Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Burs Olanakları

TC uyruklu öğrencilerimiz için burslar ve indirimler:

BAŞARIYI ÖDÜLLENDİREN VE ÖZENDİREN BURSLAR

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencileri için ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar. Bu burslar normal eğitim süresince koşulsuz ve kesintisiz olarak devam eder.
Kesintisiz Burs Uygulaması: Akademik burslar, İngilizce hazırlık gerektiren programlarda bir yıl hazırlık programını kapsamak koşuluyla öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresi kadardır. Normal eğitim süresi içerisinde akademik başarı notuna bağlı olarak öğrencinin bursu kesilmez.

Tüm Programlar İçin Geçerli Burs ve İndirimler:

ÖSYM BURSU

UKÜ tarafından ÖSYM Kılavuzu’nda Burslu/İndirimli olduğu belirtilen bir programı tercih edip yerleşen öğrencilere ÖSYM Bursu/İndirimi uygulanır.

BAŞARI SIRASI BURSU

ÖSYS’de yerleştiği puan türünde ilk 1,000’de (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) yer alan öğrencilere, eğitimleri süresince (her yıl) eğitim ücreti muafiyeti, üniversite yurtlarında ücretsiz konaklama, 10 ay süre ile 300 Euro harçlık, ders kitapları, yılda iki defa Türkiye-KKTC gidiş-dönüş uçak bileti olmak üzere;
İlgili başarı sırası türünden 1001-5000 (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) arasında yer alan öğrencilere eğitim ücreti muafiyeti, UKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama, ders kitapları, yılda iki defa Türkiye-KKTC gidiş-dönüş uçak biletleri olmak üzere; ilgili başarı sırası türünden 5001-10,000 (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) arasında yer alan öğrencilere %75 eğitim harcı muafiyeti olmak üzere Başarı Sırası İndirimi uygulanır.

ÖZEL ÖĞRENCİ İNDİRİMİ

Özel Öğrenci statüsünde kayıt yapacak öğrencilerimize %50 Eğitim ve bunun yanı sıra yurtta kalacak öğrencilere Özel Paket İndirimi sağlanır.

AİLE İNDİRİMİ

UKÜ’de birden fazla kardeş, eş, ebeveyn ve çocuğunun öğrenim görmesi durumunda tüm öğrencilere, önlisans ve lisans eğitimlerini UKÜ’de sürdürdüğü sürece ayrı ayrı %25 eğitim ücreti indirimi sağlanır. Bu indirim aynı aileden birden fazla kişi UKÜ’de eğitime devam ettiği sürece geçerlidir.

SPORCU BURSU

Sporcu Bursu, UKÜ’nün spor takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda UKÜ Spor Birliği adına yarışlara katılan veya katılabilecek olan veya herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya spor yaptığı dalda en üst ligde lisanslı olarak spor yapan hazırlık okulu, önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine Üniversite Yönetimi tarafından belirlenen oranda tanınan burstur.

AKADEMİK BAŞARI BURSLARI

UKÜ’de en az iki dönem eğitim almış, kayıtlı oldukları dönemin tam ders yükünü alıp başarılı olmuş ve son döneminde en az 3.50 dönem ortalaması (GPA) ve aynı zamanda 3.00 genel not ortalaması (CGPA) elde etmiş öğrenciler aşağıdaki oranlarda Akademik Başarı İndirimi elde ederler.
Söz konusu indirim yukarıda belirtilen başarı kriterlerinin sağlanmasını takip eden dönem için uygulanır.

Dönem Ortalamasıİndirim Oranı
3.50 – 3.64%25
3.65 – 3.79%50
3.80 – 4.00%75

Not: Akademik başarı bursu, öğrencinin yararlandığı başka indirim veya burs var ise onun üzerine eklenir.

MEZUN BURSU

UKÜ’den mezun öğrenciler öğrenimlerini UKÜ’de devam etmek isterlerse, bu mezunlara %25 oranında Mezun Bursu verilir.

Belirli Programlar İçin Geçerli Burs ve İndirimler:

TERCİH SIRASI BURSU

ÖSYM tarafından yapılan sınavlar doğrultusunda UKÜ’ye kayıt yaptıracak öğrencilere, belirlenen programlar için tercih sırasına göre, %50-%10 oranları arasında değişen Tercih Sırası Bursu verilir.

HAM PUAN BURSU

İlgili puan türünden 210-224,999 puan arasında %25, 225 puan ve üzeri ham puan alarak belirlenen programlara ilgili puan türünden yerleşen öğrencilere %50-%25 oranlarında Ham Puan İndirimi uygulanır.

ÖZEL PAKET İNDİRİMİ

Belirli programlarda uygulanan ve her akademik yılbaşında belirlenen bir yıllık Özel Paket İndirimi fiyatı;
Bir yıllık eğitim ücreti+3 öğün yemek+2 kişilik (WC paylaşımlı) yurtta konaklamayı kapsamaktadır.

TSK BURSU

Belirlenen programlara kayıt yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde halen görevli veya emekli personel ile bu personelin çocuklarına ve eşlerine %50 oranında TSK Bursu verilir.

EĞİTMEN BURSU

Belirli programlara kayıt yapan aktif ya da emekli durumundaki öğretmenler ile akademisyenlere veya onların çocuk ve eşlerine %25 oranında Eğitmen Bursu verilir.

DGS BURSU

UKÜ tarafından belirlenen ve web sitemizde ilan edilen programlarda DGS’ye özel %50-%25 oranları arasında değişen indirim imkânı sağlanır.
Not: Bir öğrencinin birden fazla burs ve indirimden faydalanma imkânı olması halinde, söz konusu öğrenciye sağlanabilecek burs ve indirimlerin toplamı %50’yi geçemez.

KKTC uyruklu öğrencilerimiz için burslar ve indirimler:

Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı

Üniversite bünyesinde her yıl yapılan Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucuna göre elde edilen başarı bursu; tüm fakülte ve yüksekokullardaki programlarımızda uygulanmak üzere %100, %75, %50 burs imkânı bulunur.

Başarı İndirimi

KKTC Lise veya dengi okul mezuniyet derecesi ilk üçe giren öğrencilere %100 indirimi imkânı sağlanır.

Kardeş İndirimi

Üniversiteye kayıt yapacak ikinci kardeşe % 25 eğitim ücreti indirimi uygulanır. Bu indirim iki kardeşinde üniversitede kayıtlı olduğu dönemler için uygulanır.

Akademik Başarı İndirimi

Özel Öğrenci statüsünde kayıt yapacak öğrencilerimize %50 Eğitim ve bunun yanı sıra yurtta kalacak öğrencilere Özel Paket İndirimi sağlanır.

Sporcu İndirimi

UKÜ Spor Birliği takımlarına kabul edilen veya ferdi branşlarda UKÜ Spor Birliği adına yarışlara katılan veya katılabilecek olan veya herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya spor yaptığı dalda en üst ligde lisanslı olarak spor yapan hazırlık okulu, önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine tanınan indirimdir. Öğrencinin takımdan ayrılması veya kadro dışı bırakılması halinde bu indirim hakkı iptal edilir.

Güvenlik Personeli İndirimi

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı personele, ÜKÜ ile ilgili kurumlar arasında yapılan protokol çerçevesinde Güvenlik Personeli İndirimi uygulanır.

GCE A/AS Level ve IGCSE İndirimi

GCE A/AS Level ve IGCSE sonuçları ile üniversiteye başvuruda bulunacak KKTC uyruklu öğrencilere Tıp programı dışında diğer programlarda belirlenen kontenjanlar doğrultusunda %100, %75 veya %50 burs imkânı sağlanır.