Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) Bursu

ÜNAK, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında çalışan akademisyenleri, kütüphanecileri, yöneticileri, öğrencileri ve diğer paydaşları üniversite ve araştırma kütüphaneleri bağlamında ortak bir hedefe yönelik olarak bir araya getirmek, iş birliği olanakları yaratarak hizmetler üretmek misyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Derneğimiz 2018 yılından itibaren Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) bölümlerinde öğrenim gören gelecekteki meslektaşlarımıza destek olmak, onlara mesleki anlamda yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla ve üyelerimizden aldığımız güçle ÜNAK BURSU adı altında burs verme kararı almıştır.

ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak – Dernek burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
yararlanabilirler.
İmkânları Yetersiz Olmak – Dernek bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz
olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır.
Başarılı Olmak
Diğer Şartlar ve Özellikler
Burs başvurularında, adayların İlgili B.B.Y. Bölümünün en az bir öğretim görevlisi ile Bölüm Başkanlığından burs almasının uygun olacağına dair bir yazı getirmek zorundadır.

 

 BURS YÖNERGESİ (PDF)