UNESCO/ISEDC Burs Programına Başvurular

UNESCO-bursMoskova’da faaliyet gösteren Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Geliştirme Merkezi ISEDC tarafından, UNESCO/ISEDC ortak finansmanıyla, 5-30 Ekim 2015 tarihlerinde “gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin kapasite geliştirilmesini” amaçlayan 4 hafta süreli bir burs programının düzenleneceği bildirilmektedir.

Burs programının 20 kişi için tahsis edildiği, eğitim programının İngilizce düzenleneceği, bu nedenle adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri şartının arandığı belirtilmektedir.

Söz konusu burs programına yönelik bilgi notu, Türkiye’yi de içeren davetli ülkeler listesi, başvuru şartları ve yabancı dil yeterlilik formları ekte sunulmakta olup, başvuruların 22 Mayıs 2015 tarihine kadar ilgili başvuru belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi’ne ulaştırılması gerekmektedir.