Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvuruları

Genel Merkezimiz bünyesinde oluşturulacak heyetin incelemeleri sonrasında burs almaya hak kazanacak öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmayı amaçlamaktayız.

Burs vereceğimiz öğrencilerde aranan kriterler.

  • Ülkü Ocakları mensubu olmak.
  • Başka bir kamu veya özel kuruluştan burs almamak.
  • Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 olmak.
  • Sınıf tekrarı yapmamış olmak.
  • Devlet üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak veya Vakıf (Özel) üniversitelerinde tam burslu okuyor olmak.
  • Lisans için 25, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşın altında olmak.
  • Öğrenim gördüğü sürece yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamak.

Aşağıdaki adresten başvuruda bulunabilirsiniz.

https://forms.gle/soskb4qnqiAwnQDU6

Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı Burs Komitesi, gerekli gördüğü hallerde bursiyer tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir.