversitesi dahil)örgünöğrenimprogramlarında (4yıllık)eğitim görüyor olmak ve ihtiyaçsahibi olmak. (İkinci Öğretim 3.50 üstü notu olanöğrencilerin başvurularıalınabilecektir. ÇAP, Tıp Fak. 6.sınıf ve Diş Hek. 5.sınıf başvuruları kabuledilmeyecektir.)
  3. 2.sınıf veya daha üst sınıflarda okumak.4-Altsınıftandersibulunmamak.

5- Not ortalaması 2.60/4.00 ya da 65/100 üzeri olmak. 6- Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamak.

7- KYK Bursu ve başka yerden burs almamak (KYK Kredisi almak başvuruya engel değildir).

Gerekli Belgeler :

  1. YeniTarihliÖğrenciBelgesi (Mühürveıslakimzalı –e-imzalıveyae-devlet

üzerinden alınmış olacak)

  1. Not Dökümü ( Transcript ) (Birden fazla sayfa varsa her sayfamühürlü ve ıslak imzalı – e-imzalı veya e-devlet üzerinden alınmış olacak)3- 1 adet resim (vesikalık resim boyutlarında olacak, fotokopi olmayacak)4-TC KimlikKartıfotokopisi

5- Neden bursa ihtiyaç duyduğunu belirtir detaylı dilekçe. (Ad-soyad, tarih ve

imzalı olacak)

Burs Miktarı lisans öğrencileri için aylık 3000.TL olup Ekim – Haziran tarihleriarasında9ayverilecektir.

MuallimNaciCad.İncesuİşMerkeziNo:43/AKat4OrtaköyBeşiktaşİSTANBUL

Tel : 0212 – 227 92 16

https://twitter.com/TPVakfi

YÜKSEK LİSANS BURS BAŞVURULARI

Başvurular 26 EYLÜL–7 EKİM 2022 Tarihleri Arasında bursbasvurusu@tpv.org.tr
e-posta adresi üzerinden alınacaktır.

Başvuru formları Türk petrol Vakfı’nın https://bit.ly/tpv_BursBasvuru_Belgeler linkinden indirilerek yazıcıdan çıktısı alınıp elle doldurulduktan sonra yine tarayıcı ile taranarak tek dosya olarak PDF dosya formatında yukarıdaki e-posta adresine gönderilecektir. (Cep telefonu ile resim çekip PDF yapılmayacak).

Mülakatlar, salgının seyrine göre gerekli tedbirler alınarak yüz-yüze yapılacaktır.

Başvuru Sartları :

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-İstanbul’daki Devlet üniversitelerinde öğrenim görmek.

3- Ders dönemini bitirip tez dönemine geçmiş olmak.

4- Not ortalaması 3.00/4.00 ya da 75/100 üzeri olmak.

5- Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamak.

6- KYK Bursu veya başka yerden burs almamak. (KYK kredisi almak başvuruya engel değildir)

Gerekli Belgeler :

1-Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

2-Yüksek Lisans Dersleri Not Dökümü ( Transcript )

3-Yüksek Lisans derslerini tamamlayıp teze geçtiğine dair enstitü yazısı

4-2 adet Referans Mektubu ( Bir tanesi tez hocasından; tez konusu, sağlayacağı akademik katkı ve hazırlık aşamalarını içerir detay olacak, diğeri ise kendisini tanıyan başka bir hocadan olacak.)

5-Burs Başvuru Dilekçesi

6-1 adet resim (vesikalık resim boyutlarında olacak, fotokopi olmayacak)

7- TC Kimlik Kartı fotokopisi
Muallim Naci Cad. İncesu İş Merkezi No: 43/A Kat 4 Ortaköy – Beşiktaş – İSTANBUL

Tel : 0212 – 227 92 16

bursbasvurusu@tpv.org.tr https://twitter.com/TPVakfi